Scrisoarea nr.2

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Marți, Porțiunea Toldot (Generații), 23 noiembrie 1954, Tel Aviv

Prietenilor mei curajoși … Creatorul fie cu voi.

În legătură cu ceea ce am vorbit în timp ce stăteam la mașină, uitați-vă în cartea Beit Șar HaKavanot (Poarta casei intențiilor) la paragraful 70 și veți găsi răspunsul.

Iar în legătură cu aderarea voastră la societate, lucru cu care am fost de acord, trebuie să recunosc că nu l-am examinat suficient. Motivul este că în timp ce am fost la Tveria (Tiberias), m-am gândit la opiniile contradictorii existente în Tveria, așa că am zis că nu e nevoie să le iau în considerare și numai adevărul va arăta calea. Dar după ce am ajuns la Tel Aviv, am simțit imediat că există puncte de vedere chiar și printre foștii noștri prieteni, adică înainte de plecarea Luminii. Acum sunt Kelim (vasele) lor, și acesta e un indiciu suficient, ei vor căuta inechități și greșeli pentru a-și justifica acțiunile și anume, că acel adevăr este numai în Ierusalim, în locul de ruină. Așa că noi acum trebuie să revenim la acest lucru, adică să nu ne alăturăm societății menționate mai sus.

Cât despre întrebarea voastră referitoare la înțelesul versetului „Oricine cu care spiritul oamenilor este mulțumit”, am găsit că am scris în numele tatălui meu, care a fost întrebat și a spus că există o diferență de opinii chiar și în rândul celor mai mari și mai faimoși. El a motivat spunând că dacă ei au spus că „oricine cu care oamenii sunt mulțumiți”, atunci ei ar fi putut să pună această întrebare. Dar fiindcă ei au spus exact așa, „oricine cu care spiritul oamenilor este mulțumit”, însemnând că sunt creaturi, adică corpuri, și corpurile nu au nicio legătură cu spiritul Creatorului. Dimpotrivă, viziunea proprietarilor este opusă viziunii Torei. Dar spiritul oamenilor este sfânt.

Acesta este spiritul la care se seferă înțelepții, fiindcă „oricine ține o poruncă”, adică porunca credinței, numită „o literă”, „se judecă pe sine și pe restul lumii pe o scară de merit”.

Asta ridică întrebarea: „Dar noi nu am văzut niciodată și nu am simțit niciun merit în lume, când există în această generație oameni drepți?”. Baal HaSulam a spus despre asta că acei drepți atrag abundența pentru întregul colectiv, dar cei care nu au Kelim (vase) pentru a îmbrăca Lumina, nu se pot bucura de această abundență. Dar sufletele tuturor oamenilor primesc Lumina Înconjurătoare din abundență, deoarece „spiritul oamenilor este mulțumit cu El”, fiindcă spiritul Creatorului iluminează în spiritul oamenilor.

În orice caz, noi nu vorbim, sau nu suntem preocupați de aceia care nu au îmbrăcat încă spiritele lor.

Fie ca meritul vostru să fie din ce în ce mai puternic.

Prietenul vostru care vă trimite salutări și urări de bine,

Baruh Șalom Așlag

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!