Întrebări dificile

înapoi la pagina CĂRŢI SEMION VINOKUR (link)

„Şi iată că Eu am să fac să vină un potop de ape pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer, care are suflare de viaţă; tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine fac un legământ: să intri în corabie …”

Aici avem din nou expresia: „să intri în corabie”. Intrarea în arcă și salvarea de potop este posibilă numai dacă îţi opreşti mintea, oricât de ciudat ţi s-ar părea. „Opreşte-ţi mintea”, înseamnă să-ţi ignori impulsul corpului, propriul egoism. Este o condiție dificilă, dar se poate face și mulți au trecut deja prin această călătorie. Ei au scris cărțile autentice despre revelarea adevăratei forțe înălțătoare a iubirii, pe care au numit-o „Creatorul”. Ei au scris, de asemenea, că cel mai mic dram de plăcere spirituală este de miliarde de ori mai mare decât toate plăcerile pământești la un loc.

Așadar, obținerea plăcerii spirituale este posibilă numai dacă scapi de mâna de fier a egoismului și îţi învingi mintea. Bineînțeles, mintea ta te bombardează cu întrebări precum: „De ce faci acest lucru?” şi „Ce îţi iese realmente din chestia asta?” „Unde sunt avantajele concrete?” „Cine sunt acești înțelepți ale căror învăţături le respecţi îndeaproape?”

Le-ai auzit pe toate acestea, dar răspunsul pe care-l dai minţii tale este următorul: „Îţi înțeleg preocupările, dar am încredere în înțelepți și în ceea ce am citit în aceste cărți. Am încredere în calea pe care am pornit pentru că, fără credință nu poți realiza nimic în lumea spirituală”.

Răspunzi fiecărei obiecții pe care corpul tău o ridică în același mod: „Tot ceea ce mi se întâmplă este mila Forței Superioare, care mă conduce spre mântuire. Această milă este de fapt ascunsă, dar mă îndrept spre ea în ciuda propriei mele minţi. Nu mă voi abate de la această cale.” Acesta este singurul răspuns care te va duce la țintă și este exact starea pe care o numim „intrarea în arcă”.

Îmi dau seama că te-am derutat, dragă cititorule, anume că mintea ta se răscoală împotriva unei asemenea asupriri, strigând: „Nu asculta! Eşti o ființă umană independentă, capabilă să ia decizii de una singură!”

Dă-mi voie să-ţi spun un secret. Știi cine te alimentează cu aceste întrebări? Este așa-numita „forță impură”, căreia i se mai spune şi „diavolul”. Această forță are putere numai asupra minții tale. Dar dacă acționezi în ciuda minții tale vei simți imediat acea ușurare, care vine după ce eşti epuizat de muncă, deoarece puterea „forței pure” înseamnă a face ceva în ciuda minții.

Acum, noțiunea despre care vom vorbi în continuare poate părea ciudată sau uimitoare, dar trebuie să știi că, atât forțele pure, cât și cele impure provin din aceeași sursă. Iar acea sursă este Creatorul, o forță a binelui absolut care vrea doar un singur lucru: să ne transformăm în creaturi demne de El. El este Cel care ne derutează, în mod deliberat, astfel încât să putem decide soarta noastră pentru noi înșine. Fiecare decizie pe care o luăm, fiecare pas pe care îl facem, va trebui cântărit cu grijă, ca și cum întreaga noastră viață este pusă în balanță.

„Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut şi au ridicat corabia, şi ea s-a înălţat deasupra pământului. Apele au ajuns mari şi au crescut foarte mult pe pământ, şi corabia plutea pe deasupra apelor … Şi a pierit orice făptură care se mişca pe pământ … N-a rămas decât Noe şi ce era cu el în corabie.”

Care este semnificația propoziţiei: „Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ”? Înseamnă că „pământul” – dorința ta egoistă – este „inundată de apele potopului”. „Apele potopului” sunt întrebările care „te spală”.

După cum am menționat mai devreme, aceste întrebări nu sunt simple. Sunt întrebările minții tale. Ele sunt materiale, raționale, pragmatice și sunt declanșate de probleme ce privesc corpul. În aceste întrebări („apele potopului”) se ascunde „îngerul morții”. Nenumăratele „ce?” şi „cine?” au scopul de a te îneca.

Da, corpul devine „îngerul morții” atunci când porneşti pe calea ascensiunii spirituale. Întrebările nu au încetat niciodată; ele revin de mii de ori: „La ce ai nevoie de asta? Care-i este rostul? Gândeşte-te la tine, deoarece eforturile tale nu-ţi aduc nici un avantaj personal. Ce va ieși din toată această lucrare? Cum te va răsplăti Creatorul pentru că-I respecţi poruncile? Va merita după ce ai făcut toate eforturile?”

Aceste obiecții ale corpului sunt rezumate de întrebarea „Ce?”(în ebraică: Ma?)

Dacă te opui corpului, pomenind de credința în Creator şi de faptul că El guvernează toate lucrurile în numele binelui, atunci corpul va obiecta și mai mult. Acum, el va striga: „Cine?” (în ebraică: Mi?) „Cine este Creatorul ca să trebuiască să ascult de glasul Lui?” Dacă ai  ştii doar, dacă ai  putea să vezi şi să simți cât de important și măreț este Creatorul, ai putea lucra pentru El. Gândeşte-te numai cât de avatajos este să lucrezi pentru cineva respectat de toată lumea.

Atunci când aceste două obiecții ale corpului se suprapun în interiorul tău, cele două întrebări „Ce?” şi „Cine?” (Ma și Mi) se combină într-un singur cuvânt – Maim, care în ebraică înseamnă „apă”. Iar mult Maim (apă) dă naştere unui potop.

înapoi la pagina CĂRŢI SEMION VINOKUR (link)

error: Content is protected !!