Responsabilitatea pentru întreaga lume

înapoi la pagina CĂRŢI SEMION VINOKUR (link)

„… El să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Prin corectarea dorințelor tale egoiste (minerale, vegetale și animale), corectezi întregul univers. Reține, pentru moment, această formulare. În curând o vom clarifica și vei vedea că munca ta determină tot ceea ce se întâmplă în jurul tău.

Omul poartă o responsabilitate extraordinară asupra a ceea ce se întâmplă în lume. Pentru că el încă nu înțelege asta,  trăind o viață condusă de dorințe animalice, cu greu poate fi învinuit. Iar când va ajunge să înţeleagă, va începe adevărata muncă pentru care a fost creat.

„Așadar, despre ce este vorba?”, te-ai putea întreba. „Dacă porneşti pe calea corectării (în primul rând nu există niciun dacă, toţi vor trebui să pornească pe această cale mai devreme sau mai târziu), vei corecta automat tot ceea ce există în jurul tău.” Acest lucru este adevărat. Toate problemele pe care le vedem în Natură reflectă pur și simplu ceea ce se întâmplă în noi.

Catastrofa ecologică iminentă, contaminarea râurilor și a mărilor, dispariția speciilor și fenomenele meteorologice extreme sunt toate reflecții ale noastre, ale esenței egoiste care ne-a înrobit. Întreaga lume este în noi, așteptând să ne dăm seama că suntem responsabili pentru tot ceea ce se întâmplă cu ea și să finalizăm corectarea noastră.

De exemplu, să presupunem că există o piatră și să numim această piatră „Creatorul”. Piatra conţine un anumit procent de ardezie, un anumit procent de var, un anumit procent de aur și alte minerale. Dacă piatra este sfărâmată, care ar fi procentul elementelor care compun fiecare fragment rezultat? Ar fi exact acelaşi procent ca şi în piatra intactă. Pentru că fiecare fragment este parte a întregului, compoziția sa este identică cu piatra în întregul ei. Acesta este motivul pentru care geologii trebuie doar să spargă o bucată de piatră pentru a-i afla conținutul.

Fiecare dintre noi este un ciob din această „piatră”, care este Creatorul. Suntem cu toții compuși din aceleași calități ale iubirii și dăruirii care există în El, cu excepția faptului că ne-am rupt de la El. Care a fost cauza acestei rupturi? Egoismul, o calitate care este complet opusă Creatorului.

Cum ne întoarcem la El? În momentul în care înțelegem că suntem opușii Lui și dorim să ne întoarcem la Creator, vom începe imediat să revenim la El. Obiectivul principal pe calea spirituală este de a-ţi construi dorința. Cu toate acestea, trebuie să trăim cu minuțiozitate experienţa aceastei dorințe, până la capăt, până când doare, până când vom țipa de durere!

Dorința este baza tuturor lucrurilor din lume și determină absolut totul. Obiectivul tău este să aderi la Creator. Dacă ai dorința de a face acest lucru, vei începe să te eliberezi de sclavia iubirii de sine și vei simți imediat schimbări în mediul tău. Nu va mai fi necesară organizarea de conferințe privind ecologia, mitingurile „Greenpeace”, îngrijorarea referitoare la speciile pe cale de dispariție și așa mai departe. Omenirea va înțelege că toate acestea se opresc odată cu noi. Trebuie să ne ridicăm deasupra egoismului și să începem călătoria către Creator.

Acesta este mesajul tuturor cărților scrise de cabaliști. Iar în momentul în care ne ridicăm deasupra egoismului, totul se va schimba. În cele din urmă vom înțelege un alt adevăr universal: Creatorul ne-a creat după chipul și asemănarea Lui, iar noi nu am părăsit niciodată această stare.

Ce înseamnă „după chipul și asemănarea Lui”? Înseamnă că lumea este creată de Creator (calitatea dăruirii), şi astfel lumea funcţionează în virtutea legii dăruirii. Fiind făcuţi după chipul și asemănarea Creatorului, trăim în această lume și lumea există în noi. Dar există în noi numai în măsura în care respectăm legea acelei lumi, legea dăruirii.

Am existat și continuăm să existăm în „Grădina Edenului”. Noi nu am văzut și nici nu am simțit deloc asta, pentru că egoismul nostru ne-a stat în cale, decupându-ne din imaginea adevărată, în timp ce picta una falsă, egoistă.

Omul vede lumea prin calitățile sale interioare. Dacă suntem corupți, lumea ni se pare a fi ca atare. Dacă suntem puri, tot astfel ne apare şi lumea.

Am trăit într-o minciună, dar acum dorim să înțelegem Adevărul. Dacă acest gând este plin de energie și activ înăuntrul nostru, vom ajunge să scăpăm din închisoarea egoismului nostru!

înapoi la pagina CĂRŢI SEMION VINOKUR (link)

error: Content is protected !!