AHAP DE ELION – GALGALTA DE TACHTON

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

AHP de Elion – partea inferioară a celui superior, se află în partea superioară a celui inferior – GE (Galgalta veEynaim) de Tachton

Porţiunea inferioară a entităţii spirituale superioare se află în porţiunea superioară a entităţii inferioare ei: AHP de Elion se află în GE (Galgata veEynaim) de Tachton. În entitatea inferioară, ecranul (Masah-ul) se află la nivelul „ ochilor” acestuia (Masah be Mikvei Einaim). Această situaţie se numeşte „închiderea spirituală a ochilor”.  În acest fel, obiectul inferior vede din entitatea superioară numai jumătate, adică AHP. Rezultă că ecranul (Masah-ul) entităţii inferioare ascunde de aceasta entitatea superioară ei. Dacă entitatea superioară îşi transferă ecranul la entitatea inferioară ei, ea i se revelează acesteia.  În acest fel, cea inferioară începe să o cunoască pe cea superioară, precum cea superioară se vede pe sine. Drept urmare, cea „de jos” atinge starea de Gadlut (Maturitate). Acest lucru are loc pentru că cea inferioară o vede pe cea superioară în starea de măreţie (Gadlut); de asemenea, înţelege că misterul precedent a fost menţinut anume de „cea superioară”, spre binele său, cea inferioară. Astfel, cea de jos este în admiraţie pentru măreţia celei de sus.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!