Scrisoarea nr.65

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

5 septembrie 1962

Pentru prieteni, fie ca ei să trăiască pentru totdeauna,

Acum este luna Elul (august / septembrie) și se obișnuiește ca și oamenii obișnuiți, adică cei cu punctul de vedere al deținătorilor, să se angajeze și în materie de Tșuva (pocăință).

Care este diferența dintre deținători (proprietari, primitori), și studenții Torei? Diferența constă în faptul că un „deținător” este cel care vrea să simtă că este deținătorul lumii, ceea ce înseamnă că prezența sa în lume va crește, că el însuși va fi răsplătit cu o viață lungă și multe posesiuni, ceea ce se numește „Persistența realității”.

„Studenții Torei” sunt cei care se angajează doar în anularea realității. El vrea să fie anulat în fața Creatorului, iar singurul său drept de a exista în lume este pentru că Creatorul o dorește. Dar el însuși vrea să fie anulat. De asemenea, el dorește să-și aducă toate bunurile ca ofrandă pentru Creator și singurul motiv pentru care se angajează să obțină posesia este că asta este voința Creatorului.

Acesta este sensul de a spune că punctul de vedere al deținătorilor este opus punctului de vedere al Torei, deoarece punctul de vedere al Torei este anularea realității, iar punctul de vedere al deținătorilor este persistența realității. În luna Elul, și deținătorii înțeleg că trebuie să se angajeze în anularea realității.

Înțelepții noștri au spus: „Într-un loc în care stau cei care s-au pocăit, un drept desăvârșit nu poate rezista”. Trebuie să interpretăm acest lucru conform Cabalei.

Se știe că există un timp de Katnut (copilărie / micime), numit Kelim de Keter, și Hochma, care sunt vase de dăruire. Când tot ce obținem sunt vase de dăruire, iar dăruirea se numește „anularea realității”, când omul dorește doar să dăruiască Creatorului și să nu primească nimic, se numește a fi „complet neprihănit”. Adică nu are nici o dorință pentru el însuși, iar toate lucrările sale sunt doar despre cum să fie anulat în fața Creatorului. Acesta se numește „timp de Katnut”, deoarece tot ce strălucește în vasele de dăruire este Or Hasadim, numit Nefeș și Ruah.

Timpul de Gadlut (maturitate / mărire) este atunci când o persoană obține vasele de primire, care sunt Kelim de Bina și ZON sub Parsa în timpul Katnut. Adică, ei au plecat din grad din cauza Malchut, care este voința de a primi pentru ei înșiși. Cu alte cuvinte, Kelim de Bina și ZON au fost plasate sub conducerea voinței de a primi astfel încât era imposibil să le folosească pentru a primi. Prin urmare, ei au plecat din grad.

În timpul Gadlut – când își îmbunătățește lucrările – se întorc la grad, pentru că atunci se pot angaja în primire pentru a dărui. În acel moment, ei folosesc Kelim de Bina și ZON, numite „vase de primire”, deoarece acum s-au reîntors la grad.

Acest lucru se numește Gadlut, deoarece acum lumina de Neșama și Haya iluminează, iar acest lucru se numește „persistența realității”, de vreme ce el se angajează în primire, cu excepția faptului că este pentru a dărui.

Din cele de mai sus rezultă că, Katnut este numit „complet drept”, care este anularea realității, fiind Kelim de Keter și Hochma, vase de dăruire. Dar Kelim de Bina și ZON, care sunt vase de primire, sunt considerate ca persistența realității, care este pentru obținerea posesiunilor, iar singura lui dorință este ca bunurile să crească și să se înmulțească. Cu toate acestea, ele vin și pleacă, ceea ce înseamnă că în timpul Katnut sunt în afara gradului, iar în timpul de Gadlut ele revin la grad, dar lumina pe care o atrag este cea a Gadlut.

Prin urmare, „Într-un loc în care stau cei care s-au pocăit”, adică cei care au lumina de Neșama și Haya prin munca lor, „un drept desăvârșit nu poate rezista”. Astfel, cine este complet neprihănit, care se angajează numai cu vase de dăruire, care sunt Kelim de Keter și Hochma, are numai Katnut, care este Nefeș și Ruah, care este doar Or Hasadim și nu Or Hochma.

Și atunci el este un „deținător”, după cum este scris: „O casă va fi construită cu înțelepciune”, deoarece „casă” înseamnă posesie, care este persistența realității. Acest lucru se face în mod special prin iluminarea Hochma, care este primită în mod specific în vasele de primire, numite Bina și ZON, care necesită Hochma. Dar vasele de Keter și Hochma sunt privite ca vase de dăruire și sunt considerate anulare a realității deoarece nu doresc să primească nimic. Dar, în cele din urmă, el atrage doar lumina de Katnut, numită Or Hasadim.

Din toate cele de mai sus rezultă că o persoană trebuie să se pocăiască pentru a deveni cel puțin un „drept desăvârșit”. Mai târziu, când ajunge la gradul de drept, trebuie să se pocăiască încă o dată.

Fie ca Domnul să ne ajute să fim cel puțin drepți.

Important în lucrare este că din ceruri nu se dă ceva pe jumătate. În caz contrar, s-ar putea întâmpla ca, dacă o persoană s-ar pocăi pe jumătate, ar primi asistență de sus pentru jumătate din muncă. Dar, din moment ce nu se dă ceva pe jumătate, din cer, o persoană trebuie să se roage Creatorului să-i dea ajutor total. Aceasta înseamnă că, în timpul rugăciunii sale, o persoană stabilește ceea ce este în inima sa, pentru că, de când rugăciunea lucrează în inimă, o persoană trebuie să decidă că dorește ca El să-i dea o dorință de a se anula în întregime înaintea Lui, însemnând că nu lasă vreo dorință sub autoritatea sa, ci că toate dorințele din el vor fi doar pentru a da slavă Creatorului.

Odată ce decide asupra anulării complete, el cere Creatorului să-l ajute să execute. Aceasta înseamnă că, deși în minte și în dorință el vede că trupul nu este de acord cu faptul că își anulează toate dorințele în fața Creatorului în loc de a fi pentru sine, el trebuie să se roage Creatorului să-l ajute să vrea să se anuleze înaintea Lui cu toate dorințele, nelăsând nici o dorință pentru sine. Aceasta se numește o „rugăciune completă”, adică dorește ca El să-i dea o dorință completă fără nici un compromis pentru el însuși și cere Creatorului să-l ajute mereu să fie cu neprihănire.

Asta înseamnă un drept complet, adică a hotărât fără îndoială să trăiască mereu într-o dorință a unui neprihănit. Acesta este sensul „completului drept”, ceea ce înseamnă că acest discernământ este deja complet rezolvat în el. „Incomplet” înseamnă că el încă mai are de lucru dacă să se anuleze sau nu înaintea Lui cu toate dorințele. Rezultă că începutul lucrării este o neprihănire completă și apoi ajungem la cealaltă lucrare, numită „cei care se pocăiesc”, care restaurează vasele de primire și le întorc la sfințenie.

Aș dori să prezint dovezi că nu există nici o ofertă de ceva pe jumătate din ceruri. Vezi ce au spus înțelepții noștri (Yoma 69 b): «Ei au spus: „De vreme ce este un timp de bunăvoință, să cerem milă pentru înclinația către păcat”. Ei au cerut milă și le-a fost acordată. El le-a spus: „Dacă o ucizi, lumea va fi ruinată”. Au închis-o timp de trei zile și au căutat un ou vechi de o zi în întreaga țară a lui Israel, dar nu au găsit nici unul. Ei au spus: „Ce vom face? Dacă o ucidem, lumea va fi distrusă. Dacă cerem milă pe jumătate, din cer nu se dă ceva pe jumătate. Ei i-au orbit ochii cu nisip, și ceea ce a ajutat a fost că o persoană nu poftește pentru rudele sale”», până aici sunt cuvintele lor.

Acest lucru demonstrează în mod clar că numai din punct de vedere al integrității este dat din cer. Baal HaSulam a spus de ce este așa: Deoarece Creatorul este întreg, dacă El dă o abundență mai jos, omul de jos trebuie să primească tot felul de lucruri. În caz contrar, chiar dacă Creatorul îi dă, persoana nu poate primi pentru că nu are Kelim pentru tot.

Prin urmare, înainte ca o persoană să se califice pentru a fi în stare să primească integritatea, nu poate vedea lungimea căii pe care a traversat-o deja spre obiectivul integrității, căci numai la sfârșitul lucrării sale va putea să vadă. Dar nu la jumătatea drumului, deoarece nu va putea să primească abundența Lui înainte de a avea Kelim complet pregătite pentru ea. Acesta este motivul pentru care trebuie să ne sprijinim și să spunem că suntem deja lângă palatul regelui, că fiecare bănuț se adună într-o mare sumă și, probabil, în curând vom vedea că poarta este deschisă înaintea noastră și vom fi răsplătiți să ne încântăm cu regele.

Trebuie să interpretăm cuvintele de mai sus conform Cabalei. Știm ceea ce este scris în mai multe locuri din Sulam (Comentariu despre Zohar), că mai întâi trasăm linia din dreapta, apoi pe cea din stânga și apoi linia de mijloc. Și rolul liniei de mijloc este de a face ca linia din stânga să lumineze doar o jumătate de grad, numită VAK de Hochma, și să nu primească GAR de Hochma.

Există întotdeauna întrebarea: „De ce, de îndată ce trasăm linia stângă, tragem doar o jumătate de grad, adică VAK fără GAR?” De asemenea, „De ce necesitatea de a trasa un grad complet, și numai apoi împărțim gradul în care GAR de Hochma sunt îndepărtate în sus și VAK de Hochma sunt extinse în jos?”

Cuvintele de mai sus le vom înțelege, din moment ce nu există ceva pe jumătate din cer. Vom interpreta acest lucru prin ordine.

„Ei au spus: ‘De vreme ce este un timp de bunăvoință, să cerem milă pentru înclinația către păcat'”. Toate nelegiuirile se întind de la stânga, ceea ce înseamnă că se anulează linia din stânga prin Masah de Hirik. Aceasta se numește „Ei au cerut milă și le-a fost acordată. El le-a spus”, însemnând linia din stânga. Notă, „Dacă o ucizi, lumea va fi ruinată”. „Asta înseamnă intenția creației, de a face bine creațiilor Sale, referindu-se la Or Hochma, deoarece Or Hasadim este numai Lumina Dvekut (a adeziunii), și anume mijloacele prin care putem înlătura viciul separării, dar aceasta nu este lumina scopului creației.

„Au închis-o timp de trei zile”, adică nu au folosit linia stângă, numită Or Hochma și GAR, „și au căutat un ou vechi de o zi în întreaga țară a lui Israel, dar nu au găsit nici unul”. Baal HaSulam a explicat că „oul” înseamnă o vitalitate mică, când se știe că există un animal, dar nu este încă dezvăluit în afară. Începutul apariției este numit „o zi incipientă”, adică o nouă vitalitate de azi și nu de ieri.

„În întreaga țară a lui Israel” înseamnă cei care folosesc lumina Hasadim, care este considerată „țara lui Israel”, dar fără vitalitate, deoarece vitalitatea se întinde de la Or Hochma, așa cum interpretează în „Reflecția interioară” Partea a Doua din Studiul Celor Zece Sfirot (punctele 46-47) cu privire la „Nu este posibil, dar intenționează”, că trebuie să existe Hochma și vitalitatea. Dar odată ce linia stângă a fost îndepărtată complet, nu s-a găsit nicio vitalitate în toată țara lui Israel.

„Ei au spus: ‘Ce vom face? Dacă o ucidem, lumea va fi distrusă’”. „Asta înseamnă că scopul creației nu va fi realizat, iar acest lucru se numește „distrugerea lumii”. „Să cerem milă pe jumătate”, adică vom face o astfel de corectare prin care trasăm Hochma doar pentru o jumătate de grad, însemnând că la început trasăm doar o jumătate de stânga. „Din cer nu se dă ceva pe jumătate”, deoarece de sus sus vine întotdeauna un lucru întreg.

„Ei i-au orbit ochii cu nisip”, ceea ce înseamnă că după corectarea Masah de Hirik folosim lumina Hochma doar ca o iluminare a Hochma, numită „lumină feminină”. Acesta este sensul „Primind și nedând în jos”. „Orbirea ochilor înseamnă că vederea nu se va răspândi mai jos, iar acest lucru se numește „Ei i-au orbit ochii cu nisip”, ca în „Tu ai stabilit o limită pe care să nu o treacă”. Limita devine nisip, din momentul în care doresc să se extindă de sus în jos, sfântul devine imediat lumesc (în ebraică, Hol înseamnă atât „lumesc”, cât și „nisip”).

„Ceea ce a ajutat a fost că o persoană nu poftește pentru rudele sale”. Asta înseamnă că folosește doar iluminare de jos în sus, numită „orbire”, pentru că nu privește în jos. Aceasta va ajuta persoana să nu piardă apropierea, numită Dvekut. Dar dacă tragem de sus în jos, va duce la îndepărtare și separare. Iată de ce ordinea trebuie să fie aceea că trebuie să extindem lumina lui Hochma în întregime.

Intenția este că au vrut să facă o corecție: Odată ce au făcut punctul de Hirik și au anulat linia stângă, au vrut să facă o corecție, că nu ar atrage deloc linia stângă și că nu ar mai fi loc de înclinație către păcat. Cu toate acestea, ei au văzut că acest lucru va însemna ruinarea lumii, deoarece „Tu pe toate le-ai făcut cu înţelepciune”, unde exact prin Hochma [lumea înțelepciunii] lumea va exista și acesta este scopul creației. Ei vroiau să facă o corecție ca doar o jumătate de Hochma să fi atrasă de teamă că vor exista oameni care nu vor putea să facă și corecția liniei de mijloc și vor eșua cu linia stângă.

Cu toate acestea, „din cer nu se dă ceva pe jumătate”, deci trebuie să existe corectarea prin trei linii, așa cum este scris în Sulam în mai multe locuri.

Înapoi la pagina IGROT-SCRISORI – (link)

error: Content is protected !!