ISTORIA ÎNŢELPCIUNII CABALA

(înapoi la pagina SCRIERI BAAL HASULAM Vol.1 / ESEURI – click)

Prima carte de care dispunem în această Înțelepciune este Cartea Creației, pe care unii o atribuie lui Avraam Patriarhul și asta este scris pe coperta ei. Cu toate acestea, majoritatea autorilor o atribuie lui Tanna, Rav Akiva. Acest lucru pare să aibă sens, întrucât numai în vremea sa a fost permis să se pună în formă scrisă Tora orală. Prin urmare, în afară de cărțile Bibliei, cu greu avem cărți care preced generația lui Rav Akiva, din cauza interdicției cunoscute prin care nu era voie să spui cuvinte scrise cu voce tare și nu era voie să scrii cuvinte care sunt spuse cu voce tare. Dar după dărâmarea Templului și împrăștierea poporului din ţara lor, ei s-au temut că Tora va fi uitată de Israel, așa că au permis scrierea, întrucât „Este timpul să facă întru Domnul; ei au încălcat Tora (legea) Ta”.

În acea perioadă, ucenicii lui Rav Akiva au început să scrie întreaga Tora Orală pe care o știau. Fiecare dintre ei a luat asupra sa o anume secţiune. Rav Meir a redactat Mişna, Rav Yehuda a redactat Tosaftot, iar Rav Şimon Bar Yochai a redactat Înțelepciunea Cabala în care erau pricepuți, și au alcătuit Cartea Zohar și Tikunim.

Astfel, aşa cum Mişna este o compilație și un ansamblu de legi și inovații ale tuturor generațiilor care duc la generaţia lui Rav Meir, Zohar-ul este o compilație și un ansamblu al Înțelepciunii Cabala ale tuturor celor care l-au precedat pe Raşbi și au fost scrise doar în numele lui Raşbi întrucât el le-a redactat. Desigur, el a adăugat și propriile sale contribuţii.

Cu toate acestea, discipolii lui Rav Akiva nu și-au semnat cărțile astfel încât să nu li se adauge nicio altă contribuţie. Dimpotrivă, cu cărțile lor, ei au creat un început, astfel încât alții care le-au urmat să adauge clarificări, examinări și inovații la compozițiile de început. Era o manieră de a scrie obişnuită în perioada când s-au angajat în Tora Orală, unde cei din urmă aduceau clarificări și făceau comentarii și, uneori, contestau punctul de vedere al celor dinainte și făceau adăugiri la scrierile anterioare. De aceea găsim în Mişna comentarii și cuvinte ale altor Tannaim (pluralul pentru Tanna) care au trăit după vremea lui Rav Meir.

Astfel s-a continuat până la generația lui Rav Yehuda HaNassi, care a constatat că generațiile au decăzut și nu mai erau demne de  a-i contesta pe predecesori. De asemenea, exista temerea ca nu cumva discipoli nevrednici să contrazică spusele celor dintâi. Prin urmare, el s-a ridicat și a sigilat Mişna și, de atunci, nu i s-a permis nimănui să mai adauge ceva la Mişna sau să conteste vreuna dintre regulile introduse acolo.

Cu toate acestea, nu a existat nicio însemnare pe Cartea Zohar, întrucât aceasta a fost destinată ascunderii și a fost absentă în rândul maselor, cu excepția capilor generațiilor, care au păstrat-o în secret. De aceea, lucrarea a rămas … și fiecare dintre capii generațiilor i-a făcut adăugiri după cum au considerat că este potrivit, iar acest lucru a continuat până în vremea înțelepților noștri Savoraim.

(Restul lipsește)

(înapoi la pagina SCRIERI BAAL HASULAM Vol.1 / ESEURI – click)

error: Content is protected !!