Scrisoarea nr.31

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

Manchester, 1957

Pentru prieteni, fie ca ei să trăiască pentru totdeauna.

A trecut mult timp de când v-am scris. Am aşteptat ca cererea să vină de la voi. Între timp, vă voi scrie un articol pe care l-am auzit de la Baal HaSulam în 1948 la o masă de Purim, la masa sa caşer.

Ar trebui să înţelegem mai multe precizări cu privire la Meghila (povestea de Purim):

1) Este scris: „După aceste lucruri, împăratul a ridicat la putere pe Haman”. Trebuie să înţelegem ce înseamnă „după aceste lucruri”. După ce Mordechai l-a salvat pe împărat, împăratul ar fi trebuit să-l promoveze pe Mordechai. Dar ce a fost scris în cele din urmă? L-a promovat pe Haman.

2) Când Estera a zis împăratului: „Am fost vânduţi, eu şi poporul meu”, împăratul a întrebat: „Cine şi unde este acela?” (nu, „acesta este el”). Asta înseamnă că regele nu ştia nimic. Dar este scris „Şi împăratul i-a zis lui Haman: “Îţi dăruiesc şi argintul, şi pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi”. Astfel vedem că împăratul ştia despre vânzare.

3) În ceea ce priveşte „în funcţie de dorinţele fiecărei persoane”, înţelepţii noştri au spus, „Raba a spus ‘să se facă după dorinţele lui Mordechai şi Haman’” (Meghila, 12). Dar se ştie că acolo unde se spune doar „rege”, este Regele lumii, astfel, cum poate să facă Creatorul conform voinţei celui rău?

4) Este scris: „Şi Mordechai aflând tot ce se petrece”. Aceasta înseamnă că numai Mordechai ştia. Dar este scris mai întâi: „cetatea Susa era îngrozită”. Astfel, întreaga cetate a Susei ştia despre asta.

5) Cu privire la cuvintele „Căci o scrisoare scrisă în numele împăratului şi pecetluită cu inelul împăratului nu poate fi desfiinţată”, cum de a scris mai târziu un al doilea decret care revocă primul decret?

6) Ce înseamnă că trebuie să fie beat de Purim până îl confundă pe Mordechai cel drept cu Haman cel păcătos?

7) Care este semnificaţia cuvintelor înţelepţilor noştri: „’Şi băutura era conform legii’. Ce este ‘conform legii’? Rabi Hanan a spus în numele lui Rabi Meir: ’În conformitate cu legea Torei’. Care este legea Torei? Mâncare mai mult decât băutură”.

Pentru a înţelege toate cele de mai sus, ar trebui să începem cu chestiunea lui Haman şi Mordechai, pe care înţelepţii noştri au interpretat-o „în conformitate cu dorinţele fiecărei persoane”, adică Haman şi Mordechai.

Dorinţa lui Mordechai este numită „legea Torei”, adică mâncare mai mult decât băutură. Dorinţa lui Haman este opusul: băutură mai mult decât mâncare. Ne întrebăm: “Cum poate fi o masă în conformitate cu voinţa unui rău?”

Răspunsul scris despre asta este „nici o coerciţie”, ceea ce înseamnă că băutura nu este obligatorie.

Este acelaşi lucru cu ceea ce au spus şi înţelepţii noştri despre versetul: “Moise şi-a ascuns faţa, căci se temea să-L privească pe Dumnezeu”. Şi el a spus: „În schimbul faptului că, Moise şi-a ascuns faţa, el a fost răsplătit cu a vedea Chipul Domnului”. Este aşa tocmai pentru ca atunci când nu are nevoie de ceva (pentru că poate pune un Masach pe acesta), el poate să primească. Acesta este înţelesul pentru: „Am dat ajutorul Meu unui viteaz”. Asta înseamnă că, tocmai pe cel care este puternic şi poate merge în căile Domnului, Creatorul îl ajută.

Acesta este sensul „băutura a fost conform legii”. De ce? Pentru că nu există „nici o constrângere”, pentru că nu avea nevoie de băutură. Dar după aceea, când au început să bea, au fost atraşi de băutură, ceea ce înseamnă că erau atraşi de băut şi erau nevoiaşi. Apoi ajungeau într-o stare de constrângere. În acel moment ei au revocat calea lui Mordechai, şi acesta este sensul vorbelor lor spunând ca acea generaţie a fost condamnată la distrugere, pentru că ei se bucurau de mâncarea celui păcătos.

Aceasta înseamnă că, dacă ar fi primit băutura fără coerciţie, nu ar fi revocat voinţa lui Mordechai, care este calea lui Israel. Dar odată ce au luat-o prin constrângere, ei s-au hotărât să distrugă legea Torei, care este Israel. Acesta este sensul „a mânca mai mult decât a bea”. A bea este dezvăluirea Hochma, numită „înţelepciune” şi mâncarea se numeşte Or (Lumina) Hasadim, care este credinţa.

Totuşi, trebuie să examinăm problema lui Bigtan şi Teres, care voiau să-l asasineze pe Regele lumii: „Dar complotul a devenit cunoscut lui Mordechai… şi chestiunea a fost investigată şi descoperită”. Investigarea nu era un lucru mic, nu era uşor pentru Mordechai să o obţină. Numai după multă muncă a dezvăluit această problemă a fărădelegii. Iar odată ce i se dezvăluise în mod clar, „au fost amândoi spânzuraţi”. Adică atunci când au simţit răul, i-au spânzurat, adică au îndepărtat aceste lucruri şi dorinţe din lume.

„După aceste lucruri”, adică după toată munca şi truda pe care Mordechai a făcut-o prin controlul său, regele a vrut să-l răsplătească pentru lucrarea Lişma (de dragul Său). Dar există o regulă că este imposibil să dai celui inferior ceva dacă acesta nu are nevoie de el. Dorinţa şi nevoia se numeşte un Kli (vas) şi nu există lumină fără Kli.

Dacă regele îl întrebase pe Mordechai, ce ar trebui să-i dea? Mordechai era neprihănit, a cărui lucrare este doar să dăruiască. El nu doreşte nici o ascensiune. Mai degrabă, el este mulţumit cu puţin. Dar împăratul a dorit să extindă Hochma, care este dezvăluită de Mochin (creier) care se întinde de la linia stângă, în timp ce lucrarea lui rea, pe linia din dreapta. Ce a făcut regele? El l-a promovat pe Haman, ceea ce înseamnă că linia stângă este importantă.

Acesta este înţelesul „După aceste lucruri, împăratul Ahaşveroş a ridicat la putere pe Haman. L-a ridicat în cinste şi a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpeteniilor care erau lângă el”. El l-a pus în frunte, ceea ce înseamnă că toţi slujitorii regelui au îngenuncheat şi s-au înclinat înaintea lui Haman, deoarece împăratul a poruncit să fie responsabil şi toată lumea a acceptat.

Îngenuncherea înseamnă acceptarea guvernării, deoarece îi plăcea calea lui Haman mai mult decât cea a lui Mordechai. De asemenea, toţi iudeii din Susa au acceptat atât de mult dominaţia lui Haman încât a fost dificil pentru ei să înţeleagă punctul de vedere al lui Mordechai, fiindcă este mai uşor să umbli în căile Creatorului prin cunoaştere.

Este scris că ei au întrebat: „Pentru ce încalci porunca împăratului?” Şi din moment ce au văzut că Mordechai a insistat să meargă pe calea credinţei, erau încurcaţi şi nu ştiau cine avea dreptate. Ei l-au întrebat pe Haman, care avea dreptate, după cum este scris: „Ei i-au spus lui Haman să vadă dacă Mordechai are să se ţină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu”. Aşa că iudeul mănâncă mai mult decât bea, adică, credinţa este cea mai importantă, şi aceasta este întreaga temelie.

Aceasta a fost o mare interferenţă cu Haman, că Mordechai nu a fost de acord cu el şi toţi au văzut punctul de vedere al lui Mordechai, care a susţinut că numai el urmărea calea iudeilor şi că un alt mod este deja considerat idolatrie. Acesta este motivul pentru care Haman a spus: „Totuşi, toate acestea rămân pentru mine fără valoare de fiecare dată când îl văd pe Mordechai, iudeul aşezat la poarta împăratului”, pentru că Mordechai a susţinut că numai prin el este poarta Regelui.

Acum vom înţelege ceea ce am întrebat, „şi Mordechai a ştiut”, dar este scris: „Şi oraşul Susa a fost îngrozit”, ceea ce înseamnă că toată lumea ştia. Acest lucru înseamnă că şi oraşul Susa a fost nedumerit şi nu ştia cine are dreptate. Dar Mordechai ştia că dacă Haman ar avea controlul, prin aceasta el va şterge întregul Israel, însemnând calea iudaismului, din moment ce mâna lui Haman este pe linia din stânga.

Acesta este înţelesul lui Haman care a aruncat sorţul, aşa cum este pe Yom Kipur (Ziua ispăşirii), aşa cum este scris: „un sorţ pentru Domnul şi un sorţ pentru Azazel”. Sorţul pentru Domnul este dreapta, care este Hasadim, numită „hrană”, ceea ce înseamnă credinţă. Sorţul pentru Azazel este într-adevăr linia stângă, care nu este „bună de nimic” şi „orice” se extinde de aici. Acesta este motivul pentru care în această zi nu se închide lumina, deoarece linia stângă blochează luminile.

Acesta este înţelesul pentru „au aruncat Pur, adică sorţul”, adică el interpretează ceea ce a făcut şi a răspuns că Pur este (pronunţat ca) Pi-Or (deschiderea luminii), unde prin sorţul pentru Azazel, toate luminile au fost blocate. Rezultă că au aruncat toate luminile mai jos. Haman a crezut că „cel fără vină strânge, dar cel rău se îmbracă în ele”, ceea ce înseamnă că prin faptele pe care Mordechai şi cei care îl însoţesc le făceau în mod corect, el ar lua răsplata, însemnând că Haman ar lua toată dezvăluirea luminilor în autoritatea sa.

Toate acestea, pentru că împăratul i-a dat sarcina de a extinde lumina Hochma mai jos. De aceea, atunci când s-a apropiat de împărat pentru a distruge iudeii, adică să revoce dominaţia lui Israel, care este Hasadim, şi să stabilească revelarea cunoaşterii în lume, împăratul i-a răspuns: „Îţi dăruiesc şi argintul, şi pe poporul acesta; fă cu el ce vei voi”. Adică, aşa cum îi place lui Haman, potrivit autorităţii sale, care este stânga şi cunoaşterea.

Astfel, întreaga diferenţa dintre primul decret şi cel de-al doilea decret este în cuvântul „iudeu”. În edict (edictul este conţinutul scris care a plecat de la rege iar apoi există explicaţii ale edictului, care interpretează semnificaţia lui), „Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului, care trebuia vestită în fiecare ţinut, şi îndemnau toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea”.

Nu se spune cine ar trebui să fie gata. Numai Haman a explicat edictul, aşa cum este scris, „şi a fost scris aşa cum a poruncit Haman”. În al doilea decret este scris cuvântul „iudei”: „Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ţinut şi dădeau de ştire tuturor popoarelor că iudeii stau gata pentru ziua aceea, ca să se răzbune pe vrăjmaşii lor”.

De aceea, când Haman a venit la împărat, împăratul i-a spus: „Argintul”, care a fost pregătit în avans „ţi-l dăruiesc”. Adică nu trebuie să adaugi nicio acţiune, deoarece „(îţi dăruiesc) şi poporul acesta; fă cu el ce vei voi”. Cu alte cuvinte, poporul vrea deja să facă ceea ce este bine în ochii tăi, adică poporul vrea deja să-şi asume guvernarea ta. Dar regele nu i-a spus să revoce guvernarea lui Mordechai şi a iudeilor. Mai degrabă, a fost pregătit în avans că în acest moment ar exista dezvăluirea Hochma, care este privită ca fiind „ce vei voi”.

„Edictul” a fost „legea care trebuia vestită în fiecare ţinut şi dădea de ştire tuturor popoarelor” însemnând că legea ar fi dezvăluit că ar fi descoperită Hochma, tuturor naţiunilor. Cu toate acestea, nu a fost scris că Mordechai şi iudeii, şi anume credinţa, vor fi revocaţi. Mai degrabă, intenţia era că ar exista dezvăluirea Hochma, dar ei preferau Hasadim în fiecare loc.

Haman a spus că de acum este momentul ca Hochma să fie dezvăluită pentru a primi Hochma, în timp ce argumentul lui Mordechai a fost că dezvăluirea este doar pentru a arăta ce primesc; Nu este obligatorie, şi anume că ei nu au altă alegere, deoarece nu există nicio dezvăluire a Hochma aici. Mai degrabă, ei aleg Hasadim din proprie iniţiativă.

Acesta este sensul celor spuse de înţelepţii noştri: „Până în prezent, prin constrângere; De acum înainte de bună voie”. Este scris despre versetul „au stabilit şi au primit”, ceea ce înseamnă că dezvăluirea a venit acum doar pentru a putea primi calea iudeului de bună voie.

De aceea exista o dispută asupra ei între Mordechai şi Haman. Argumentul lui Haman a fost că motivul pentru care Creatorul dezvăluie dominaţia Hochma acum este pentru ca cei inferiori să primească Hochma. Mordechai a susţinut că motivul pentru care Creatorul dă în prezent stăpânire la stânga este numai ca să o includă în dreapta, ceea ce înseamnă că dreapta este mai importantă.

Prin urmare, a doua scrisoare nu a anulat prima scrisoare, ci a explicat şi a interpretat primul edict. Cuvintele „dată de ştire tuturor popoarelor”, înseamnă că este vorba de iudei. Astfel încât iudeii ar putea să aleagă Hasadim din proprie iniţiativă.

Acesta este motivul pentru care este scris în a doua scrisoare: „iudeii stau gata pentru ziua aceea, ca să se răzbune pe vrăşmaşii lor”. El interpretează că motivul pentru care Hochma este în prezent în control este acela de a arăta că preferă Hasadim, nu Hochma. Aceasta se numeşte „să se răzbune pe duşmanii lor”, deoarece vrăşmaşii lor doresc în mod specific Hochma, în timp ce ei resping Hochma.

Prin aceasta, vom înţelege ce am întrebat despre regele care a întrebat: „Cine şi unde este acela care are de gând să facă aşa?”, deoarece împăratul a spus: „Îţi dăruiesc şi argintul, şi poporul acesta; fă cu el ce vei voi”, deoarece împăratul a dat ordin numai pentru a revela Hochma. Asta înseamnă că stânga avea să servească dreapta, prin care vor vedea cu toţii că dreapta este mai importantă, de aceea ei aleg Hasadim.

Acesta este înţelesul Meghila (sul, dar şi Gilul-dezvăluire) Esterei (Hester-ascundere), care se pare că se contrazic una pe cealaltă. Descoperirea se datorează faptului că este dezvăluită tuturor, iar Estera înseamnă că există ascundere. Cu toate acestea, aceasta înseamnă că dezvăluirea este doar pentru a alege ascunderea, şi în mod special prin faptul că luminile apar mai jos.

Acum vom înţelege ceea ce au spus înţelepţii noştri: „Trebuie să fie beat de Purim până îl confundă pe Mordechai cel drept cu Haman cel păcătos”. Povestea lui Mordechai şi a Esterei a avut loc înaintea căderii celui de-Al Doilea Templu. Clădirea Templului este extensia Hochma, iar apoi Malchut (Regalitatea) este numită Templu.

Acesta este şi sensul lui Mordechai, care o trimite pe Estera să meargă la rege şi să pledeze pentru poporul ei şi ea a răspuns: „Toţi slujitorii împăratului… ştiu că este o lege care pedepseşte cu moartea pe oricine… intră la împărat, în curtea dinăuntru, fără să fie chemat… Şi eu n-am fost chemată la împărat de treizeci de zile”. Aceasta înseamnă că, aşa cum se ştie că este interzis să atragi GAR mai jos, iar cel care atrage GAR este condamnat la moarte, deoarece linia stângă cauzează separarea de Viaţa Vieţilor.

„… Numai acela scapă cu viaţă căruia îi întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur”. Aurul este Hochma şi GAR, adică numai prin trezirea celui superior poate rămâne în viaţă, adică în Dvekut (adeziune), dar nu prin trezirea celui inferior. Şi deşi Estera, care este Malchut, are nevoie de Hochma, ea este primită numai după trezirea celui superior. Dar dacă atrage GAR, îşi va pierde viaţa.

În această privinţă, Mordechai i-a răspuns: „ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei”, prin revocarea completă a liniei stângi, iar iudeii vor fi lăsaţi cu linia dreaptă, care este Hasadim „şi tu şi casa tatălui tău veţi pieri”. Pentru că ABA (tatăl) o stabileşte pe fiică”, ea trebuie să aibă Hochma. Cu toate acestea, trebuie să fie mâncare mai multă decât băutură.

Cu toate acestea, dacă iudeii nu au de ales, vor trebui să revină la linia stângă. Rezultă că întregul său sine va fi anulat. În această privinţă, ea a spus: „dacă va fi să pier, voi pieri”. Dacă mă duc, voi pieri pentru că aş putea provoca sepărarea. Dacă nu mă duc, „ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei”, însemnând într-un alt mod, căci ei vor revoca complet minciuna stângii, aşa cum i-a poruncit Mordechai.

De aceea a luat calea lui Mordechai, adică l-a invitat pe Haman la sărbătoare. Adică, a extins linia stângă, aşa cum o poruncise Mordechai, apoi a inclus stânga în dreapta, astfel încât întreaga atragere a Hochma a fost promptă, cu scopul de a nu primi Hochma, ci de a prefera Hasadim. În acest fel, există o dezvăluire a luminilor mai jos.

Acesta este sensul Meghila (dezvăluirea) Esterei (ascunderii). Deşi există deja dezvăluire, ea încă mai ascunde (Estera înseamnă Hester-ascundere).

Să sperăm că este meritul lui Baal HaSulam, ale cărui cuvinte sfinte am fost privilegiaţi să le auzim deşi nu am fost răsplătiţi cu înţelegerea profunzimii lucrurilor care sunt cele mai sublime.

Permiteţi-mi să vă binecuvântez cu o sărbătoare Caşer şi fie să ni se acorde mântuirea în mântuirea generală.

Prietenul vostru, Baruch Şalom HaLevi Aşlag

Fiul lui Baal HaSulam

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!