PREFAŢĂ LA COMENTARIUL SULAM

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

Cele Zece Sfirot

1).   În primul rând, ar trebui cunoscute numele celor zece Sfirot: KHB HGT NHYM (Keter, Hohma, Bina, Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod, Yesod și Malhut). Aceste zece Sfirot constituie cele zece ascunderi ale luminii Lui, care există pentru ca cele inferioare să poată primi lumina Lui.

       Aceasta este ca lumina soarelui, care este imposibil de privit fără să o filtrezi printr-o sticlă fumurie care să-i diminueze lumina și să o facă potrivită pentru capacitatea de a vedea a ochilor. În mod similar, dacă lumina Lui nu ar fi fost acoperită de aceste zece învelișuri, numite „zece Sfirot”, fiecare dintre ele acoperind cu atât mai mult Lumina Lui, cu cât este mai jos, cele inferioare nu ar fi capabile să o dobândească.  

2).   Aceste Zece Sfirot constituie cele Zece Nume Sfinte din Tora:

 • Numele אהיה (Ehyeh, pronunţat“Ekye”) este Sfira Keter.
 • Numele יה (Yah, pronunțat „Koh„) este Sfira Hochma, iar
 • Numele יהו”ה (HaVaYaH, cu punctuaţia lui „Elokim„) este Bina.
 • Numele אל (El, pronunţat “Kel”) este Hesed.
 • Numele אלהים (Elohim, pronunţat „Elokim„) este Gvura, iar
 • Numele יהו”ה (HaVaYaH, cu punctuaţia lui “ŞvahHolamKamaţ”) este Tiferet.
 • Numele צבאות (Ţvaot) este Neţah și Hod.
 • Numele שדי (Şadai, pronunţat “Şadi”) este Yesod, iar
 • Numele אדני (Adonai, pronunţat “Adni”) este Malhut.

(Zohar, Vayikra articolele 157-163, 166-177)

3).   Şi deşi socotim zece Sfirot, nu există decât cinci Bhinot (discernăminte) în ele, numite Keter, Hochma, Bina, Tiferet și Malhut. Motivul pentru care socotim zece Sfirot este acela că Sfira Tiferet conține șase Sfirot, numite Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod, Yesod, ceea ce înseamnă în total zece (Introducere la Cartea Zohar, “Oglinzile Scării”, pct.5)

       Iar aceste cinci Bhinot, KHB TM se discern în fiecare emanată şi în fiecare creatură, în toate lumile – cele cinci lumi, numite Adam Kadmon, Aţilut, Briya, Yeţira şi Asiya, care corespund celor cinci Behinot KHB TM – ca şi în cel mai mic element al realităţii. Discernem faptul că Roş-ul (capul) acesteia este Keter; de la Roş-ul ei la Hazeh (piept) este Hochma; de la Hazeh la Tabur (ombilic) este Bina iar de la Tabur în jos sunt Tiferet şi Malhut.

De ce Tiferet constă din HGT NHY

4).   Atunci când au apărut cele cinci Bhinot KHB TM, ele erau incorporate una într-alta de asemenea manieră încât fiecare conţinea KHB TM. Cu toate acestea, în Sfira Tiferet, nivelul Sfirot coborâse fiind inferior lui GAR, de aceea numele celor cinci KHB TM incluse în el s-au schimbat în HGT NH (Hesed, Gvura, Tiferet, Neţah, Hod) iar Sfira Yesod le includea pe toate. Prin urmare, atunci când spunem că Bhina Tiferet include șase Sfirot nu înseamnă deloc că este mai importantă decât primele trei Sfirot (Keter, Hochma și Bina) ci, dimpotrivă, lipsa în ea a luminii GAR a făcut ca cele cinci Bhinot KHB TM să primească nume diferite: HGT NH.

Astfel Hesed devine Keter, Gvura devine Hochma, Tiferet devine Bina, Neţah devine Tiferet iar Hod devine Malhut. Lor li se adaugă Sfira Yesod dar nu este o Bhina (singularul pentru Bhinot) suplimentară. Este mai degrabă un container, care le conţine în el pe toate cele cinci Bhinot HGT NH. De asemenea, ele se numesc întotdeauna VAK, care este un acronim pentru Vav (Şase) Kţavot (capete/margini), care sunt cele șase Sfirot HGT NHY. Şi întrucât această coborâre a celor cinci Bhinot la HGT NHY s-a petrecut în ZA, atribuim cele cinci Bhinot schimbate numai lui ZA.

Lumină şi Kli

5).   Este imposibil să avem lumină fără un Kli în oricare dintre lumi. (În „Prefaţă la Înțelepciunea Cabala”, art. 3-4, se explică ce este vasul spiritual.) Iniţial a existat numai un Kli în cele zece SfirotMalhut. Motivul pentru care spunem că există cinci Bhinot KHB TM este acela că acestea constituie, toate, părţi ale lui Malhut, numită Bhina Dalet. Adică ele sunt dispuse prin proximitatea lor faţă de Kli-ul complet, care este Malhut, numit Bhina Dalet. De fapt, aceste Bhinot sunt etapele dezvoltării vasului, în timp ce Malhut este o etapă finală (vezi ” Prefaţă la Înțelepciunea Cabala „, art. 5).

       După prima restricție (Ţimţum Alef, TA) a fost plasat un ecran (Masah) în Kli-ul Malhut, care împiedică Lumina Superioară să-l mai îmbrace în el. Deci, atunci când Lumina Superioară ajunge la Masah, acesta o loveşte şi o respinge. Această lovitură este numită  “Zivug de Haka’a (cuplare prin impact) între Lumina Superioară și Masah în Kli-ul Malhut” iar Lumina respinsă este numită „zece Sfirot ale lui Ohr Hozer (Lumina Reflectată)”.

RoşTohSof, PehTaburSium Raglin

6).   Din cauza apariției noilor Kelim (vase) ale lui Ohr Hozer, în fiecare Parţuf se deosebesc trei părți, numite Roş, Toh și Sof (Cap, Interior, Sfârşit). S-a explicat deja faptul că, prin forţa Masah-ului care opreşte Lumina să ajungă în interiorul lui Malhut, a avut loc un Zivug de Haka’a (cuplare prin impact) cu Lumina, care a generat cele zece Sfirot ale Luminii Reflectate (Ohr Hozer) şi a îmbrăcat cele zece Sfirot ale Luminii Directe (Ohr Yaşar) în Lumina Superioară.

       Aceste zece Sfirot de Ohr Yaşar şi Ohr Hozer sunt numite “zece Sfirot ale Roş-ului”. Totuşi, aceste zece Sfirot de Ohr Hozer, care au fost generate din Masah în sus şi îmbracă cele zece Sfirot de Ohr Yaşar,  nu sunt încă autentice Kelim. Asta întrucât numele, Kli, îndică o anumită Aviut (consistența/grosieritatea „dorinței de a primi”), adică forţa lui Din (judecată, restricţionare) în Masah, care împiedică îmbrăcarea Luminii în Malhut.  

       Există o regulă conform căreia forţa de restricţionare (Din) operează numai sub punctul de restricționare, dar niciodată deasupra acestuia, adică de la locul apariţiei lui Din în jos, nu de la locul apariţiei lui Din în sus. Şi întrucât cele zece Sfirot de Ohr Hozer au fost generate deasupra Masah-ului, forţa lui Din nu se manifestă în Ohr Hozer şi este nepotrivită pentru a fi un Kli. De aceea, aceste zece Sfirot de Ohr Hozer sunt numite Roş, adică o rădăcină pentru Kelim şi nu Kelim propriu-zise.  

       Prin urmare Malhut, în care a fost plasat Masah-ul pentru Zivug-ul de Haka’a,este numită Peh (gură). Asta sugerează că, la fel ca şi în gura trupului, din care Otiot (literele) ies ca urmare a unui Zivug de Haka’a între cele cinci componente ale gurii, gura spirituală (Peh)  include un Zivug de Haka’a pentru a produce cele zece Sfirot de Ohr Hozer, fiind cele cinci Behinot KHB TM, care sunt Kelim pentru cele zece Sfirot de Ohr Yaşar, aceste Kelim fiind numite Otiot (litere). Astfel, am explicat cele zece Sfirot de Roş.

7).   Aşadar, cele zece Sfirot de Ohr Yaşar și cele zece Sfirot de Ohr Hozer au trebuit să se extindă sub Masah, în momentul în care cele zece Sfirot de Ohr Hozer devin Kelim autentice pentru a primi şi a îmbrăca cele zece Sfirot de Ohr Yaşar. Asta întrucât acum există un Masah peste cele zece Sfirot de Ohr Hozer. De aceea, grosimea acestuia controlează cele zece Sfirot de Ohr Hozer şi astfel au fost create Kelim

       Aceste zece Sfirot, (care sunt Kelim autentice) sunt numite Toh și Guf (corp), adică ele formează partea interioară şi corpul Parţuf-ului. Iar Malhut a Toh-ului este numită Tabur (buric, centru), ca în expresia “buricul pământului”, care se referă la centru sau mijloc. Asta indică faptul că Malhut de Toh este Malhut centrală, şi că din a sa Ohr Hozer s-au născut Kelim autentice ale Guf-ului.

       Se poate spune, de asemenea, că Tabur (טבור) este un cuvânt format din aceeași combinație de litere ca şi Tov Ohr (lumină bună – טוב אור), ceea ce sugerează că lumina este bună atunci când este îmbrăcată în Kelim care sunt potrivite să o primească. Aşadar, am explicat cele zece Sfirot de Toh, prin Tabur.

8).   Există două Bhinot în Malhut a Roş-ului:

 1. Malhut Mesayemet (de capăt): aici Masah-ul împiedică Lumina Superioară să se îmbrace în Kli-ul Malhut;
 2. Malhut Mizdaveget (de cuplare): Dacă nu ar fi fost impactul dintre Lumina Superioară şi Masah printr-un  Zivug de Haka’a, care să ridice Ohr Hozer pentru a îmbrăca Lumina Superioară, nu ar fi existat niciun vas de primire în Lumina Superioară şi nu ar fi existat nicio lumină în realitate, întrucât nu există nicio lumină fără un Kli.  

Dar în Malhut a Roş-ului, aceste două discernăminte sunt numai două rădăcini. Malhut Mesayemet a Roş-ului este rădăcina lui Malhut Mesayemet, care încheie acest nivel. Malhut Mizdaveget a Roş-ului este rădăcina îmbrăcării Luminii în Kelim.

Ambele acțiuni au apărut şi s-au petrecut numai în Guf-ul Parţuf-ului:

 • între Peh și Tabur, aici îşi arată puterea Malhut Mizdaveget, şi Lumina Superioară se îmbracă în Kelim.
 • De la Tabur în jos, între Tabur și Sium, îşi arată puterea Malhut Mesayemet şi generează cele zece Sfirot de Sium (sfârșitul Parţuf-ului). Fiecare dintre aceste Sfirot apare numai cu iluminare din Ohr Hozer, fără Lumina Superioară. Parţuf-ul se termină acolo unde atinge Malhut a acestor zece Sfirot de Sium, deoarece acesta este exact Malhut Mesayemet care nu primește nici o lumină; ea limitează extinderea Kli­-ului Parţuf-ului.

Numim această Malhut, Malhut de Sium Raglin (capătul picioarelor), care taie lumina și sfârşeşte Parţuf-ul. Iar aceste zece Sfirot de Sium, care s-au extins de la Tabur până la ale sale Sium Raglin, sunt numite cele “zece Sfirot de Sof”(de capăt); ele sunt toate părți ale lui Malhut a Sof-ului și Sium-ului. Atunci când spunem că în ele există numai Ohr Hozer, nu înseamnă că ele nu au deloc Ohr Yaşar. Înseamnă, mai curând, că în ele există o iluminare a Ohr Yaşar dar este considerată VAK bli (fără) Roş (vezi „Prefaţă la Înțelepciunea Cabala”, articolele 50-53).  

Hazeh (pieptul)

9).   Până aici, am vorbit despre Parţufim (pluralul pentru Parţuf) ai lumii Adam Kadmon (AK). În orice caz, un nou Sium (sfârșit, capăt) este adăugat, în Parţufim ai lumii Aţilut, la cele zece Sfirot ale Toh-ului. Asta întrucât Malhut a Toh-ului, numită Tabur, s-a ridicat la Bina celor zece Sfirot ale Toh-uluiși le-a restricţionat. Acest nou Sium este numit Hazeh, iar Parsa e stabilită la acest nivel.

       Asta înseamnă că noul Sium care a fost creat prin ascensiunea lui Malhut la Bina, în locul Hazeh-ului, se numeşte Parsa (diafragmă, abdomen). Tora numește această graniță firmamentul (Rakia); ea separă apele superioare (adică Keter și Hohma rămase în gradul Toh-ului) de apele inferioare (vasele lui Bina, ZA și Malhut), care au coborât de la nivelul Toh-ului la Sof, adică au părăsit gradul celor zece Sfirot de Toh şi au devenit gradul celor zece Sfirot de Sof.

       Datorită acestui fapt, cele zece Sfirot de Toh au fost împărțite în două grade:

 • de la Peh la Hazeh, se consideră a fi zece Sfirot de Toh, Aţilut și GAR ale Guf-ului.
 • de la Hazeh în jos până la Tabur, se consideră a fi zece Sfirot de Sof, lumea Bria, dar și VAK fără un Roş considerate ca fiind cele zece Sfirot de Sof.

Relaţia inversă între Kelim şi Lumini

10). Luminile și vasele (Kelim) sunt întotdeauna într-o relaţie inversă. Asta întrucât, în ceea ce priveşte Kelim, cele superioare sunt primele care se dezvoltă într-un Parţuf. Prima care apare în Parţuf este Keter,urmată de Hochma, Bina, Tiferet (ZA) și Malhut. De aceea, numim Kelim KHB TM adică, de sus în jos, pentru că aceasta este ordinea apariției lor în Parţuf.

       Luminile intră, însă, în Parţuf în ordinea inversă, începând cu cele inferioare: în primul rând, Lumina Nefeş, apoi Lumina Ruah, Lumina Neşama, Lumina Haya și apoi Lumina Yehida.

       Aşadar, Lumina Nefeş (cea mai mică lumină), care corespunde lui (Sfira) Malhut, este prima care intră în Parţuf, în timp ce Yehida (cea mai puternică lumină), care corespunde lui (Sfira) Keter, intră în Parţuf ultima. De aceea,  numim întotdeauna luminile NRNHY, adică de jos în sus, întrucât aceasta este ordinea apariției lor în interiorul Parţuf-ului.

11). Rezultă că atunci când există numai un Kli în Parţuf, care  trebuie să fie cel mai înalt Kli – Keter- care apare primul, marea lumină ce îi corespunde lui Keter, lumina Yehida, nu intră în Parţuf. Dimpotrivă, lumina care intră şi se îmbracă în Kli-ul Keter este lumina cea mai mica, Lumina Nefeş.

       Iar atunci când se dezvoltă în Parţuf două Kelim, care sunt cele mai mari Kelim – Keter şi Hochma –intră şi lumina Ruah. În această stare Lumina Nefeş coboară de la Kli-ul Keter la Kli-ul Hochma, în timp ce Lumina Ruah se îmbracă în Kli-ul Keter. În mod asemănător, atunci când se dezvoltă al treilea Kli în ParţufKli-ul Bina – Lumina Neşama intră în Parţuf. În această stare Lumina Nefeş coboară de la Kli-ul Hochma la Kli-ul Bina, Lumina Ruah părăseşte Kli-ul Keter şi intră în Kli-ul Hochma iar lumina Neşama se îmbracă în Kli-ul Keter.

       Atunci când în Parţuf se dezvoltă al patrulea Kli, acesta fiind Kli-ul Tiferet (ZA), Lumina Haya intră în Parţuf. În această stare, Lumina Nefeş coboară din Kli-ul Bina la Kli-ul Tiferet, Lumina Ruah la Kli-ul Bina, Lumina Neşama la Kli-ul Hochma şi Lumina Haya la Kli-ul Keter.  

       Iar atunci când în Parţuf-ul se dezvoltă al cincilea Kli, Kli-ul Malhut, toate luminile intră în Kelim legitime. Asta întrucât atunci când Lumina Yehida este atrasă în Parţuf: Lumina Nefeş coboară din Kli-ul Tiferet în Kli-ul Malhut, Lumina Ruah coboară din Kli-ul Bina şi intră în Kli-ul Tiferet, Lumina Neşama coboară din Kli-ul Hochma şi intră în Kli-ul Bina, Lumina Haya coboară din Kli-ul Keter şi intră în Kli-ul Hochma, iar Lumina Yehida vine şi se îmbracă în Kli-ul Keter.  

12). Rezultă că atâta timp cât în Parţuf nu s-au dezvoltat toate cele cinci Kelim KHB TM, luminile nu erau în locurile destinate lor. Mai mult, luminile și vasele sunt într-o relaţie inversă, întrucât dacă din Parţuf lipseşte Malhut, cel mai mic Kli, lumina Yehida – cea mai mare lumină – va rămâne în afara vasului. Dacă cele două vase inferioare – Tiferet și Malhut – lipsesc din Parţuf, cele două lumini superioare – Yehida și Haya – vor rămâne afară şi ele etc.

       Aşadar, atâta timp cât în Parţuf nu s-au dezvoltat toate cele cinci Kelim KHB TM, există o relaţie inversă între Kelim şi lumini. Dacă o lumină şi un Kli lipsesc, atunci cea mai mare lumină, Lumina Yehida, va lipsi. Iar Kelim sunt în situaţia contrară: va lipsi cel mai mic Kli ­- adică Malhut

13). Acum putem înţelege de ce spunem că, prin ascensiunea lui Malhut la Bina, nivelul (Parţuf-ul) se termină sub Hochma. De aceea  numai două Sfirot Keter și Hochma – rămân în Parţuf, în timp ce Bina, ZA și Malhut ale gradului au fost anulate şi au coborât un grad (vezi art. 17). Ne referim, însă, numai la Kelim. Nu acelaşi lucru se întâmplă cu Luminile: Luminile Nefeş și Ruah au rămas în gradul lor, iar Luminile Neşama, Haya și Yehida au fost anulate din din grad (din Parţuf).

14). Putem înţelege acum de ce uneori în „Cartea Zohar” se spune că, odată cu ascensiunea lui Malhut la Bina, cele cinci Otiot (litere) ale numelui Elokim (אלהים) au fost împărţite de aşa manieră încât doar două Otiot, MI (ים – Mem şi Yud) au rămas la același grad, în timp ce trei Otiot ELEH (אלה – Alef, Lamed şi Hey) au coborât la nivelul inferior, fiind anulate în grad (vezi Introducere la Zohar, pct. 20).

       Însă, în alte locuri, în „Zohar” se afirmă contrariul, anume că, atunci când Malhut s-a ridicat la Bina, cele două Otiot EL (אל – Alef şi Lamed) au rămas în grad, în timp ce cele trei Otiot HYM (הימ – Hey, Yud şi Mem) au fost anulate şi au coborât în gradul inferior (vezi Cartea Zohar, Bereşit (Geneza) partea 1, art. 59). Fapt este că cele cinci Otiot ale Numelui Elokim (אלהים) constituie cele cinci Sfirot KHB TM sau cele cinci lumini NRNHY. Iar atunci când Malhut se ridică la Bina, numai cele două vase superioare, Keter și Hochma, care sunt desemnate cu Otiot EL (אל), rămân în grad, iar cele trei Otiot HYM (הימ) au coborât la nivelul inferior.

       Cu luminile se întâmplă contrariul: cele două Otiot inferioare – MI (ים) – corespunzând celor două lumini inferioare – Nefeş și Ruah își păstrează gradul, iar cele mai înalte trei Otiot, ELEH (אלה) corespunzătoare luminilor Yehida, Haya și Neşama au fost anulate coborând în gradul inferior.

       Aşadar, în Introducerea Cărţii Zohar, Zohar-ul vorbeşte despre cinci Lumini NRNHY, corespunzătoare celor cinci Otiot Elokim. De aceea spune că MI a rămas în grad iar ELEH au părăsit gradul. În Zohar (Bereşit, 1), se vorbeşte şi de cinci Kelim KHB TM, corespunzătoare celor cinci Otiot Elokim. De aceea se spune şi contrariul, anume că EL a rămas în grad iar cele trei Otiot HYM au părăsit gradul. Ar trebui să reţinem aceste cuvinte şi să examinăm fiecare loc pentru a vedea dacă este vorba de Lumini sau de Kelim, iar asta va rezolva multe aparente contradicţii.

Ridicarea lui Malhut la Bina

15). Ar trebui să înţelegem în detaliu chestiunea îndulcirii lui Malhut cu Bina, întrucât este rădăcina întregii înţelepciuni. Malhut este Midat haDin (calitatea judecății), în care lumea nu poate exista. De aceea, Emanatorul a înălţat-o la Sfira Bina, care este Midat haRahamim (calitatea milei).

Referindu-se la asta, înțelepții noştri au lăsat să se înţeleagă că: “la început El s-a gândit să creeze lumea în Midat haDin”, adică numai în Malhut, care este Midat haDin. “El a văzut că lumea nu există, a introdus Midat haRahamim şi a asociat-o Midat ​​HaDin (Bereşit Raba, 12)

În urma înălțării la Bina, Malhut capătă forma lui Bina, care este Midat haRahamim iar, după aceea, Malhut guvernezează lumea în Midat haRahamim. Această ascensiune a lui Malhut la Bina se petrece în toate gradele şi în fiecare în parte, de la Roş-ul lumii Aţilut și până la Sof-ul lui Malhut din lumea Asiya, întrucât nu există niciun grad fără zece SfirotKHB HGT NHYM. Malhut a fiecărui grad s-a înălţat la Bina şi s-a îndulcit acolo.

Divizarea fiecărui nivel în două jumătăţi

16).  Se ştie că Malhut încheie fiecare Sfira în fiecare grad. Asta înseamnă că, în fiecare grad, urmare restricţionării (Ţimţum, TA) făcute asupra ei, anume aceea de a nu primi Lumina Superioară, Malhut împiedică lumina să intre în ea. De aceea, Lumina gradului se extinde numai către Malhut şi se opreşte când ajunge la Masah-ul lui Malhut şi se produce un Zivug de Haka’a (cuplare prin impact) cu Lumina pe Masah-ul din Malhut.

       Prin urmare, întrucât Malhut a fiecărui nivel se ridică la Bina a gradului respectiv, Malhut încheie Lumina în locul la care s-a înălţat, adică în mijlocul lui Bina. Astfel, partea inferioară a lui Bina, Tiferet și Malhut, care se află sub Malhut Mesayemet, ies din propriul grad şi devin un alt grad, sub Malhut.

       Aşadar, datorită ridicării lui Malhut la Bina, fiecare grad este  tăiat în două. Keter, Hochma și jumătatea superioară a lui Bina (deasupra lui Malhut) au rămas în grad, în timp ce jumătatea inferioară a lui Bina, Tiferet (care include HGT NHY) și Malhut ies din grad şi devin un grad sub acesta. Graniţa creată de Malhut la mijlocul lui Bina se numeşte Parsa.

17). Fiecare grad trebuie să aibă cinci lumini, numite Yehida, Haya, Neşama, Ruah și Nefeş, îmbrăcate în cinci Kelim numite Keter, Hochma, Bina, ZA și Malhut. Şi întrucât, în urma ascensiunii lui Malhut la Bina, au rămas în grad numai două Kelim complete – Keter și Hochma – iar trei Kelim, Bina, Tiferet și Malhut sunt absente în grad, rămân totodată numai două Lumini – Nefeş și Ruah –  îmbrăcate în cele două KelimKeter și Hochma. Cele trei lumini – Neşama, Haya și Yehida lipsesc, întrucât le lipsesc Kelim  corespunzătoare în care să se îmbrace.

       Rezultă că gradul este deficient în primele trei Sfirot, întrucât datorită ascensiunii lui Malhut la Bina, gradul a fost tăiat în două jumătăţi: jumătate din el rămâne în grad – Keter-Hochma în Kelim şi Nefeş-Ruah în Lumini – iar jumătate părăseşte gradul – Bina şi TM în Kelim şi Neşama, Haya şi Yehida în Lumini. În limbaj Cabalistic, acest proces este descris în felul următor: litera „י” (Yud) intră în cuvântul „אור” (Ohr, lumină). Drept urmare, cuvântul „אור” devine „אויר” (Avir, aer). Asta înseamnă că în urma ascensiunii lui Malhut la Bina gradul a pierdut Lumina primelor sale trei Sfirot şi reţine numai luminile Nefeş și Ruah, numite Avir, aer.

       Dintr-o altă perspectivă, acest proces poate fi descris cu ajutorul celor cinci litere ale Numelui Elokim (אלהים), care a fost divizat în două părți MI-ELEHאלה מי. Cele două litere MIמי – corespund celor două lumini Nefeş Ruah, îmbrăcate în două Kelim: Keter Hochma care au rămas în grad. Celelalte trei litere ELEHאלה – corespund celor trei Kelim: Bina, Tiferet și Malhut, care au coborât la nivelul inferior, părăsind gradul.

Coborârea lui Malhut de la Bina la locul ei

18) Totuși, prin ridicarea MAN (Mayin Nukvin – cerere, rugăciune) din Tora și rugăciunea celor inferiori, Lumina Superioară coboară din Parţufim AB și SAG (Hohma și Bina de AK), care o obligă pe Malhut să plece din Bina, în toate gradele, și să revină la locul ei (Zohar, VaYikahel , pct. 41). Acum, litera „י” iese din cuvântul Avir (אויר – aer), transformându-l în Ohr (אור – lumină).

       Însă, după ce Malhut a coborât şi a părăsit Avir, cele trei Kelim, Bina, Tiferet și Malhut revin în gradul lor. Astfel, fiecare grad are acum din nou cele cinci Kelim KHB TM. Şi întrucât sunt cinci Kelim, toate cinci Luminile Yehida, Haya, Neşama, Ruah, Nefeş revin şi se îmbracă în ele, iar Avir se transformă iarăşi în Ohr, întrucât cele trei lumini superioare din GAR, numite Ohr, au revenit în grad.

Starea de Katnut şi Starea de Gadlut

19). Astfel, am explicat că, drept urmare a ascensiunii lui Malhut la Bina, s-au creat două stări în fiecare grad: starea de Katnut (micime, imaturitate) și starea de Gadlut (măreţie, maturitate). Prin ascensiunea lui Malhut la Bina, gradul se încheie sub Sfirat Hochma, iar Bina, Tiferet și Malhut ale gradului părăsesc gradul şi coboară în gradul inferior. Numai Kelim Keter și Hochma cu luminile Ruah și Nefeş rămân în grad, lipsind GAR (primele trei). Această stare este numită Katnut.

       După ce, însă, Parţufim inferiori ridică MAN şi coboară iluminarea de la Hochma și Bina de AK (Lumina AB și SAG), ceea ce face ca Malhut să părăsească Bina și să revină în poziția sa, cele trei Kelim, Bina și TM, coborâte la gradul inferior, revin şi se ridică la gradul lor initial.

       Şi întrucât acum în grad sunt cinci Kelim KHB TM, cinci Lumini corespunzătoare, Nefeş, Ruah, Neşama, Haya și Yehida revin şi se îmbracă în ele. O astfel de stare poartă numele de Gadlut. Aşadar am explicat că, urmare a coborârii lui Bina şi TM ale gradului la gradul inferior, gradul se află în starea de Katnut, lipsindu-i luminile GAR. Iar prin revenirea lui Bina şi TM în grad, gradul se află în starea de Gadlut, adică având luminile GAR.

Ridicarea Parţuf-ului inferior la cel superior

20). Prin această ascensiune a lui Malhut la Bina se creează o oportunitate pentru fiecare entitate inferioară să se ridice la cea superioară. Asta întrucât regula este aceea că atunci când Parţuf-ul superior coboară la cel inferior, el capătă proprietățile acestuia; și invers, atunci când Parţuf-ul inferior urcă la cel superior, el devine similar cu acesta. 

       Astfel, în starea de Katnut a gradului, adică atunci când Malhut de capăt se ridică la Bina, mutând Bina și TM în afara gradului, în gradul inferior, atunci aceste Bina și TM devin acelaşi grad cu gradul inferior, întrucât Parţuf-ul superior coborând la cel inferior devine similar acestuia. De aceea, în starea de Gadlut a gradului, atunci când Malhut revine şi iese din Bina coborând la locul său, Bina şi TM coborâte din Bina revin la gradul lor şi iau cu ele gradul inferior în care se aflau fiind coborâte.

       Întrucât acum ele au acelaşi grad cu Parţuf-ul inferior, când erau coborâte, şi devin una cu acesta, îl iau cu ele la revenirea în grad şi ridică gradul inferior la Gradul Superior. În consecință, conform regulii după care cel inferior ridicându-se la locul celui superior devine asemănător acestuia, acum gradul inferior  primește toate Luminile şi Mochin care există în Gradul Superior.

       Astfel, am clarificat modul în care ascensiunea lui Malhut la Bina a indus conexiunea dintre grade, aşa încât fiecare grad poate să se ridice la gradul de deasupra sa. Astfel, chiar şi cel mai de jos grad poate să se ridice la cel mai Înalt Nivel datorită acestei conexiuni create prin căderea lui Bina şi TM ale fiecărui grad la gradul inferior.(Zohar, VaYikahel, pct.41)

Stările de Katnut și Gadlut ale lui YEŞSUT și ZON

21). Odată explicată chestiunea ascensiunii lui Malhut la Bina, aplicată în toate gradele în cele patru lumi ABYA, o să le privim acum în detaliu. Să luăm, de pildă, două grade ale lumii Aţilut numite YEŞSUT și ZON. Prin ascensiunea lui Malhut de YEŞSUT la Bina de YEŞSUT în timpul stării de Katnut, cele trei Sfirot Bina și TM de YEŞSUT au plecat şi au coborât în gradul de sub YEŞSUT, care sunt ZON. Iar aceste trei Sfirot, Bina și TM s-au lipit de gradul lui ZON în timpul coborârii lor, căpătând proprietățile acestuia.

Aşadar, în timpul stării de Gadlut, Malhut a părăsit Bina de YEŞSUT coborând la locul său. Astfel, Bina şi TM de YEŞSUT s-au ridicat din căderea lor şi au venit în gradul lui YEŞSUT. În același timp, ele au ridicat ZON (sau mai degrabă Keter și Hohma ale lui ZON), cu care ele constituie de fapt un singur întreg, întrucât erau ataşate de ZON în timpul stării de Katnut, când erau căzute. Rezultă că şi ZON s-au ridicat şi au căpătat gradul lui YEŞSUT, și anume, au căpătat proprietățile acestuia, primind aceleaşi Lumini şi Mochin potrivite gradului lui YEŞSUT.

Până ce Malhut nu se ridică la Bina ZON nu poate primi Gadlut

22). Ar trebui subliniat faptul că ZON nu pot primi singure lumina stării de Gadlut, Mochin, întrucât ZON îşi au originea sub Tabur­-ul lumii AK unde funcţionează Malhut a lui Midat haDin, guvernată de forţa lui Ţimţum şi nu este potrivită pentru primirea Luminii Superioare. Cu toate acestea, în starea de Gadlut, când Bina și TM de YEŞSUT au ridicat ZON cu ele la gradul lui YEŞSUT, ZON devin ca şi gradul lui YEŞSUT şi pot primi lumina Lumina Superioară ca şi ele.

23). Acum putem înțelege pe deplin de ce înțelepții noștri au spus (Bereşit Raba, Paraşa 12) că: „la început El s-a gândit să creeze lumea în Midat haDin” adică cu Malhut a primei restricţii, care este Midat haDin. Iar prin lume ar trebui să se înţeleagă ZON de Aţilut numite „lumea”, dar şi “această lume” care primeşte de la ZON de Aţilut.Asta întrucât tot ceea ce este primit în ZON de Aţilut  poate fi primit de oameni în această lume, iar tot ceea ce nu este primit în ZON nu este primit de oameni în această lume, întrucât noi nu putem primi de deasupra gradului lui ZON.

Aşadar, întrucât Şoreş (rădăcina) lui ZON de Aţilut, este spațiul aflat sub Tabur­-ul lumii AK, unde guvernează Malhut a lui Midat haDin, ele nu pot primi Lumina Superioară şi există, întrucât se află în starea de restricţie (Ţimţum) în Malhut. Cu atât mai mult lumea noastră, situată mult mai jos și primind de la ZON de Aţilut, se află în imposibilitatea de a exista.

Aceasta este semnificaţia versetului: ” El a văzut că lumea nu există, a introdus Midat haRahamim şi a asociat-o cu Midat ​​haDin (Bereşit Raba, 12). Asta înseamnă că Creatorul a înălțat-o pe Malhut a fiecărui grad, care este Midat haDin (judecata), la Bina a gradului, care este Midat haRahamim (mila). Rezultă că Malhut de YEŞSUT s-a ridicat la Bina de YEŞSUT şi astfel Bina şi TM de YEŞSUT au căzut în gradul inferior, care sunt ZON, şi se alipesc acestora. Prin asta, ele dobândesc proprietățile acestui grad. De fapt, Sfirot și ZON devin un singur întreg după căderea lor.

De aceea, în timpul stării de Gadlut a lui YEŞSUT, când Malhut coboară de la Bina de YEŞSUT şi revine la locul său, iar cele trei Kelim, Bina şi TM de YEŞSUT revin, de asemenea, la poziția lor (în gradul YEŞSUT), ca la început, şi iau cu ele şi ZON care le erau ataşate şi le ridică la gradul lui YEŞSUT. Astfel, ZON devin asemănătoare gradului YEŞSUT, adică sunt capabile să primească acum Lumina Superioară ca şi YEŞSUT. De aceea, ele primesc Lumina Superioară a lui YEŞSUT şi o transmit acestei lumi, şi acum lumea poate exista.  

Dacă însă nu ar fi fost asocierea lui Midat haDin cu Midat haRahamim, adică dacă Malhut de YEŞSUT nu ar fi urcat la Bina de YESHSUT, forțând Bina și TM de YEŞSUT să coboare la ZON, ZON nu ar fi putut niciodată să se ridice la YEŞSUT.În acea stare, ele nu ar fi fost capabile să primească Lumina Superioară pentru lumea noastră, iar lumea noastră nu ar fi putut exista. Astfel, am explicat chestiunea ascensiunii lui Malhut la Bina.

Tikun Kavim

24) În primii trei Parţufim de AK, numiţi Galgalta, AB, SAG de AK, Sfirot erau în linie, una sub cealaltă. În lumea Nekudim, însă, îmbrăcând de la Tabur de AK în jos, a avut loc o Tikun Kavim (rectificare a liniilor) în GAR, dar nu şi în cele șapte Sfirot inferioare. Iar în lumea Aţilut, a avut loc o Tikun Kavim în cele șapte Sfirot inferioare.

Două discernăminte în Tikun Kavim

25) Motivul este acela că aceste Tikun Kavim ce s-au produs în cele zece Sfirot se extind de la ascensiunea lui Malhut la Bina, care a devenit Nukva (femininul) pentru Hohma. Drept urmare, în cele zece Sfirot s-au creat două părți:

 • Malhut care a fost amestecată în toate Sfirot a devenit partea stângă a fiecărei Sfira;
 • Actuala Sfira este considerată a fi linia dreaptă din Sfira.

De asemenea, linia stângă a corupt linia dreaptă. În această stare, Lumina Superioară s-a împerecheat pe Masah-ul lui Dinim (pluralul pentru Din) în această Malhut, iar nivelul lui Hasadim care a apărut în Zivug-ul de Haka’a al Luminii Superioare pe Masah-ul acestei Malhut a devenit linia de mijloc, cuplând și egalizând cele două linii între ele. Dacă nu ar fi fost Dinim în Malhut, nu ar fi existat Zivug-ul de Haka’a, şi nici numeroasele Hasadim. Aşadar, Malhut, care este stânga, a devenit la fel de importantă ca actuala Sfira, care este dreapta.

Se știe că începutul rectificării (Tikun) ascensiunii lui Malhut la Bina a fost în lumea Nekudim, care a apărut după Parţuf-ul SAG de AK. Prin urmare, Tikun a celor trei Kavim începe tot în lumea Nekudim, întrucât una depinde de cealaltă. Dar în primii trei Parţufim, Galgalta, AB, SAG, care au precedat lumea Nekudim, unde nu exista o astfel de problemă precum ascensiunea lui Malhut la Bina, nu au existat trei linii, ci doar o singură linie.

26) Și toate acestea sunt posibile numai în GAR ale lumii Nekudim, considerate GAR de Bina, ale căror Hasadim sunt GAR, deoarece sunt Ohr Hasadim prin esența lor, întrucât nu primesc niciodată Ohr Hochma. De aceea, nivelul lui Hasadim care a apărut pe Masah-ul lui Malhut este suficient pentru a uni între ele cele două linii, dreapta și stânga, și a face ca GAR să revină la Sfirot.

Totuși, acest lucru nu este valabil pentru cele șapte Sfirot inferioare ale lumii Nekudim, considerate ZA, a căror esență este iluminarea lui Hochma în Hasadim, întrucât ele au nevoie de Hochma. Și din moment ce Malhut există în toate Sfirot, ele nu pot primi Hochma. Din acest motiv, ele sunt deficitare și defectuoase, atâta timp cât Hochma nu strălucește în ele.

Astfel, nivelul lui Hasadim care a apărut pe Masah-ul de Malhut nu le ajută deloc să egalizeze între ele cele două linii, drepta și stânga. Asta întrucât Dinim din stânga, care sunt Dinim ale lui Malhut, care s-a ridicat la Bina, dăunează liniei din dreapta și îndepărtează Lumina GAR din ea. Astfel, Tikun Kavim de GAR nu ajută deloc la rectificarea celor două linii, dreapta și stânga în VAK, întrucât VAK în toate Sfirot rezultă din Hitkalelut (amestecul, integrarea) acolo a lui ZA. Iar atâta timp cât nu au iluminarea lui Hochma, sunt deficitare și defectuoase.

Tikun Kavim în ZAT şi în YEŞSUT

27) Prin urmare, prima Tikun (rectificare) de care au nevoie cele şapte Sfirot inferioare este aceea de a elimina Dinim din Malhut care au fost amestecate în Sfirot, adică să extindă pur și simplu iluminarea de la Hochma Bina de AK, care o coboară pe Malhut de la Bina și o face să revină la locul ei. În acel moment, cele trei Kelim Bina și TM revin la Sfira și devin linia stângă, iar Keter și Hochma care au rămas, devin linia dreaptă. Și întrucât gradul este completat cu cinci Kelim, KHB TM, toate cele cinci Lumini NRNHY revin în el, iar Lumina lui Hochma revine în grad. Atunci linia de mijloc poate uni cele două linii între ele și desăvârşeşte gradul cu toate corecțiile sale.

28) A doua Tikun este aceea de a consolida Parsa, care este forța de capăt a lui Malhut ce s-a ridicat la Bina, astfel încât să nu fie niciodată anulată. Și chiar atunci când Malhut coboară de la Bina, forța ei de capăt rămâne în locul lui Bina. Atunci Bina și TM, care se unesc cu gradul, ar trebui să se ridice deasupra acestei Parsa și să se unească acolo cu gradul. Când sunt încă sub Parsa, ele nu se pot conecta cu gradul, chiar dacă Malhut a coborât deja de acolo, întrucât şi forța ei de capăt rămâne acolo după ce a coborât.

29) Iar atunci când Bina și TM se ridică peste Parsa și se conectează la grad, ele nu devin în fapt acelaşi grad cu cele două Kelim, Keter și Hohma. Asta întrucât rămâne o diferență între cele două Kelim, Keter și Hochma, care nu au fost niciodată deficiente întrucât nu și-au părăsit niciodată gradul, şi cele trei Kelim, Bina și TM, care și-au părăsit gradul, au fost deficiente în starea de Katnut iar acum au revenit. Iar această diferență le transformă în două linii, dreapta și stânga, unde Keter și Hochma ale gradului devin linia dreaptă, iar Bina și TM ale gradului devin linia stângă.

30) Această diferență și aceste două linii, drepta și stânga, nu se referă la o anume locație întrucât spiritualitatea este dincolo de spaţiu şi timp. În schimb, o diferență înseamnă că ele nu doresc să se conecteze una cu cealaltă. Totodată, dreapta se referă la Ohr Hasadim iar stânga se referă la Ohr Hochma.

Fapt este că Keter și Hochma ale gradului, care rămân în el în starea de Katnut – cu Ohr Hasadim – stabilite pentru acest Ohr Hasadim şi în starea de Gadlut, de asemenea, după ce Malhut a coborât din Bina. Asta întrucât această Lumină nu a fost deficientă. Ele nu doresc să primească Ohr Hochma și GAR care au revenit acum în grad, odată cu revenirea lui Bina și TM în grad. De aceea, Keter și Hochma sunt considerate linia dreaptă, ceea ce înseamnă Ohr Hasadim.

Totodată, aceste Bina și TM care, la întoarcerea lor în grad, introduc Ohr Hochma și GAR în grad, nu doresc să se conecteze cu Keter și Hochma, întrucât ele țin de Ohr Hasadim pe care au avut-o în starea de Katnut. Bina și TM sunt mai atrase de Ohr Hochma, care a ajuns acum în grad; prin urmare, ele sunt considerate linia stângă, deoarece țin de Ohr Hochma.

31) Iar această diferență între linia dreaptă și linia stângă este, de asemenea, considerată distincţia dreptei de stânga. Linia dreaptă ține de Hasadim și dorește să anuleze Ohr Hochma pe linia stângă și să se ocupe strict de destinaţia lui Ohr Hasadim. În schimb, linia stângă, care ține de Ohr Hochma, dorește să anuleze Ohr Hasadim pe linia dreaptă și să se ocupe numai de destinaţia lui Ohr Hochma. Din cauza acestei dispute, niciuna dintre ele nu strălucește, deoarece Ohr Hasadim pe linia dreaptă este deficientă de Ohr Hochma, ca un Guf fără Roş, iar Ohr Hochma pe linia stângă este întunericul complet întrucât Ohr Hochma nu poate străluci fără Ohr Hasadim.

32) Și nu există nicio rectificare a acestei dispute decît prin linia mijlocie, creată de cel inferior care urcă acolo prin MAN, sub forma liniei mijlocii. Un Zivug al Luminii Superioare se face pe Masah-ul inferior, numit Masah de Hirik, iar nivelul lui Ohr Hasadim apare pe el, şi acesta constituie linia de mijloc. Pe de o parte, acest Masah diminuează GAR-ul liniei stângi și, pe de altă parte, mărește Ohr Hasadim. Prin aceste două acţiuni, obligă linia stângă să se unească cu linia dreaptă.

Astfel, Lumina lui VAK de Hohma a liniei stângi se îmbracă în Ohr Hasadim a liniei drepte, iar acum poate să strălucească. Totodată, asta completează linia stângă, iar Ohr Hasadim de pe linia dreaptă se unește cu Hochma de pe linia stângă, obținând astfel lumina GAR, care completează linia dreaptă. Astfel, vedem cum linia de mijloc completează cele două linii, dreapta și stânga. Asta explică, în termeni generali, Tikun a celor trei linii, stabilită în cele șapte Sfirot inferioare.

Apariţia celor trei linii în YEŞSUT

33) Acum vom explica ordinea apariției celor trei linii într-un anumit grad. Și din asta, vom putea deduce ce se întâmplă în toate gradele.

Să luăm, de pildă, gradul lui YEŞSUT, adică cele șapte Sfirot inferioare ale lui Bina. GAR de Bina de AA au fost stabilite în AVI Superior, iar ZAT de Bina de AA au fost stabilite în YEŞSUT. Prima apărută a fost linia dreaptă a lui YEŞSUT – Keter și Hohma de YEŞSUT. Ea fost stabilită în timpul ascensiunii lui Malhut de YEŞSUT la Bina de YEŞSUT,care a încheiat gradul lui YEŞSUT sub Hohma, iar Bina și TM de YEŞSUT au căzut dedesubt, în gradul lui ZA.

Apoi, aceste două Kelim, Keter și Hohma, au rămas în gradul lui YESHSUT și au devenit linia dreaptă. Și întrucât există numai două Kelim acolo, Keter și Hohma, ele au numai două Lumini, Nefeş Ruah, lipsindu-le GAR.

34) Apoi a apărut linia stângă – cele trei Kelim ale lui Bina și TM de YESHSUT – după ce au revenit și s-au înalţat din căderea lor. Ea a fost stabilită prin iluminarea lui Hohma și Bina de AK, care a luat Malhut de capăt de la Bina de YEŞSUT și a adus-o înapoi la locul ei. În acel moment, Bina și TM de YEŞSUT se ridică la gradul lor.

Și întrucât cele cinci Kelim ale Parţuf-ului sunt acum complete, toate luminile NRNHY se îmbracă în ele. În acel moment ele devin linia stângă din YEŞSUT. De asemenea, odată cu apariția liniei stângi, există şi o disctincţie între dreapta și stânga: dreapta dorește să anuleze stânga și să guverneze singură, iar stânga, la fel, dorește să anuleze dreapta și să guverneze singură. De aceea, nici nu pot străluci atâta timp cât linia de mijloc, care le unește, nu a fost creată.

35) După aceea a apărut linia de mijloc. A apărut prin Masah-ul celui mai de jos grad în YEŞSUT, adică ZA, care s-a ridicat ca MAN la YEŞSUT. S-a ridicat la YEŞSUT impreună cu cele trei Kelim, Bina si TM, atunci când acestea revenit în gradul lor.

Nivelul Luminii care apare pe acest Masah unește dreapta și stânga în YEŞSUT într-una singură. Cu toate acestea, dreapta strălucește de sus în jos iar stânga strălucește de jos în sus. În această stare, Hohma este îmbrăcată cu Hasadim și poate străluci, în timp ce Hasadim sunt incluse în iluminarea lui Hohma și sunt completate cu GAR.

Astfel, vom găsi că, înainte de stabilirea liniei de mijloc, linia dreaptă și linia stângă au fost în dispută. Ele voiau să se anuleze una pe alta: linia dreaptă, fiind fără deficienţe și rădăcină a gradului, voia să anuleze domnia liniei stângi și să o supună, aşa cum este relaţia între rădăcină şi ramura ei. Și întrucât linia stângă deține Ohr Hohma, care este mai mare decât Ohr Hasadim de pe linia dreaptă, puterea ei este deci mare pentru a anula Ohr Hasadim pe linia dreaptă. De aceea, nici nu putea să strălucească, deoarece Hohma nu poate străluci fără a fi îmbrăcată în Hasadim, iar Hasadim fără iluminarea lui Hohma sunt VAK fără Roş.

36) Raţiunea pentru care Hohma nu poate străluci fără Ohr Hasadim este tocmai că este YEŞSUT – cele șapte Sfirot inferioare ale lui Bina HGT NHYM de Bina. Iar aceste HGT NHYM de Bina nu sunt Bina autentică, ci de la Hitkalelut de ZA în Bina. Asta întrucât toate cele zece Sfirot sunt incluse una în cealaltă și fiecare Sfira conține zece Sfirot.

De pildă, Sfira Bina este alcătuită din toate zece Sfirot KHB TM, iar Bina este considerată în sine. Keter și Hohma ale ei sunt din Keter și Hohma care au fost incluse în ea, iar Tiferet și Malhut, care sunt HGT NHYM, sunt din Hitkalelut de ZON ale ei. Și se știe că Sfira ZA de la originea ei în cele zece Sfirot de Ohr Yaşar este în primul rând Ohr Hasadim, dar Ohr Hohma strălucește în ale sale Hasadim. Prin urmare, este imposibil ca Hohma să strălucească fără Hasadim în toate cele șapte Sfirot inferioare, întrucât acestora le lipseşte nucleul și purtătorul iluminării lui HohmaHasadim – esența lui ZA a celor zece Sfirot de Ohr Yaşar, care este rădăcina fiecăreia dintre cele șapte Sfirot inferioare incluse în toate gradele.

Prin urmare, regula este aceea că Hohma poate străluci fără Hasadim numai în Lumina primelor trei Sfirot. În cele șapte Sfirot inferioare, însă, oriunde s-ar afla acestea, sunt considerate ZA, iar Hohma nu poate străluci fără Hasadim, întrucât Hasadim  constituie principala lor esență. De aceea, dacă Hohma are un deficit de Hasadim, ea este întuneric și nu lumină.

37) Dar din cauza înălțimii lui Hohma pe care o deţine stânga, linia stângă nu se lasă în nici un fel să se unească cu Hasadim din linia dreaptă. Mai mult, ea se luptă și dorește să o anuleze. Nu se predă liniei drepte, decât datorită celor două forțe care se ridică din linia de mijloc, care acționează asupra ei și o supun:

 1. Masah-ul lui Bhina Alef pe linia de mijloc, care este ZA. Acest Masah diminuează nivelul lui Hohma în linia stângă de la nivelul GAR de Hohma până la nivelul VAK de Hohma. Este aşa pentru ca Hohma să nu se extindă și să strălucească de sus în jos, ci să strălucească de jos în sus. Această iluminare este privită doar ca VAK de Hohma.
 2. Zivug-ul Luminii Superioare pe acest Masah de Bhina Alef, care extinde nivelul lui Ohr Hasadim. Atunci, pe de o parte, nivelul lui Hohma pe stânga a coborât în VAK de Hohma, prin forța Masah-ului; iar pe de altă parte, Hasadim pe linia stângă a crescut din două părţi: din partea liniei drepte şi din partea Zivug-ului Luminii Superioare pe Masah pe linia de mijloc. În acel moment, linia stângă cedează și se unește cu Hasadim pe linia dreaptă și pe linia mijlocie. Cu toate acestea, atâta timp cât Masah-ul din linia de mijloc nu diminuează nivelul lui GAR de Hohma, nu există nicio putere în lume care să o poată uni cu linia dreaptă.

38) Ar trebui să știm că în acest Masah de pe linia mijlocie operează două forțe, pentru a diminua nivelul GAR de Hohma în linia stângă. Asta întrucât ZON în sine nu sunt potrivite pentru a primi Mochin, întrucât sunt controlate de Malhut de Midat ​​haDin, care este stăpânită de forța restricţiei (Ţimţum), pentru a nu primi iluminarea lui Hohma. Noi numim acest Malhut de Midat ​​ha Din, Man’ula (încuietoare). După aceea, însă, Malhut a fost asociată cu Midat ​​ha Rachamim, Bina, iar în Bhinat Malhut, care este asociată cu Bina, ele devin potrivite pentru a primi Mochin – Lumina Hohma. Și numim acest Malhut, care este asociat cu Bina, Miftaha (cheie).

Prin urmare, și în Masah-ul de ZA, care este linia lor mijlocie, există aceste două forțe ale lui Miftaha și Man’ula. La început, când trebuie să diminueze GAR ale liniei stângi, funcționează în Masah-ul de Man’ula, adică în Malhut a lui Midat ​​haDin. Oriunde apare, Lumina Superioară dispare. Dar atâta vreme cât dorește ca VAK de Hohma să rămână, ea înlătură ulterior acest Masah de Man’ula și operează cu Masah-ul de Miftaha, fiind Malhut care este asociată cu Bina. Și prin forța sa rămâne, totuşi, o iluminare a lui VAK de Hohma.

Astfel, am explicat în detaliu modul în care ZA se ridică împreună cu Bina și TM de YEŞSUT până la gradul de YEŞSUT și prin Masah-ul său unește și completează cele două linii, dreapta și stânga în YEŞSUT, unde devine o linie mijlocie. Iar aceste trei linii din YEŞSUT sunt numite Hohma, Bina şi Da’at de YEŞSUT. Cele două linii, dreapta și stânga, sunt numite HB, iar ZA, linia mijlocie care decide între ele, se numește Da’at.

Holam, Şuruk, Hirik

39) Aceste trei linii sunt de asemenea numite „cele trei puncte, Holam, Şuruk, Hirik.” Linia dreaptă este punctul Holam, linia stângă este punctul Şuruk, Melafom-ul, care este un Vav cu un punct în el , iar linia de mijloc este punctul Hirik. Asta întrucât punctele implică iluminarea Hohma, care revigorează și mișcă Otiot (literele), care sunt Kelim.

Prin urmare, linia dreaptă, ridicată în timpul ascensiunii lui Malhut către Bina, care nu are Hohma, este sugerată de punctul  Holam, care se află deasupra Otiot. Asta indică faptul că punctul, adică Hohma, nu este îmbrăcat în Kelim, care sunt Otiot, dar este deasupra Kelim.

Linia stângă este formată din Bina și TM, care au Ohr Hohma, după ce au revenit în gradul lor. De aceea, acest fapt este sugerat de punctul Şuruk, care este un Vav cu un punct în el. Asta indică faptul că punctul, Hohma, este îmbrăcat în interiorul Kelim, numite Otiot. Iar linia de mijloc este formată din gradul de sub ea, care s-a ridicat la Gradul Superior, hotărând și completându-și cele două linii.

Dacă nu ar fi fost linia de mijloc, Hohma n-ar fi putut niciodată să strălucească. Și întrucât această Tikun vine de la gradul de sub ea, acest lucru este sugerat de punctul Hirik, care este amplasat sub OtiotKelim – fiind gradul său inferior. Și de aceea, întotdeauna ne referim la Masah-ul liniei de mijloc ca fiind Masah-ul de Hirik.

Linia de mijloc deasupra celor două linii

40) Într-adevăr, există o linie de mijloc deasupra celor două linii, în primele Roşim (capete) de Atik, unde Reişa de lo Etyada decide și unește cele două linii, dreapta și stânga, care sunt cele două Roşim, Keter și Hohma Stima’a de AA, care se află sub ea. Dar, deși au fost create ca rădăcini ale celor trei linii, în toate cele trei linii, linia de mijloc vine de jos, cu excepția acestora.

Și vom afla că există trei Bhinot (discernăminte) ale lui Tikun Kavim:

 1. Tikun Kavim în cele trei Roşim de Atik, unde linia de mijloc este deasupra celor două linii.
 2. Tikun Kavim în GAR, unde nu există nici o apariție a lui Hohma chiar și pe linia stângă (pct. 26).
 3. Tikun Kavim în cele șapte Sfirot inferioare, unde apare Hohma pe linia stângă (pct. 27-39).

Trei tipuri de Hohma în Aţilut

41) Există trei Hohma în Aţilut:

 1. Hohma în cele zece Sfirot de Ohr Yaşar care, în Parţufim, este Hohma Stima’a de AA;
 2. GAR de Bina care, în Parţufim, este AVI și este numită „Hohma de dreapta”;
 3. ZAT de Bina care, în Parţufim, este YESHSUT și se numește „Hohma de stânga”.

Primele două Hohma sunt blocate și nu strălucesc către cei inferiori. Numai cea de-a treia Hohma, Hohma de stânga, este aparentă în locul lui Malhut și strălucește către ZON și către cei inferiori.

42) Știm deja că AA este Hohma de Aţilut, iar AVI sunt GAR de Bina de Aţilut iar YESHSUT sunt cele șapte Sfirot inferioare de Bina de Aţilut. Știm şi că există doar două Sfirot, Keter și Hohma, în Roş-ul de AA, numite Kitra și Hohma Stima’a(1). Bina a părăsit Roş-ul și a devenit un Guf fără un Roş din cauza lui Malhut de capăt care s-a ridicat și a încheiat Roş­-ul sub Hohma.

Din acest motiv, Bina și TM sunt mai jos de Malhut de capăt din Roş (pct. 33) și, prin urmare, au fost considerate ca un Guf. De asemenea, aceste Bina și TM sunt toate numite după cea mai înaltă Bhina din ele, care este Bina. Și din moment ce a plecat de la Roş pentru a forma un Guf fără Roş, nu mai este potrivit să primească Hohma până când se întoarce la Roş de AA.

43) Această Bina este împărțită în două Bhinot, GAR și ZAT, întrucât deficienţa absenței lui Hohma, care s-a creat în ea ca urmare a părăsirii Roş-ului de AA, nu afectează GAR de Bina în niciun fel, din moment ce sunt întotdeauna în stare de „a se bucura de milă”. Astfel, Bina tânjeşte numai după Ohr Hasadim și nu Ohr Hohma. Chiar și atunci când era în Roş-ul de AA, ale sale GAR nu primeau Hohma, ci doar Hasadim.

Aceasta s-a extins la ea de la Bina de Ohr Yaşar, a cărei esență este Hasadim fără Hohma. De aceea, GAR de Bina nu au nicio deficienţă urmare a ieșirii lor din Roş și sunt considerate absolut perfecte chiar în timp ce se aflau în Roş-ul de AA. Aşadar, GAR de Bina au fost separate într-un grad de către ele și în ele. Totodată şi AVI Superioare, îmbrăcând de la Peh de AA în jos, considerate întotdeauna ca fiind GAR, sunt constituite din ele, chiar dacă se află sub Roş­-ul de AA.

Dar cele șapte Sfirot de Bina inferioare nu constituie esența lui Bina, ci sunt din Hitkalelut a lui ZON în Bina. Iar esența lui ZA este iluminarea Hohma în Hasadim. De aceea, ele au nevoie de iluminarea Hohma pentru a o transmite la ZON. Și întrucât ele nu sunt potrivite să primească Hohma pentru ZON la ieșirea din Roş-ul de AA, ele sunt considerate defectuoase.

De aceea, ele au fost separate de ansamblul GAR de Bina și au devenit un grad separat în sine, din care era alcătuit Parţuf-ul YEŞSUT de Aţilut, care îmbracă de la Hazeh de AA în jos. Ele sunt considerate, de asemenea, VAK fără un Roş, până când Bina revine la Roş-ul de AA, moment în care ele obțin GAR.

44) Astfel, vedem că Hohma este îniţial în Roş de AA, numită Hohma Stima’a, deoarece această Hohma inițială a fost blocată la Roş-ul lui AA și nu strălucește spre cei inferiori, sub Roş de AA. Iar AVI și YEŞSUT sunt Bina de Aţilut de la început, numită „nivelul lui SAG de MA„, a cărei esență este Hasadim și nu Hohma.

Iar la ieșirea lui Bina din Roş-ul lui AA, numai ZAT de Bina -YEŞSUT – au fost defectuoase și, drept urmare, au rămas fără GAR. Ele sunt completate numai la revenirea lui Bina în Roş de AA, moment în care Hohma primește pentru ZON.

În acel moment, ele sunt privite ca Hohma a liniei stângi. Aceasta înseamnă că această Hohma apare numai prin cele trei linii care se nasc în YEŞSUT, unde Hohma apare în linia stângă a acestor trei linii (pct. 34).

Chiar dacă GAR și ZAT de Bina, care sunt AVI și YEŞSUT, au revenit în Roş de AA, YEŞSUT nu primesc Hohma direct de la Hohma Stima’a în Roş de AA, întrucât fiecare grad primește numai de la Superiorul său adiacent. Astfel, AVI primesc Hohma de la Hohma Stima’a în Roş de AA și îi transmite lui YEŞSUT.

45) AVI sunt consideraţi ca şi Hohma a dreptei. Asta întrucât chiar și atunci când sunt sub Roş, ei sunt la fel de compleţi ca şi când ar fi în Roş. Ei sunt mereu conectaţi cu Hohma Stima’a în Roş de AA, dar nu primesc de la el, întrucât sunt întotdeauna în starea de „a se bucura de milă”.

Asta explică în detaliu faptul că esența lui Hohma este în Roş de AA, dar este blocată și nu strălucește deloc sub Roş. De asemenea, iluminarea Hohma Stima’a, inclusă în AVI, este considerată Hohma a dreptei, deși acestea de fapt nu o primesc. Iar după revenirea lor în Roş, ele se numesc Hohma Ila’a (Hohma Superioară).

Iar motivul pentru care sunt considerate Hohma, deși nu o primesc, este că unificarea lor cu Hohma transformă Hasadim din AVI într-un GAR complet. De asemenea, Hohma care strălucește în YEŞSUT este Hohma stângii, deoarece strălucește doar pe linia stângă. Această Hohma a stângii este numită „Treizeci și două de căi ale înțelepciunii (Hohma)” și aceasta este Hohma care apare în ZON și celor inferiori.

Dar în Hohma din dreapta nu strălucește deloc Hohma, ci doar Hasadim, deoarece AVI nu primesc Hohma, cu atât mai puțin Hohma de Ohr Yaşar din Roş de AA, care nu strălucește sub Roş. De aceea se numește Hohma Stima’a. Astfel, iluminarea lui Hohma nu apare, ci doar Hohma stângii, chiar dacă aceasta nu este Hohma autentică, ci Bina care primește Hohma pentru ZON.

Trei Otiot, Mem, Lamed, Ţadik în Ţelem

46) Mochin de Gadlut – după ce Malhut a revenit de la locul lui Bina la locul său, iar Bina și TM s-au întors în gradul lor, iar gradul a fost completat cu cinci Kelim KHB TM și cinci Lumini NRNHY. Se consideră că Malhut, care este Yud ce a intrat în Ohr (Lumină) și a transformat-o în Avir (aer), s-a întors și a părăsit Avir, iar Avir s-a întors la a fi Ohr. Există trei grade de distins în aceste Mochin, sugerate de cele trei Otiot (litere) – Mem, Lamed, Ţadik – care sunt Ţelem.

Primul Grad: Acesta este GAR de Bina care a fost stabilit în AVI Superior. Ele se află într-o stare de „a se bucura de milă” și nu primesc niciodată Hohma. De aceea, se distinge în ele faptul că Yud nu-și părăseşte Avir. Acest lucru se datorează faptului că Avir presupune nivelul lui Ruah, Hasadim, iar în AVI aceste Hasadim sunt considerate drept GAR efective și nu au nici un interes să înlăture Yud-ul din Avir.

De asemenea, ele sunt numite Mem de Ţelem, întrucât această literă implică faptul că ele conțin patru Mochin: Hohma, Bina, dreapta lui Da’at și stânga lui Da’at. Fiecare Moah (singularul pentru Mochin) cuprinde zece Sfirot, deci sunt patruzeci de Sfirot. Ea sugerează şi faptul că Mochin sunt închise parcă într-un inel, care este forma literei Mem, ca pentru a nu primi Hohma.

47) Al doilea Grad: Sunt cele șapte Sfirot inferioare din Bina care au fost stabilite în YESHSUT, care au nevoie de Hohma pentru a da  către ZON. Prin urmare, în starea de Gadlut, Yud părăsește Avir al acestora iar Ohr Hohma revine la ele pentru a da către ZON. Cu toate acestea, nici ele nu primesc Hohma pentru ele însele, întrucât vin din Bina și fiecare Bina, fie că e GAR sau ZAT, vine de la Ohr Hasadim. Singura diferență este în ZAT, care primește Hohma pentru a către ZON.

Acest grad se numește Lamed de Ţelem. Această literă indică faptul că există trei Mochin în ele: Hohma, Bina și Da’at. Fiecare Moah conține zece Sfirot, deci sunt treizeci de Sfirot. Asta pentru că dreapta lui Da’at și stânga lui Da’at sunt considerate aici ca fiind una singură, întrucât constituie linia de mijloc, unind Hohma și Bina.

48) Al treilea Grad este ZON, în care Hohma apare de la Hazeh în jos, întrucât locul în care apare Hohma este în ele. El se numește Ţadik de Ţelem, după cele nouă Sfirot ale lui ZON. Fiecare cuprinde zece, deci sunt nouăzeci.(2) Astfel, am explicat cele trei Otiot: Mem, Lamed, Ţadik (MLŢ) din cei trei Parţufim AVI, YEŞSUT și ZON din lumea Aţilut în general. Totuși, acest lucru este valabil și în fiecare detaliu, pentru că nu există nici un grad în care aceste trei Bhinot MLŢ să nu fie prezente, întrucât fiecare dintre ele conține MLŢ.

49) Totuși, locul unde apare Hohma nu este în ZA, ci în Malhut. Când spunem că Hohma apare de la Hazeh de ZA în jos, este pentru că de la Hazeh de ZA în jos se consideră a fi Malhut. Aşadar, Hohma nu apare în primele nouă Sfirot, ci numai în Malhut. De aceea, Malhut se numește Hohma Tata’a (Hohma inferioară).

Două discernăminte în ridicarea MAN

50) Sunt două Bhinot (discernăminte) în ridicarea MAN de ZA: Primul discernământ: Atunci când GAR de Bina, care sunt AVI superioare, sunt întotdeauna în Achoraim faţă de Hohma. Asta înseamnă că ele nu vor să primească Hohma, ci Hasadim, așa cum este scris, „pentru a se bucura de milă”. De asemenea, YEŞSUT nu poate primi Hohma de la AA, ci numai prin AVI (pct. 44). Prin urmare, YEŞSUT poate primi Hohma prin AVI, numai dacă ZA se ridică la YEŞSUT pentru MAN. În acel moment, AVI își îndepărtează Achoraim de la Hohma, iar Hohma trece prin AVI la YEŞSUT.

Această trezire se extinde din Bina de Ohr Yaşar, care prelungeşte iluminarea lui Hohma în Hasadim pentru ZA de Ohr Yaşar. De aceea, ori de câte ori ZA se ridică pentru MAN, AVI se trezesc pentru a extinde Hohma pentru ea.

51) Al doilea discernământ: (în ridicarea MAN de către ZA) este acela de a uni cele două linii, dreapta și stânga, în YEŞSUT (pct. 35). Asta întrucât atunci când apare linia stângă a lui YEŞSUT, are loc o dispută între dreapta și stânga. De aceea, nici-una dintre ele nu strălucește până când ZA nu le uneşte prin linia de mijloc, şi, atunci, ambele strălucesc.

Trei provin din Unu, Unu există în Trei

52) Aşadar, am explicat că al doilea discernământ în ridicarea MAN de ZA la YEŞSUT este de a uni cele două linii ale lui YEŞSUT, dreapta și stânga. Ele pot străluci doar prin Masah-ul de Hirik din ZA (pct. 39), care completează linia de mijloc în ele și determină cele două linii ale lui Bina. Aşadar ee consideră că în Bina apar trei linii prin Masah de ZA, numite Hohma, Bina și Da’at.

Regula este că cel inferior este recompensat cu iluminarea completă pe care o provoacă în cel superior. De aceea, întrucât ZA, cu Masah-ul său, a provocat apariția celor trei linii Hohma, Bina și Da’at în YEŞSUT, ZA este de asemenea recompensată cu cele trei linii: Hohma, Bina și Da’at. Acesta este înțelesul a ceea ce este scris în Zohar: „Trei provin din unu, unu există în trei” (Bereşit 1, p. 363).

Rădăcina lui Nukva de ZA, adică Malhut

53) În starea de Katnut a lumii Nekudim, ZA, care este constituită din HGT NHY de Nekudim, a avut șase Kelim, HBD HBT. Asta întrucât, din perspectiva Luminilor, unde primele se dezvoltă cele mici, ele sunt numite HGT NHY și nu au GAR. Iar din perspectiva Kelim, unde primele se dezvoltă cele superioare, ele se numesc HBD HGT lipsindu-le NHY de Kelim.

Astfel, îi lipsea NHY de Kelim datorită ascensiunii lui Malhut până la locul lui Bina de ZA, și anume Sfira Tiferet, întrucât HGT de ZA sunt KHB (pct. 9), adică în treimea superioară a lui Tiferet, în locul lui Hazeh. Iar celelalte două treimi, Bina și TM care, în ZA, sunt numite cele două treimi ale lui Tiferet și NHY, au căzut din gradul său până la gradul imediat inferior, către lumile Bria, Yeţira și Asiya, sub ZA de Aţilut.

De aceea, numai HGD HGT de Kelim prin punctul lui Hazeh au rămas în el. Iar punctul lui Hazeh este Malhut de capăt a gradului în locul lui Bina și coboară Bina și TM, numite TNHY, la gradul de dedesubt (pct. 16). De aceea ZON în starea de Katnut este numită întotdeauna VAK și Nekuda, deoarece cele șase Kelim HBD HGT în ea sunt numite VAK, adică Vav Kţavot (șase capete), iar punctul lui Hazeh, care este Malhut de capăt a gradului său, se numește Nekuda (punct). Din perspectiva Luminilor, unde cele mai mici se dezvoltă primele, ele se numesc HGT NHY, iar Malhut de capăt este numită „Nekuda (punctul) de sub Yesod„.

54) De aceea, Malhut a luat toate Kelim în BYA sub autoritatea sa, care este punctul lui Hazeh. Asta întrucât acest punct a împins Kelim de TNHY de ZA afară către BYA. Mai mult, a întors aceste Kelim până la gradul lui Aţilut, când a apărut starea de Gadlut de Nekudim, înainte ca ele să se spargă. Asta se datorează faptului că în starea de Gadlut, Malhut de capăt a căzut din locul Hazeh-ului înapoi la locul ei, sub NHY de Kelim de ZA. Atunci Kelim de Bina și TM care erau căzute la BYA, care sunt TNHY, au revenit înapoi la Aţilut. Și din moment ce ZA a achiziționat TNHY de Kelim complete, ea are Luminile GAR.

Și întrucât nu există nici o absență în spiritualitate, se consideră chiar și acum că Malhut rămâne în locul lui Hazeh de ZA ca și mai înainte și că doar forța lui Din și a Sium-ului (de capăt) din ea au coborât până la punctul acestei lumi. De aceea, acele Kelim TNHY de ZA, care s-au aflat în autoritatea sa în starea de Katnut, și care au revenit și s-au conectat cu ZA, se conectează şi cu ea în starea de Gadlut, după ce au conectat și întregit TNHY de ZA.

De asemenea, ele devin cele nouă Sfirot ale sale, întrucât punctul de Hazeh, care este rădăcina lui Malhut pe care aceasta a  avut-o în starea de Katnut, a devenit Keter. Iar în cele trei Kelim NHY de ZA, fiecare Kli a fost împărțit în trei treimi. Cele trei treimi din Neţah de ZA au devenit Malhut, Hohma, Hesed, Neţah. Cele trei treimi din Hod de ZA au devenit Malhut, Bina, Gvura, Hod iar cele trei treimi din Yesod de ZA au devenit Malhut, Da’at, Tiferet, Yesod. Aşadar, aceste TNHY de ZA, care s-au ridicat de la BYA în starea de Gadlut și s-au conectat cu gradul său, generând ale sale GAR de Lumini, s-au conectat și cu Malhut și au devenit cele nouă Sfirot inferioare ale sale în Kelim și primele nouă în Lumini.

55) Aflăm acum că rădăcina lui Nukva de ZA este punctul de Hazeh, care nu îi lipseşte nici în starea de Katnut. Și poartă numele de Keter de Malhut. Aceste Kelim TNHY de ZA căzute în BYA în starea de Katnut și care revin Aţilut în starea de Gadlut, se împart în două Parţufim: ZA și Malhut. Asta întrucât ele servesc drept TNHY de Kelim pentru ZA și HBD HGT NHY de Kelim pentru Malhut.

De la Hazeh de ZA în jos, aparţine de Nukva

56) Asta conduce la regula după care de la Hazeh de ZA în jos, ceea ce înseamnă Kelim TNHY de ZA, sunt considerate a fi Malhut, numită „Nukva distinctă de ZA.” Asta întrucât toate cele nouă Sfirot inferioare ale lui Malhut sunt făcute din aceste TNHY de ZA după ce s-au conectat cu ea, în starea de Gadlut. De asemenea, înțelegem perfect atunci când spunem că, în starea de Katnut, ZA și Malhut sunt precum Vav și Nekuda, adică HBD HGT de Kelim și Nekuda de Hazeh. ZA nu are GAR ale Luminilor datorită absenței NHY de Kelim, iar Malhut nu are primele nouă Sfirot ale Luminilor datorită absenței în Kelim a celor nouă inferioare.

Astfel, s-a clarificat complet faptul că rădăcina lui Nukva de ZA în Katnut și Gadlut se găseşte în Katnut și Gadlut ale lumii Nekudim. Și, deși Kelim de Nekudim s-au spart, ele s-au întors totuşi și au fost corectate în lumea Aţilut, atât în starea de Katnut cât și în Gadlut. Astfel, atât ZA, cât și Malhut de Aţilut sunt VAK și Nekuda în starea de Katnut, precum în starea de Katnut a celor șapte Sfirot de Nekudim.

În acel moment, TNHY de ZA de Aţilut sunt căzute în BYA, iar acest punct constituie rădăcina lui Nukva. În starea de Gadlut, ele revin în gradul lor în ZA de Aţilut și completează NHY de Kelim în ZA și la cele nouă inferioare ale Kelim în a sa Nukva, care este Malhut, ca şi în starea de Katnut și în starea de Gadlut ale lumii Nekudim. Astfel, aceste TNHY de ZA,de la Hazeh în jos, sunt rădăcinile stării de Gadlut a lui Nukva.

Doisprezece Parţufim în Aţilut

57) Fiecare grad care conține de trei ori zece Sfirot – adică zece Sfirot de Roş, zece Sfirot de Toh și zece Sfirot de Sof – este numit Parţuf. Acesta este perceput de cea mai Înaltă Bhina a sa. Dacă cea mai Înaltă Bhina este Keter, toate cele treizeci de Sfirot din el sunt numite Keter; iar dacă cea mai Înaltă Bhina este Hohma, toate sunt numite Hohma, etc.

De asemenea, există cinci Parţufim al căror nivel este măsurat prin Zivug-ul de Haka’a pe cele cinci Bhinot din Masah. Un Zivug de Haka’a pe Masah-ul de Bhina Dalet extinde nivelul lui Keter; Masah-ul de Bhina Gimel extinde nivelul lui Hohma; Masah-ul de Bhina Bet extinde nivelul lui Bina; Masah-ul de Bhina Alef prelungește nivelul lui ZA; iar Masah-ul de Bhinat (Bhina alui) Şoreş extinde nivelul  lui Malhut.

58) Totuși, în Aţilut sunt doisprezece Parţufim: cei patru Parţufim de Keter, numiți Atik și Nukva, respectiv Arih și Nukva; cei patru Parţufim de Bina, numiţi AVI Superiori și YESHSUT; și cei patru Parţufim din ZON, numiţi „ZON cel mare” și „ZON cel mic”. Motivul pentru care sunt împărțiţi în acest fel este că fiecare Parţuf din Aţilut cuprinde două tipuri de Kelim:

 • Kelim care au apărut în lumea Aţilut în Zivugim de Haka’a (pluralul pentru Zivug de Haka’a). Acestea sunt numite Kelim de MA.
 • Kelim care s-au spart lumea Nekudim, numite Kelim de BON. Ele sunt corectate și se ridică de la BYA și se conectează la nivelurile care au apărut printr-un Zivug de Haka’a în lumea Aţilut, numite MA. De asemenea, Kelim de MA sunt considerate „masculinul”, iar Kelim de BON sunt considerate „femininul”. Prin urmare, fiecare Parţuf conține masculinul  și femininul.

59) În plus, fiecare Parţuf este împărțit în GAR și ZAT. Rezultă că există masculin și feminin în GAR ale Parţuf-ului și masculin  și feminin în ZAT ale Parţuf-ului. De aceea au apărut în fiecare Parţuf patru Parţufim.

Cei doi Parţufim din GAR de Keter sunt numiţi Atik și Nukva, unde Atik este MA și Nukva este BON. Cei doi Parţufim din ZAT de Keter sunt numiţi Arih Anpin și Nukva, unde Arih Anpin este MA și Nukva este BON. Cei doi Parţufim din GAR de Bina se numesc AVI Superiori, cei doi Parţufim din ZAT de Bina sunt numiţi YESHSUT, cei doi Parţufim din GAR de ZON sunt numiţi „ZON cel mare”, iar cei doi Parţufim din ZAT de ZON sunt numiţi „ZON cel mic”

60) Motivul pentru care nu numărăm patru Parţufim în Hohma este acela că AA este nivelul lui Hohma de MA, dar Hohma în el a fost blocată în interiorul lui Keter, de maniera „una în cealaltă”. De asemenea, Hohma nu strălucește niciodată în Aţilut. În schimb, toată Hohma care strălucește în Aţilut este de la Bina care a revenit în Roş-ul de AA și a devenit Hohma. Această Bina s-a îmbrăcat în AVI și YEŞSUT. AVI sunt consideraţi Hohma dreptei, iar YEŞSUT sunt consideraţi Hohma stângii (pct. 41). Prin urmare, nu numărăm patru Parţufim în Hohma, ci în Bina, care este şi ea considerată Hohma, care strălucește în ZA și Malhut în toate lumile.

O Regulă importantă în Timp şi Spaţiu

61) Trebuie ştiut faptul că toate expresiile din Înțelepciunea Cabala, care trimit la timp și loc, nu se referă la timpul și spaţiul imaginar în corporalitate, întrucât aici totul este dincolo de timp şi spaţiu. „Înainte” și „după” se referă, mai curând, la cauză și consecință. Ne referim la cauză ca fiind „înainte” și la consecință ca fiind „după”, întrucât fiecare cauză precede consecința acesteia.

La fel, „deasupra”, „dedesubt”, „ascensiune” și „coborâre” sunt măsuri ale grosierităţii/grosimii (Aviut) și purităţii (Zakut) (3). Asta întrucât „ascensiunea” înseamnă Hizdakhut, iar „coborârea” înseamnă Hita’abut (creșterea lui Aviut). Iar atunci când spunem că un grad inferior s-a ridicat, înseamnă că cel inferior a fost purificat și a devenit la fel de pur ca și gradul superior. Prin urmare, se consideră că s-a alipit acestuia din urmă, întrucât echivalența de formă contopeşte entităţile spirituale.

De asemenea, atunci când spunem că “cel inferior îl îmbracă pe Cel Superior”, înseamnă că în el a fost făcută o echivalență de formă cu exteriorul Celui Superior. Asta întrucât numim Dvekut cu externalitatea Celui Superior „Îmbrăcarea Celui Superior”. Și este la fel în toate celelalte lucruri percepute în timp sau în spațiu. Aceste lucruri trebuie studiate în acest fel, adică, în sens spiritual, în funcție de situaţie.

Două diferenţe între Parţufim din GAR şi Parţufim din VAK

62) Fiecare Parţuf este emanat și născut din Masah-ul Guf-ului Parţuf-ului superior pe cale de cauză și consecință. Acest lucru se aplică tuturor Parţufim, de la Parţuf-ul Keter de AK, care a apărut după prima restricție, până la capătul ultimilor Parţufim ai lumii Assiya. Totodată, ei se îmbracă unul într-altul; adică, fiecare dintre cei inferioare îmbracă Guf-ul celui superior.

63) Parţufim se împart în Parţufim de GAR Parţuf-ul Keter, Parţuf-ul Hohma și Parţuf-ul Bina și Parţufim de VAK Parţuf-ul ZAT de Bina, care poartă numele de YESHSUT, Parţuf-ul ZA și Parţuf-ul Malhut. Aceşti trei Parţufim sunt întotdeauna consideraţi Parţufim de VAK. Și chiar și atunci când primesc GAR, ei nu încetează să fie de VAK, întrucât nu dispun de KHB chiar din rădăcina lor. Și există o diferență între Parţufim de GAR și Parţufim de VAK, atât în apariția și nașterea lor cât și în modul în care îmbracă Guf-ul Celui Superior.

Partizufim de GAR ies din Peh de Roş al celui Superior imediat  adiacent. Asta începe în Parţuf-ul Keter de AK, întrucât odată ce Parţuf-ul Keter de AK a apărut în Roş și Guf, a fost un Bituş între Ohr Makif (Lumina Înconjurătoare) și Ohr Pnimi (Lumina Interioară) în cele zece Sfirot ale Guf-ului.

Asta înseamnă că acea Lumină pe care Aviut (grosieritatea) Masah-ului a împiedicat-o să intre în Guf-ul Parţuf-ului, se numește Ohr Makif. Ea a lovit Aviut a Masah-ului, al cărui Ohr Pnimi este îmbrăcat în Ohr Hozer (Lumina Reflectată) și prin această lovire Masah-ul din Guf a fost purificat și forma sa a fost egalizată cu cea a Masah-ului de cuplare din Roş-ul Parţuf-ului. Se consideră că Masah de Guf s-a ridicat și a fost inclus în Masah-ul din Peh de Roş, în Zivug-ul de acolo, întrucât echivalența de formă este considerată Dvekut (contopire / alipire).

Prin urmare, prin Hitkalelut (incluziunea / amestecul) din Zivug-ul Roş-ului, toate discernămintele (Bhinot) grosierităţii (Aviut) Masah-ului au fost reînnoite, cu excepţia ultimei Bhina. Atunci, pe măsura acestei Aviut rămasă în Masah Aviut de Bhina Gimel – a apărut pe el un Zivug de Haka’a din Lumina Superioară din Roş, iar nivelul Parţuf-ului Hohma a apărut în el.

În acel moment, a fost recunoscut faptul că Masah-ul era de la o altă Bhina, întrucât partea sa superioară o constituie Parţuf-ul Keter, iar acest nivel care a fost reînnoit pe Masah este nivelul lui Hohma, deoarece ultima Bhina fusese pierdută. Iar această recunoaștere este considerată „naștere”, ceea ce înseamnă că ea a părăsit nivelul lui Keter și a devenit un Parţuf distinct care are doar nivelul lui Hohma. Aşadar, sursa nou-născutului Parţuf Hohma este Masah-ul de Guf al nivelului lui Keter, care a fost purificat și s-a ridicat la Peh de Roş, iar locul de ieșire, de naștere, este Peh de Roş al Parţuf-ului Keter.

După ce Parţuf-ul Hohma s-a născut și a ieșit din Peh de Roş al Parţuf-ului Keter, se consideră că îmbracă doar Guf-ul Parţuf-ului Keter, adică GAR de Guf, care sunt HGT. Asta întrucât Masah-ul Guf-uluieste rădăcina din care s-a născut. Totodată, el îmbracă numai externalitatea Guf-ului Parţuf-ului Keter, deoarece nivelul lui Bhina Gimel este exterioară Parţuf-ului Keter, al cărui nivel este cel al lui Ohr Hozer de Bhina Dalet. Aşadar, aceasta este considerată ca îmbrăcăminte, indicând Dvekut în externalitate.

64) Aşa cum a fost explicat referitor la nașterea Parţuf-ului Hohma de AK din Peh de Roş al Parţuf-ului Keter de AK, Parţuf-ul Bina a ieșit din Peh și Roş ale Parţuf-ului Hohma exact în această manieră. După ce Parţuf-ul Hohma a fost completat cu Roş și Guf, a avut loc un alt Bituş între Ohr Makif și Ohr Pnimi, care purifică Aviut a Masah-ului și care îi egalizează forma cu Masah-ul de Malhut a Roş-ului. Și întrucât este inclusă în Zivug-ul Roş-ului, a sa Aviut a fost reînnoită, cu excepția ultimei Bhina, care s-a pierdut.

Atunci, cele zece Sfirot au apărut pe Aviut rămasă în ea, Aviut de Bhina Bet, la nivelul lui Bina. Și, întrucât a fost recunoscut ca un nivel inferior Parţuf-ului Hohma, el a fost considerat ca fiind distinct faţă de acesta și s-a născut în propria sa autoritate. Cu toate acestea, el îmbracă Guf-ul celui superior, care este rădăcina sa. Și îmbracă şi GAR de Guf, în locul lui HGT.

65) Cei trei Parţufim de VAK YEŞSUT, ZA și Malhut – s-au născut chiar aşa, exceptând faptul că există două diferențe în ei:

 1. Al lor inferior nu apare din Peh de Roş al celui superior imediat adiacent, ci din Peh de Roş al celui de deasupra celui superior adiacent. De pildă, ZA nu apare din Peh de Roş de YEŞSUT, decât numai după ce YEŞSUT a devenit un Parţuf cu AVI, care se află deasupra superiorului său. În mod similar, Nukva nu apare din Peh de Roş de ZA, decât numai după ce ZA a urcat la AVI. De asemenea, Parţuf-ul Atik de Aţilut nu a apărut din primul Roş de Nekudim, ci din Roş de SAG de AK. Motivul este acela că aceste Roşim (pluralul pentru Roş), considerate VAK ale propriei lor rădăcini, nu sunt potrivite pentru Zivug-ul cu Lumina Superioară de manieră să poată emana un Parţuf inferior.
 2. Aceasta priveşte îmbrăcarea: Partizufim de VAK nu îmbrăca GAR ale Guf-ului celui superior lor, adică HGT, ci VAK ale Guf-ului celui superior, adică NHY de la Hazeh în jos. Întrucât ei sunt VAK în rădăcina lor, nu se pot lipi de GAR ale Guf-ului celui superior.

Aşadar, au fost clarificate cele două diferențe dintre Parţufim din GAR și Parţufim din VAK:

 • Prima se referă la apariție, unde numai Parţufim de GAR apar din Peh a celui superior imediat adiacent lor. Acest lucru nu este valabil în Parţufim de VAK, care apar din cel de deasupra celui superior adiacent lor.
 • Cea de-a doua se referă la îmbrăcare, anume la faptul că  numai Parţufim de GAR se pot alipi la HGT ale celui superior, care sunt GAR ale Guf-ului, dar nu şi Parţufim de VAK, care se alipesc numai de la Hazeh în jos, în VAK ale Guf-ului.

Trei condiţii pentru apariţia unui Parţuf inferior

66) Există trei condiții pentru ca un Zivug să genereze un Parţuf inferior:

Prima condiție este Masah-ul care se cuplează cu Lumina Superioară în Zivug-ul de Haka’a și ridică Ohr Hozer, care îmbracă Lumina Superioară. Nivelul celui inferior este în concordanţă cu măsura îmbrăcării lui Ohr Hozer. În mod similar, după ce Masah-ul a generat toate Parţufim și gradele din lumea Nekudim, acestea nu au persistat, ci s-au spart și au fost anulate, iar Masah-ul a fost purificat de toate cele cinci Bhinot Aviut din el, a revenit la Roş de SAG și toate gradele care apăruseră în Nekudim şi-au lăsat propriile Reşimot în Masah.

Prin urmare, atunci când Masah-ul a fost inclus în Zivug în Roş de SAG, propriile Reşimot anterioare au fost reînnoite în el. Inițial, Masah-ul generase cea mai Înaltă Bhina în el, Reşimo a Parţuf-ului Keter, numit Atik de Aţilut, având Aviut de Bhina Dalet. Restul de Reşimot, care rămăseseră în Masah, au apărut odată cu nașterea lui Atik în locul lui Atik.

Și odată ce Atik a fost completat, în el a avut loc un Zivug de Haka’a, pe cea mai Înaltă Bhina în ce a rămas din Masah-ul din el, care este Bhina Gimel, și a generat nivelul AA pe el. Iar restul de Reşimot din Masah, pe care nu a avut loc încă Zivug-ul de Haka’a, a coborât odată cu nașterea lui AA în locul lui AA.

Iar când AA a fost completat, a avut loc în el un Zivug pe cea mai Înaltă Bhina în ce a rămas din Masah, care este Bhina Bet, și a generat nivelul AVI, ş.a.m.d. în mod similar. Aşadar, toate Parţufim apar printr-un Zivug de Haka’a al Luminii Superioare cu Masah-ul.

67) A doua condiție este aceea ca Keter și Hohma ale fiecăruia dintre cei inferiori să fie alipite la Bina și TM ale Celui Superior. Prin urmare, atunci când Cel Superior este complet și ridică propriile sale Bina și TM, Keter și Hohma ale celui inferior se ridică împreună cu acestea la locul Celui Superior și sunt incluse în Zivug-ul Celui Superior. Astfel, fiecare inferior își primește nivelul de la Zivug-ul Roş-ului Celui Superior.

68) Cea de-a treia condiție este aceea ca ZA să se ridice la YEŞSUT și să completeze și să conecteze Luminile din dreapta și din stânga ale lui YEŞSUT. Dacă nu ar fi trebuit să urce ZA pentru MAN, dreapta și stânga lui YEŞSUT nu ar fi putut să strălucească. Rezultă că ascensiunea lui ZA la YEŞSUT a constituit cauza generării celor trei linii, cea dreaptă, cea stângă și cea de mijloc, care sunt HBD de YEŞSUT.

Există o regulă: cel inferioar este recompensat cu întreaga măsura a Luminii care este la originea iluminării în Cel Superior. Prin urmare, ZA primește același Mochin de HBD de la YEŞSUT. Acesta este sensul celor “trei provin din unu; unu există în trei”. Astfel, am explicat cele trei condiții pentru ca Zivug-ul să-l genereze pe cel inferior.

69) În esență, Zivug-ul care îl generează pe cel inferior se naşte din Zivug-ul de Haka’a al Luminii Superioare pe Masah, întrucât asta dă măsura nivelului celui inferior. Totuși, asta necesită o trezire a lui MAN a celui inferior, iar această trezire este făcută de Keter și Hohma ale celui inferior, care sunt alipite la Bina și TM ale Celui Superior. Prin urmare, ambele sunt necesare pentru a genera un Parţuf inferior.

Cu toate acestea, în ZA apare o problemă suplimentară: Masah-ul său nu se extinde Kelim de GAR, întrucât este un Masah al lui Bhina Alef. Drept urmare, Cel Superior nu-i poate da Mochin din Zivug-ul de Haka’a al Masah-ului în Lumina Superioară. Aşadar, este necesară cea de-a treia condiție – aceea de a primi Mochin prin inducerea Mochin în cel superior, ca în „trei provin din unu; unu există în trei. „

Trei stări în generarea celor zece Sfirot

70) Prima stare constă din primii Parţufim ai lumii AK, unde toate cele zece Sfirot au apărut odată. În Zivug-ul de Haka’a pe Masah-ul de Bhina Dalet, au apărut cele zece Sfirot ale nivelului Keter. În Zivug-ul de Haka’a pe Masah-ul de Bhina Gimel, au apărut zece Sfirot la nivelul lui Hohma. Iar în Zivug-ul de Haka’a pe Masah-ul de Bhina Bet, au apărut zece Sfirot la nivelul lui Bina.

71) A doua stare este lumea lui Nekudim, care a apărut pe un Masah de Bhina Alef, legat de Malhut, și în care zece Sfirot au apărut în două etape. Mai întâi, Malhut s-a ridicat la Bina de SAG de AK. Apoi, când Masah-ul lui SAG purificat în Bhina Alef, numită Nikvey Eynaim, Malhut s-a ridicat și s-a conectat cu Bhina Alef, numită Eynaim, încheind gradul sub Hohma. Rezultă că doar două Kelim au rămas în grad, Keter și Hohma, cu două Lumini, Ruah și Nefeş. Iar cele trei Kelim Bina și TM au căzut din grad. Aceasta este starea de Katnut (micime, minorat) a lumii Nekudim.

În starea de Gadlut (măreție, maturitate), cele trei Kelim Bina și TM au revenit în grad iar cele cinci Kelim KHB TM din grad au fost completate cu cele cinci lumini NRNHY. Astfel, s-a clarificat faptul că în lumea lui Nekudim, zece Sfirot nu a apărut odată, ca în primii trei Parţufim de AK, ci au apărut mai degrabă în două etape – în starea de Katnut și în starea de Gadlut. În starea de Katnut, au apărut numai două Sfirot, iar în starea de Gadlut au apărut restul de trei Sfirot.

72) A treia stare este lumea Aţilut, în care zece Sfirot au apărut în trei etape, numit Ibur (concepție), Yenika (alăptare) și Mochin. Asta întrucât aici a fost adăugată lumii Aţilut Hizdakhut a Masah-ului în ultimul grad. Acest lucru se datorează faptului că Masah-ul a fost purificat de Bhina Alef, numită Nikvey Eynaim, într-un Masah cu Aviut de Bhinat Şoreş, a cărei Ohr Hozer îmbracă numai nivelul Luminii Malhut din Kli-ul Keter, numit Meţah. Prin urmare, această Lumină este numită „MA care se naşte din Meţah (frunte)”. Asta întrucât KHB TM de Roş sunt numite Galgalta, Eynaim, AHP iar Meţah este Galgalta.

Prin urmare, sunt necesare două coborâri ale lui Malhut:

 1. O coborâre de la Meţah la Nikvey Eynaim, numită Yenika.
 2. O coborâre de la Nikvey Eynaim la locul ei, la Peh. Aceasta se numește Mochin.

Aşadar, primul nivel care apare pe Masah-ul de Aviut Şoreş este numit Ibur. Al doilea nivel, care a apărut pe Masah după coborârea lui Malhut către Bhina Alef, se numește Yenika. Iar al treilea nivel, apărut pe Masah după coborârea lui Malhut la locul ei, se numește Mochin. Astfel, s-a clarificat faptul că în lumea Aţilut, cele zece Sfirot apar în trei etape, numite Ibur, Yenika și Mochin.

Ibur, Yenika, Mochin de Achor și Ibur, Yenika, Mochin de Panim

73) S-a explicat deja că nivelul care apare pe un Masah cu o simplă Aviut Şoreş este numit „nivelul de Ibur„. Acesta este nivelul Luminii Nefeş în Kli-ul Keter. În raport cu cele trei linii din el, se numește „nivelul NHH„. El include, însă, şi nivelul de Ruah, numit și „nivelul HGT„, atât că nu are Kelim. De aceea, HGT trebuie să se îmbrace în Kelim de NHY, motiv pentru care nivelul de Ibur este numit „trei în trei”, adică HGT în NHY.

74) Asta înseamnă că, deși Hizdakhut (purificare) a Masah-ului provoacă pierderea ultimei Bhina, făcând ca cele cinci niveluri să fie unul sub celălalt, ultima Bhina nu este totuşi în întregime pierdută, ci o Reşimo de Hitlabşut din ea rămâne în Masah. De pildă, atunci când Masah-ul Parţuf-ului Keter de AK s-a purificat și s-a ridicat la Peh de Roş, el fusese inclus în Zivug-ul de acolo, iar ale sale Reşimot au fost reînnoite. În ceea ce privește Aviut a Masah-ului, pe care a fost făcut Zivug-ul de Haka’a, numai Reşimo din Aviut de Bhina Gimel a rămas în Masah, întrucât ultima Bhina, Bhina Dalet, a fost pierdută. Dar o parte din Hitlabşut a lui Bhina Dalet a rămas încă în Masah.

Rezultă că sunt două Bhinot Superioare în Masah potrivite pentru Zivug:

 1. Aviut de Bhina Gimel, care reține Lumina Superioară și primește Zivug-ul de Haka’a, pe care apare nivelul Hohma.
 2. Hitlabşut de Bhina Dalet. Deși nu este potrivită pentru Zivug-ul de Haka’a, deoarece nu are nici o Aviut care să împiedice expansiunea Luminii, atunci când este inclusă și asociată cu Aviut de Bhina Gimel, se face totuşi pe ea și un Zivug de Haka’a, care face să apară în proximitate nivelul Keter.

Aceste două niveluri se numesc „masculin și „feminin”. Nivelul care a apărut pe Bhina Dalet de Hitlabşut, asociat cu Bhina Gimel de Aviut, se numește „masculin”, iar nivelul care a apărut numai pe Bhina Gimel de Aviut este numit „feminin”.

În mod similar, atunci când Masah de Guf al Parţuf-ului Hohma de AK s-a purificat și s-a ridicat Peh de Roş, au rămas în el două Reşimot – masculin şi feminin. Asta întrucât Reşimo de Bhina Gimel de Hitlabşut, asociată cu Bhina Bet de Aviut, generează în proximitate nivelul Hohma. Acesta este considerat masculinul. Iar Reşimo de Bhina Bet de Aviut, care este prima care primește Zivug-ul deHaka’a, generează nivelul lui Bina. Acesta este considerat femininul.

În același fel, există masculin și feminin în Hizdakhut a Masah­uluidin Guf-ul Parţuf-ului Nekudim. Masculinul, adică Reşimo de Bhina Alef de Hitlabşut care a rămas în Masah, este asociat cu Bhinat Aviut de Şoreş în proximitatea nivelului lui Bhina Alef, adică nivelul ZA, care este nivelul lui Ruah, HGT. Femininul, care este Aviut de Bhinat Şoreş, care primește Zivug-ul de Haka’a, se află la nivelul Luminii Nefeş, Malhut, care din perspectiva celor trei linii se numește NHY.

75) Prin urmare, noi distingem două niveluri la nivel de Ibur: nivelul HGT și nivelul NHY. Nivelul HGT, care este masculinul, apare pe Reşimot de Bhina Alef de Hitlabşut, care este asociat cu Aviut de Şoreş. Iar nivelul NHY, care este femininul, apare numai pe Reşimo de Aviut Şoreş.

Și întrucât Reşimo de Hitlabşut nu este potrivită pentru a primi un Zivug de Haka’a, decât prin asociere cu Aviut Şoreş, nivelul HGT nu există prin sine însuşi, ci trebuie să se îmbrace în NHY. De aceea, nivelul de Ibur, care este constituit împreună de HGT și NHY, este considerat ca fiind „trei în trei”, adică HGT în NHY.

76) Iar după ce cele două niveluri HGT în NHY au apărut în Hitkalelut a Zivug-ului de Roş al Celui Superior, și s-a acceptat idea că sunt niveluri noi, diferite de Cel Superior, această recunoaștere este considerată „naștere”. Asta înseamnă că a fost recunoscut faptul că s-a născut aici un nou Parţuf, diferit de Cel de Sus, și şi ele coboară și îmbracă Guf-ul Celui Superior. Dacă ele sunt Parţufim de GAR, ele îmbracă GAR de Guf, care sunt HGT, iar dacă sunt Parţufim de VAK, ele îmbracă VAK de Guf, care sunt TNHYM de la Hazeh în jos.

De asemenea, ele absorb Lumina de la Parţuf-ul superior,  absorbţie care face ca Malhut să coboare de la Meţah la Nikvey Eynaim. În acel moment ea primeşte încă o dată Aviut de Bhina Alef, care este conectată la Malhut, așa cum era în Parţufim de Nekudim. Apoi, nivelul HGT îl capătă și Bhinot Kelim, și nu mai au nevoie de Kelim de NHY. Prin urmare, se consideră că, prin absorbţie, HGT se extinde și iese din NHY. Și după aceea are nivelul complet de Ruah.

De pildă, în Parţuf-ul Atik de Aţilut, Masah-ul de Nekudim s-a ridicat mai întâi – prin Hizdakhut (purificarea) sa – la Roş-ul lui SAG de AK. Și după ce ultima Bhinat (Bhina lui) Aviut din ea s-a pierdut, Masah-ul a rămas cu Aviut de Bhinat Şoreş, numită Meţah, și Reşimo de Hitlabşut de Bhina Alef. Și apoi au apărut două niveluri, HGT NHY, trei în trei, întrucât HGT nu are Kelim.

Când acestea au fost recunoscute ca un nou nivel, se consideră că au dispărut și apoi s-au născut și au venit la locul lor, pentru a  îmbrăca de la Tabur de AK în jos. Întrucât este Parţuf VAK, el îmbracă doar VAK de Guf, şi este numit Parţuf-ul Atik.

După aceea, prin Yenika, atunci când absoarbe din SAG de AK, el coboară Masah-ul de la Meţah la Nikvey Eynaim. După care, apar Kelim şi din ale sale HGT și se extind din interiorul NHY. Astfel, au fost clarificate cele două Bhinot, numite Ibur și Yenika.

77) Acum vom explica Parţuf-ul Mochin. După ce Parţuf-ul a primit cele două Bhinot Ibur și Yenika, el se ridică prin MAN la Cel Superior și aduce HB ale Celui Superior față-la-față. Atunci ele dau celui inferior iluminarea care coboară pe Malhut de la Nikvey Eynaim în locul ei – la Peh.

În acel moment, aceste trei Kelim, Bina și TM, care au căzut în urma ridicării lai Malhut la Bina, au revenit în gradul lor, iar Parţuf-ul este completat cu cinci Kelim KHB TM și cinci Lumini NRNHY. Acesta este numit Parţuf-ul Mochin, întrucât primele trei Lumini Neşama, Haya, Yehida sunt numite Mochin.

De pildă, după ce Atik a primit cele două Bhinot complete, Ibur și Yenika, care sunt nivelurile lui Nefeş și Ruah, el se ridică înapoi la Roş de SAG prin MAN și le aduce pe Hohma și Bina față-la-față. Și din moment ce Bina din Parţuf-ul Hohma de AK nu este amestecată cu Malhut, atunci când Atik își primește iluminarea, el o coboară şi pe Malhut de la Bina. În acel moment, el ridică în gradul său şi cele trei Kelim Bina și TM, care căzuseră urmare a amestecului între Malhut şi Bina, și acum are KHB TM de Kelim, în care pot să se îmbrace Luminile NRNHY.

78) Atunci când aceste Mochin apar pentru prima dată, este provocată o dispută între dreapta și stânga. Asta întrucât linia stângă, care poartă iluminarea Hohma, dorește să anuleze linia dreaptă, care poartă Lumina Hasadim. Din cauza acestei dispute și a Bituş-ului (ciocnirea) între dreapta și stânga care se produce în aceste Mochin, ele sunt numite Mochin de Achor. Aşadar, cele trei Bhinot Ibur, Yenika și Mochin de Achor au fost clarificate.

79) Acest Bituş între stânga și dreapta face ca Parţuf-ul să revină la ridicarea MAN la cel superior. Asta întrucât iluminarea stângii, care este o iluminare Hohma, lovește și purifică toată Aviut din Parţuf până când Masah-ul devine la fel de pur ca prima dată când s-a ridicat la Roş-ul Celui Superior. Asta înseamnă că au rămas doar Aviut Şoreş și Reşimo de Hitlabşut de Bhina Alef. Și prin această echivalență, el aderă la Roș-ul Celui Superior.

Odată ce a fost inclus în Zivug­-ul de Roş al Celui Superior, primește încă o dată un Zivug de Haka’a din Lumina Superioară, pe Aviut de Bhinat Şoreş și Bhina Alef de Hitlabşut care au fost reînnoite în Masah. Asta face să apară iarăşi în el nivelul de trei în trei, adică nivelul HGT, îmbrăcat în nivelul NHH, numit „nivelul lui Ibur„. Astfel, am explicat că Bituş-ul între stânga și dreapta care a avut loc în Mochin de Achor a făcut ca Parţuf-ul să se întoarcă la Cel Superior și să primească o nouă Bhina de Ibur de la Cel Superior.

80) După ce a primit noua Bhinat Ibur, el a părăsit din nou Roş-ul Celui Superior şi a îmbrăcat Guf-ul Celui Superior. Și, prin această îmbrăcare, a absorbit din nou luminile Celui Superior.

Aceste lumini ale lui Yenika au coborât Aviut de Şoreş la Aviut de Bhina Alef. Ele au coborât Malhut a lui Meţah la locul lui Nikvey Eynaim, şi în acel moment apare în Masah un nivel complet de Bhina Alef. Asta se consideră a fi Hitpaştut (expansiunea) lui HGT în NHI. Rezultă aşadar că el a obținut o nouă Bhina de Yenika, care este nivelul lui Ruah.

81) După ce a obținut un nou Ibur și Ienika, el se ridică încă o dată prin MAN la Cel Superior, şi face această ascensiune singur, întrucât prin părăsirea rădăcinii sale atașată de Bina și TM a Celui Superior (pct. 67) el poate acum să se întoarcă în orice moment. El conectează HB care sunt acolo față-la-față iar ele îi dau iluminarea care coboară Malhut de la Nikvey Eynaim la locul ei. În acel moment, Bina și TM se ridică și se unesc în el ca și mai înainte, iar el capătă KHB TM de Kelim și NRNHY ale luminilor.

Pentru ca disputa dintre dreapta și stânga să nu se trezească iarăşi, linia de mijloc se ridică de jos și unește dreapta și stânga, pentru ca ele să strălucească împreună: Hohma din stânga se va îmbrăca în Hasadim din dreapta, iar Hasadim din dreapta va fi inclusă în Hohma din stânga (Pct. 37). Atunci, Mochin strălucesc în toată completitudinea lor și se numesc Mochin de Panim. Astfel, am explicat cum, datorită Bituş-ului între stânga și dreapta în Mochin de Achor, cele trei Bhinot Ibur, Yenika și Mochin de Panim au reapărut.

82) Aşadar, un Parţuf nu este complet până ce nu a primit Ibur, Yenika, Mochin de Achor și Ibur, Yenika și Mochin de Panim. Din cauza lui Hizdakchut a Masah-ului, care a fost adăugată în Aţilut la gradul lui Aviut de Bhinat Şoreş, Parţufim ai lumii Aţilut nu vor putea primi cele zece Sfirot ale lor, decât după ce de trei ori consecutiv s-au numit Ibur, Yenika, Mochin. Și întrucât la prima generare a Mochin a existat Bituş-ul dintre dreapta și stânga, până când stânga s-a purificat de întreaga Aviut din Masah, toate luminile, Ibur, Yenika și Mochin pe care le primise au dispărut.

Este aşa întrucât, atunci când Aviut din Masah este anulată, este anulat şi Zivug-ul iar Luminile dispar. Parţuf-ulse întoarce la Roş-ul Celui Superior pentru un Ibur, primind noi trei în trei. Atunci se naște și primește o nouă Yenika, care coboară Malhut de la Meţah la Eynaim, HGT ieșind din NHY, și primește încă o dată nivelul lui Ruah. Ulterior, se ridică pentru MAN și primește din nou Neşama, Haya, Yehida, în care există deja linia de mijloc, care unește între ele dreapta și stânga. Ele se numesc Mochin de Panim care atunci strălucesc și persistă. Aşadar, înainte ca Mochin să fie obținute pentru a doua oară, ele nu pot persista.

Panim şi Achor (faţă-la-spate), şi Panim be Panim (faţă-la-faţă)

83) Chiar atunci când Parţuf-ula primit deja Mochin de Panim, Hohma și Bina sunt încă într-o stare de Panim și Achor. Aceasta înseamnă că numai Hohma primește Mochin de Panim. Dar Bina este întotdeauna într-o stare de încântare în milă și vrea Hasadim şi nu Hohma; prin urmare, se consideră că la ea Achoraim este faţă de Hohma și nu dorește să primească Mochin dePanim de la aceasta.

Hohma și Bina se află în acea stare de Panim și Achor până când ZA se ridică la ele pentru MAN. Există, de asemenea, o conexiune între Bina de Ohr Yaşar, care dă o parte din iluminarea Hohma lui ZA de Ohr Yaşar. De aceea, atunci când ZA se ridică prin MAN la Bina, Bina îşi întoarce imediat ale sale Panim către Hohma pentru a primi de la aceasta Mochin de Panim – care sunt Mochin ale iluminării Hohma – pentru ZA, așa cum o face în cele cinci Bhinot de Ohr Yaşar. Spunem atunci că Hohma este deja în relaţie de Panim be Panim (faţă-la-faţă) cu Bina.

Cine măsoară nivelul în Aţilut?

84) Ar trebui să ne pune următoarea întrebare: „Masah-ul de Aţilut nu are decât Bhinat Şoreş de Aviut, numită Meţah, având doar nivelul lui Ohr Nefeş. Aşadar, cine a provocat apariția celor cinci Parţufim în Aţilut, Atik, AA, AVI și ZON, unde Atik este nivelul lui Yehida, AA – nivelul lui Haya, AVI – nivelul lui Neşama și ZON – nivelul lui Ruah? „Această întrebare se aplică și lumii Nekudim, deoarece numai Aviut de Bhina Alef a rămas în Masah, numită Nikvey Eynaim. Aşadar, cum ar putea să apară cinci Parţufim în lumea Nekudim?

85) Fapt este că și Bhina Dalet s-a conectat la Masah-ul de Nekudim și la Masah-ul de Aţilut prin forța lui Malhut,care s-a ridicat la Nekudot de SAG de AK. Iar dacă Bhina Dalet n-ar fi fost asociată în Masah din ele, nici un Parţuf n-ar fi putut să apară pe acel Masah. Asta întrucât și Aviut de Bhina Alef din Nekudim este privită ca având o ” Histaklut (aparenţă) fină”, din care Zivug-ul de Haka’a nu generează nici un Parţuf. Cu atât mai mult se întâmplă în Aviut de Meţah din Aţilut: care nu este potrivită pentru un Zivug deHaka’a pentru generarea unui Parţuf.

Dar, din moment ce Bhina Dalet s-a conectat la ecranele lor, ele au devenit potrivite pentru Zivug-ul de Haka’a. Acum ne-am putea întreba: „În acest caz, nivelul lui Keter ar fi trebuit să apară pe Masah, deoarece Bhina Dalet este atașată Masah-ului!”

86) Răspunsul este acela că Bhina Dalet nu face să apară nivelul lui Keter, în afară de cazul în care se află în locul lui Malhut. În acel moment, Ohr Hozer care se ridică de la Zivug-ul de Haka’a de pe ea, îmbracă cu cele cinci Kelim KHB TM cele cinci lumini NRNHY. Dar dacă Bhina Dalet rămâne în locul ZA, unde sunt doar patru Kelim KHB Tiferet, Ohr Hozer nu extinde decât patru lumini NRNH în patru Kelim KHB și Tiferet.

Iar dacă Bhina Dalet se află la locul lui Bina, unde sunt doar trei Kelim KHB, Ohr Hozer extinde numai trei lumini NRN. Și dacă Bhina Dalet stă la locul lui Kli de Hohma, unde sunt doar două Kelim-Keter și HohmaOhr Hozer extinde doar două lumini, Nefeş Ruah.

Așa s-a întâmplat în Nekudim, unde Zivug-ul a fost făcutla Nikvey Eynaim, care este Kli de Hohma. Aşadar, în starea de Katnut a apărut numai nivelul lui Nefeş Ruah.

Dacă Bhina Dalet stă în locul lui Keter, unde nu există decât un singur Kli, Ohr Hozer îi atrage doar o singură lumină: Nefeş. Așa s-a întâmplat în Aţilut – numai nivelul lui Nefeş a apărut în Ibur, deoarece Zivug-ul era la locul lui Meţah, care este Kli de Keter.

Cu toate acestea, după iluminarea Yenika, pe care a respins-o Bhina Dalet în locul lui Bhina Alef, numită Nikvey Eynaim, a apărut nivelul Ruah. După aceea, prin iluminarea HB Panim be Panim ale Celui Superior, care a coborât-o pe Bhina Dalet la locul ei din Malhut, ceea ce ridică gradul lui Bina și TM care căzuseră, există acolo iarăsi cinci Kelim KHB TM. În acel moment, Bhina Dalet  genereazănivelul Keter în lumina Yehida, și acesta este nivelul lui Atik de Aţilut.

87) Acum trebuie să explicăm cum au apărut restul de Parţufim de sub Atik. La început, după spargerea vaselor, Masah de Nekudim s-a ridicat la Roş de SAG. S-a purificat de toate cele cinci Bhinot Aviut care au apărut în el în cele cinci Parţufim, până când s-a egalizat cu Masah-ul lui Roş de SAG. Totuși, Reşimot din Aviut a celor cinci Parţufim care au apărut în el, au rămas în el, cu excepția ultimei Bhina, care s-a pierdut, așa cum este scris despre toți Parţufim. Drept urmare, când a fost inclus în Zivug-ul Masah-ului din Roş de SAG, Aviut a celor cinci Parţufim a fost reînnoită în Masah-ul de Nekudim, iar pe Aviut a Masah-ului a apărut un Zivug de Haka’a.

Cu toate acestea, nu toate Bhinot din Aviut au participat la Zivug-ul de Haka’a, ci numai cea mai înaltă Bhina, care este Aviut de Meţah, a fost conectată la Bhina Dalet. Și prin cele trei Bhinot Ibur, Yenika și Mochin, cele şase Sfirot ale ei au fost completate la nivelul de Keter.

Celelalte Reşimot, ale restului de Parţufim de Nekudim,care se aflau în Masah, nu au primit nimic de la acest Zivug din Roş de SAG, deoarece sunt sub nivelul lui Keter; aşadar, ele sunt deșeuri în comparație cu valoarea acestuia. De aceea, la apariţia lui Atik din Roş de SAG, toate Reşimot ale restului de Parţufim care nu erau incluse în Zivug au coborât cu el.

Și după ce Atik a fost completat în Ibur, Yenika, Mochin de Panim, Lumina Superioară a strălucit pe cea mai Înaltă Bhina din Reşimot care au rămas în ea, care constituie Aviut de Bhina Gimel. Iar prin cele trei Bhinot, Ibur, Yenika și Mochin, au apărut zece Sfirot la nivelul Hohma. Acesta este Parţuf-ul AA.

Același lucru se petrece și aici; toate Reşimot de Aviut care sunt mai puțin decât Aviut de Bhina Gimel sunt deșeuri în comparație cu valoarea Zivug-ului la nivelul de Bhina Gimel care a apărut în Roş de Atik. De aceea, atunci când AA s-a născut și a plecat din Roş de Atik la locul său, toate acele Reşimot au fost atrase în locul său împreună cu el.

Și după ce AA a obținut în completitudinea lor toate cele trei Bhinot Ibur, Yenika, Mochin, Lumina Superioară a strălucit pe cea mai Înaltă Bhina care a rămas în acele Reşimot, care constituie Aviut de Bhina Bet. Apoi, prin cele trei Bhinot Ibur, Yenika, Mochin, au apărut în el zece Sfirot la nivelul Bina. Acesta este Parţuf-ul AVI, iar restul de Parţufim au apărut în mod similar. Astfel, am explicat cum au apărut Parţufim ai lumii Aţilut unul din celălalt.

Două stări în Malhut

88) Malhut este Nukva de ZA. Rădăcina ei începe în Malhut de Ţimţum Bet, care a încheiat cele șapte Sfirot de Katnut de ZA de Nekudim. Și este un grad distinct față de ZA, deoarece ZA include HGT NHY de Nekudim, iar gradul de sub el este Malhut, care termină Nekudim. Aşadar, această Malhut este considerată a fi o Nukva separată de la ZA și este un grad inferior lui ZA.

Și există de asemenea Nukva în Guf-ul lui ZA, Întrucât partea stângă a lui ZA este considerată a fi Nukva sa. Totuși, această Nukva este considerată a fi chiar Guf­-ul lui ZA, întrucât ZA este linia de mijloc, care primește de la cele două linii, dreapta și stânga, ale lui Bina. Partea dreaptă a lui primește de la linia dreaptă a lui Bina, care este Ohr Hasadim, considerată partea masculină din el, iar partea stângă din el primeşte de la linia stângă a lui Bina, care este Ohr Hohma, considerată partea de Nukva din el. Totuşi, ambele, incluse una în cealaltă, sunt un singur grad,.

Se știe că la început, soarele și luna, adică Nukva şi ZA distincte, sunt considerate cele două mari lumini. Nivelul Nukva era egal cu cel al lui ZA și era la fel de înalt ca și el. Apoi, însă, luna – Nukva care este distinctă de ZA – s-a plâns și a spus: „Doi regi nu pot folosi aceeași Keter (coroană).” Atunci i s-a spus: „Du-te şi fă-te mică”. Astfel ea a devenit lumina mică.

Aşadar, vom găsi aici, în Nukva, două stări:

 • În prima stare, ea era cu ZA, în starea celor două lumini mari, egală cu ZA;
 • A doua stare este aceea de după ce Nukva a fost diminuată și a devenit lumina mică.

Explicație: La începutul corecției lui Nukva distinctă de ZA, Emanatorul a conectat-o ​​cu Nukva din Guf de ZA, care este partea stângă a acestuia, iar cele două au devenit o singură Nukva pentru ZA. Când Mochin din dreapta și din stânga au fost extinse la cele corespunzătoare din Bina, ZA, care este partea dreaptă în ea, a luat Lumina din dreapta lui Bina, iar Nukva distinctă a luat luminile liniei stângi a lui Bina, precum Nukva din Guf de ZA, întrucât ea s-a conectat la aceasta într-o singură Nukva cu ea.

Ştim deja că luminile liniei drepte a lui Bina sunt Hasadim, iar luminile liniei stângi a lui Bina sunt Hohma. Rezultă că acum ZA a primit Hasadim de la dreapta lui Bina fără Hohma, iar Nukva distinctă a primit Hohma de la stânga lui Bina fără Hasadim și se ştie că Hohma nu poate străluci fără Hasadim. De aceea, Hohma a înghețat în ea și ea a devenit întuneric și nu lumină.

Aceasta este semnificaţia plângerii lunii, spunând că doi regi nu pot folosi aceeași Keter. Asta întrucât atunci când ambii folosesc aceeași Keter, care este Bina, considerată a fi Keter a lor, ZA devine Hasadim fără Hohma, iar Nukva devine Hohma fără Hasadim, care este întuneric și ea nu putea tolera această stare.

Ne-am putea întreba: „Înainte, însă, ca Nukva distinctă să se conecteze cu Nukva din Guf-ul său, partea dreptă din ea, care este masculinul, ea a primit Hasadim, iar stânga din ea, care este Nukva din Guf-ul său, a primit Hohma; totuși, Nukva din Guf-ul ei ar fi putut să o tolereze și nu nu ar fi fost întuneric!”

Fapt este că Nukva din Guf-ul său este însuşi ZA. Aşadar, Hohma din ea nu este separată de Hasadim din ZA. Acest lucru nu este, însă, valabil pentru Nukva distinctă, care este cu adevărat un grad diferit de ZA. Dar pentru că s-a conectat cu Nukva din Guf, ea a primit Hohma de la stânga lui Bina ca şi ea. Aşadar, după ce a primit Hohma în ea, Hohma s-a separat de Hasadim, întrucât nu avea nicio conexiune cu Hasadim de ZA.

Astfel, am explicat în detaliu prima stare a lui Nukva distinctă. Pentru a putea străluci pentru cei inferiori, i s-a spus: „Du-te, şi fă-te mică”, ceea ce înseamnă a se diminua din acel grad înalt în care era egală cu gradul lui ZA și primea de la Bina. Mai curând, ea trebuie să coboare sub Yesod de ZA, așa cum era la rădăcina ei: sub întregul nivel al lui ZA, și să primească toate luminile ei de la ZA.

Și întrucât își primește luminile de la ZA, care este linia de mijloc, Hohma pe care acesta i-o dă este integrată cu Hasadim și poate străluci. Aceasta este a doua stare a lui Nukva distinctă. Ceea ce a primit în prima stare este privit ca Nefeş, Ruah, Neşama de Achor, ceea ce înseamnă că nu strălucesc. Iar ceea ce primește ea în cel de-a doua stare este privit ca Nefeş, Ruah, Neşama de Panim, ceea ce înseamnă că ele strălucesc în completitudine (Cartea Zohar, Bereşit 1, pct. 111-116, Idra Raba, pct. 323-325).

Prima ei stare are anumite calităţi, întrucât atunci nivelul ei cel mai înalt era Bina și putea să primească Hohma de la ea, neavând nevoie să primească de la ZA. Cu toate acestea, nu putea să le ilumineze pe cele inferioare, din cauza absenței lui Hasadim. De aceea, această stare era considerată ca Achoraim.

În cea de-a doua stare, însă, după ce a fost diminuată sub Masah-ul de Yesod de ZA, ea nu mai era potrivită pentru a primi Hohma, întrucât Masah-ul de Yesod de ZA o împiedica. Aşadar, ea a trebuit să primească Hohma în Kelim de Achoraim, care rămăseseră în ea din prima stare. Cea de-a doua stare are, însă, mai multe calităţi decât prima, întrucât ea poate atunci străluci atât cu Hohma, cât și cu Hasadim către cei inferiori, în timp ce în prima stare nu putea să îi ilumineze pe cei inferiori.

_______________

(1) Nota trad.: aceste nume sunt în Aramaică. Kitra este Sfira Keter,iar Hohma Stima’a înseamnă Hohma blocată.

(2) Nota trad.: în Gematria, valoarea numerică a lui Ţadik este 90

(3) Nota trad.: În Cabala, Zakut re referă la puterea Masah-ului, mai curând decât la înţelesul traditional al cuvântului: puritate.

Înapoi la pagina TEXTE ESENTIALE / BAAL HASULAM – (link)

error: Content is protected !!