URMEAZĂ-ŢI INIMA – texte

CUNOAŞTEREA LUMILOR SPIRITUALE

(înapoi la pagina CĂRŢI MICHAEL LAITMAN – click)

 • Prefaţă – (text)
 • Cum am ajuns la Studiul Cabalei? – (text)
 • Cunoaşterea Lumilor Spirituale
  1. Dobândirea realtăţii spirituale – (text)
  2. Scopul Emanaţiei – Uniunea cu Creatorul – (text)
  3. Ţadik ve ra lo, adică “Cei drepţi suferă” – (text)
  4. Studiul Înţelepciunii Cabala – (text)
  5. A-L simţi pe Creator – (text)
  6. Linia dreaptă, Linia Stângă – (text)
  7. Trei componente – Nu e nimeni în afară de El – (text)
  8. Providenţa Divină – Totul este prestabilit – (text)
  9. Egoismul – duşmanul spiritualităţii – (text)
  10. Păcătos desăvârşit şi Drept desăvârşit – (text)
  11. Măreţia Creatorului şi Calea de a te reuni cu El – (text)
  12. Viaţa Spirituală, o chestiune de viaţă şi de moarte – (text)
  13. Măreţia Creatorului – A-I dărui Lui – (text)
  14. Credinţa şi Perceperea Creatorului – (text)
  15. Dobândirea Spiritualităţii: Totul de pinde de Providenţă, sau Totul se află în mâinile noastre? – (text)
  16. Rolul egoismului în Creaţie – suferinţa rezultată din egoism – (text)
  17. Cabala – metoda de eliberare din sclavia egoismului – (text)
  18. Rectificarea prin intermediul evadării din Egoism – (text)
  19. Eliberare de Egoism – de dragul împlinirii scopului Creaţiei – contopirea cu Creatorul – (text)
  20. Cum se transformă o Inimă de Piatră într-o Inimă adevărată – (text)
  21. Lumea Aţilut – Unicitatea Creatorului – (text)
  22. Altruismul – drumul spre contopirea cu Creatorul – (text)
  23. Eforturile sunt infime în comparaţie cu Mareţia Creatorului – (text)
  24. Tabloul real al Universului – (text)
  25. De la Întuneric, unde Creatorul este ascuns, către Lumină – (text)
  26. Legea Echivalenţei de formă a entităţilor lumii spirituale – (text)
  27. Şaptezeci de trepte sunt în Lumea Spirituală – (text)
  28. “Lumina Superioară” se află în repaos total – (text)
  29. Plăcerile acestei lumi şi drogurile care ne îmbată – întârzie rectificarea – (text)
  30. Nimicnicia omului faţă de Creator – Omul ca Centru al întregii Creaţii – (text)
  31. Rugăciunea şi implorarea de a fi ajutat de Creator – Dialogul neîntrerupt cu Creatorul – (text)
  32. Credinţa deasupra Raţiunii – (text)
  33. Trupul nostru, dorinţa de a primi, constituie însuşi egoismul – (text)
  34. Lumina Reflectată, Lumina Interioară, Lumina Înconjurătoare – (text)
  35. A făptui de dragul Creatorului – (text)
  36. Evenimente istorice – rezultat al egoismului şi altruismului – (text)
  37. Detaşarea de plăcerile corporale – schimbarea inimii de piatră într-o inimă palpitândă – (text)
  38. Suferinţele Omului de dragul Rectificării – Benevolenţa arătată de Creator – (text)
  39. A căuta spiritualitatea de dragul plăcerii conferite de aceasta – este de acceptat pentru începători – (text)
  40. În Spiritualitate, eficienţa vs. daună echivalează cu minciună vs. adevăr – (text)
  41. Cabala, credinţă, rugăciune – calea spre împlinire prin Lumina Creatorului – (text)
  42. Restricţionarea şi Rectificarea, denumită Masah – ecran – (text)
  43. Rugăciunea fără intenţie (Kavana), este ca trupul fără suflet – (text)
  44. Lumile Spirituale şi Mador HaKlipot (domeniul cojilor) – (text)
  45. Vasul sufletului (Kli HaNeşama) se umple de lumină – Uniunea cu Creatorul – (text)
  46. Linia dreaptă, Linia stângă, Linia de Mijloc – Înălţarea grad după grad, pe scara Spiritualităţii – (text)
  47. Nivelul de “vietate”- Chay şi Nivelul de Om – Adam – (text)
  48. Nimicnicie, Milă şi Cunoaşterea Creatorului – (text)
  49. Creatorul îi dăruieşte Omului sufletul – forţa pentru avansarea spirituală – (text)
  50. Încântarea infinită – depinde de renunţarea absolută la plăcerile trupului – (text)
  51. A dărui de dragul de a dărui – Fapt simplu şi Fapt complex – (text)
  52. Creatorul – Forţa Spirituală care umple Spaţiul – (text)
  53. La muncă, gândul este îndreptat numai la muncă. În restul timpului – către scopul spiritual al vieţii – (text)
  54. Creştere spirituală – nu neapărat prin suferinţă – (text)
  55. Lumile Briya, Yeţira, Asiya şi Lumea Aţilut – A primi cu scopul de a dărui – (text)
  56. Interiorizarea Măreţiei Creatorului – motivul muncii spirituale – (text)
  57. Cu ajutorul Cabalei sau prin suferinţă – (text)
  58. Lumina Creează vasul de dragul de a-l umple cu plăcere – astfel a fost creat omul – (text)
  59. AHP – partea din senzaţiile unui Mekubal care conţine o parte din gradul spiritual următor – (text)
  60. Liberul arbitru – (text)
  61. Liberul arbitru – A învăţa sau nu Cabala – (text)
  62. Ascunderea Creatorului are ca scop binele omului care încă nu este pregătit să pornească în călătoria spre Spiritualitate – (text)
  63. De la înălţarea MAN şi căderea în urma acesteia – până la ridicarea la cunoaşterea Gândului Creatorului – Da’at HaBore – (text)
  64. Primul grad spiritual dobândit pe deplin, starea de Gadlut – (text)
  65. Altruismul duce la unitatea cu Creatorul – (text)
  66. Mazon (hrană), Psolet (gunoi), Şikor (beat), Ani-Marud (sărac lipit pământului) – (text)
  67. Raţiunea supremă, Cunoaşterea absolută, Lumina Înţelepciunii şi unificarea cu Creatorul – (text)
  68. Calea Înţelepciunii Cabala, tunelul care duce către Curtea Regală a Creatorului – (text)
  69. Cele 4 ţeluri către care tind să ajungă “ucenicii” Cabalei – (text)
  70. Munca dedicată “zilelor săptămânii” şi înălţarea spirituală în ziua de Şabat – (text)
  71. Na’ase ve Nişma – (text)
  72. De la dorinţa de a înţelege la dorinţa de a crede – (text)
  73. Suferinţa – forţa care impinge, plăcerea – forţa care atrage – (text)
  74. Avodat Zara – străin, vs. Avodat Kodeş – sacru – (text)
  75. Locul golit de inteligenţa individului este ocupat de inteligenţa Divină – (text)
  76. Lumina – haOhr, care dă viaţă Emanaţiei – Briya, şi prima emanaţie – egoismul, fiind chiar catalizatorul eliberării – Gheula – (text)
  77. De la “bucuria luminiţei” până la “credinţa deasupra raţiunii” – (text)
  78. Acapararea şi suptul de către “coji” (Klipot) – (text)
  79. HaKlipot se împotrivesc, tot trupul cleveteşte – (text)
  80. Pe calea suferinţelor şi pe calea primirii este realizat “vasul” – (text)
  81. Fără voia ta te naşti, trăieşti şi mori – (text)
  82. Exersarea prin lumina albă şi lumina roşie duce la îndulcirea Binelui, la înţelegere – (text)
  83. Prezenţa Divină şi Sufletul (Makom Şhina ve Neşama) – (text)
  84. 600.000 de părţi ale sufletului, fiecare rectificată la timpul ei – (text)
  85. Omul este umbra Creatorului – (text)
  86. A trudi pentru Creator, din toată inima, cu voie bună – (text)
  87. Cel care îl justifică pe Creator, îndreptăţindu-L (Maţdik) devine el însuşi unui dintre cei drepţi (Ţadik) – (text)
  88. Egoismul pare, celor care nu sunt drepţi, neînsemnat, ca un fir de păr, iar celor “drepţi” el pare ca un munte înalt – (text)
  89. Perceperea Creatorului de la “un punct negru” până la Taghin – (text)
  90. Starea de Katnut, când Malhut (Împărăţia) este Coroana (Keter) – (text)
  91. O viaţă de minciuni, până la construirea vasului spiritual – (text)
  92. De la noapte la zi – (text)
  93. Spiritualitatea nu este la modă – Şinta Beafra’a (Divinitatea în pulbere) – (text)
  94. Malhut, de la starea de Olam Ein Sof, la starea de ŢimŢum – (text)
  95. Linia dreaptă, linia stângă şi credinţă deasupra raţiunii – (text)
  96. Urcarea pe scara spiritualităţii prin echilibrarea între linia dreaptă şi linia stângă, creând astfel linia de mijloc – (text)
  97. În starea de “linie dreaptă” sau Katnut, sau de iubire a dăruirii (Hafeţ Hesed), omul se bucură de cee ace are – (text)
  98. Ce înseamnă forţa opoziţiei Yeţer Hara (Satana) şi Malah HaMavet (îngerul morţii) – (text)
  99. Munca din inimă (HaAvoda ŞeBalev) contrazice împotrivirea trupului – (text)
  100. De la Klipat Yişmael (coaja lui Samuel) şi Klipat Esav (coaja lui Esau), la Na’ase veNişma (vom acţiona şi apoi vom auzi) şi la Israel – (text)
  101. De la starea de Goy sau Gentil, la starea de Umot HaOlam sau “Naţiunile lumii” – (text)
  102. Toată Creaţia, în afară de dorinţa de a se încânta, este Lumina, adică Creatorul – (text)
  103. Înălţarea pe treptele spiritualităţii – (text)
  104. De la goana după plăcere, până la Gmar Tikun – (text)
  105. Concepţia ştiinţifică, telologică şi filozofică a noţiunilor de trup şi suflet – Guf veNefeş – (text)
  106. Nu există nimeni în afară de El – (text)
  107. Progresul şi perfecţionarea, pe calea spirituală, prin egalizarea însuşirii entităţilor, prin limitarea distanţei între ele – (text)
  108. Perfecţionarea spirituală – dinamica senzaţiilor. Între “calea Cabalei” şi “calea suferinţei” – (text)
  109. Totul este condus de Sus – Creatorul este cauza a tot ce este – (text)
  110. Cele 4 etape ale avansării pe calea spirituală – (text)
  111. Virtuţile omului care a ajuns la nivelul suprem – (text)
  112. Punctul din inimă – (text)
  113. Obiectele minerale, vegetale şi animale. Umanul – (text)
  114. “Ecranele” dintre Sfirot, care ascund Lumina Creatorului – (text)
  115. Cei care se află pe aceeaşi treaptă spirituală, comunică între ei – (text)
  116. 4 lumi (Olamot). 4 grade (Madregot). 4 Coji (Klipot) – (text)
  117. Dorinţele, singura forţă care impiedică omul pe calea sa – (text)
  118. Dorinţa de a avea ceva se numeşte în Cabala “vas” – (text)
  119. Cojile (Klipot) îl presează pe om să caute noi plăceri, care conduc spre dezvoltarea spirituală – (text)
  120. “Învierea morţilor” – (text)
  121. Şabat-ul şi nerespectarea acestuia – (text)
  122. Cabala înseamnă a primi, a primi încântare de la Creator – (text)
  123. Puterea binecuvântării (Bracha) Creatorului – (text)
  124. De la disperare la speranţă, de la o treaptă la alta – (text)
  125. De la cădere la înălţare, până la reîntoarcere (Tşuva) şi sfârşitul rectificării (Gmar Tikun) – (text)
  126. Anturajul potrivit susţine şi ajută înfiriparea şi consolidarea însuşirilor “pozitive” (Thunot Zachot) – (text)
  127. Fără altruism şi fără ecran, Creatorul poaye fi simţit prin intermediul “Luminii Înconjurătoare” – (text)
  128. Cartea Zohar descrie arhitectura lumilor şi modul lor de operare – (text)
  129. Cabala ca mijloc de apropiere de Creator – (text)
  130. Ascunderea Creatorului are rolul de a-l atrage pe om către El– (text)
  131. Creatorul trimite oponenţi contra aleşilor săi pentru a-I apăra de căderea spirituală– (text)
  132. Încă ceva despre căderea pentru a te înălţa– (text)
  133. “Calea Cabalei” şi “Calea suferinţei”– (text)
  134. “Vasul inimii”, “Vasul raţiunii” şi Recomandarea înţelepţilor– (text)
  135. Ştiinţa Cabala şi Guvernarea lumii– (text)
  136. Dorinţa primordială de a încânta – Raţon Lehenot– (text)
  137. Trupul egoist – cel creat; Sufletul – Fracţiunea din Divinitate, desprină din Creator– (text)
  138. Când Lumina pătrunde în “vas” (Kli)– (text)
  139. Iubirea îndreptată către Creator, iubirea de oameni, iubirea de viaţă– (text)
  140. Recunoştinţă, iubire şi înfiorare (frica din respect – Yira)– (text)
  141. Necesitatea profundă de a ajunge la Creator– (text)
  142. Creatorul, un ocean de Lumină, îl conţine pe Om, îl înconjoară, de jur împrejur şi, de aici, denumirea Sa de loc (Macom)– (text)
  143. Cei care doresc să-L dobândească pe Creator, reuşesc să se contopească cu El– (text)
  144. Nu există nimic rău în tot universul, în toată lumea– (text)
  145. Egoismul şi suferinţele care îl însoţesc pe om, reprezintă “ajutorul dat prin contrariu”– (text)
  146. Modestia celor înţelepţi– (text)
  147. De la studiul misterului, la studiul revelat– (text)
  148. Salvarea din ego – doar printr-un miracol– (text)
  149. A înălţa Şhina din pulbere– (text)
  150. Cauza a tot ce se întâmplă este întotdeauna Creatorul– (text)
  151. Educaţia obişnuită faţă de cea democratică– (text)
  152. Influenţa anturajului, mediului – “din gura scriitorilor”– (text)
  153. Din gura scriitorilor de la Lo Lişma la Lişma– (text)
  154. Cojile (Klipot) apără forţele spirituale– (text)
  155. Klipat Miţrayim şi Klipat Noga– (text)
  156. Conflictul dintre egoism şi altruism– (text)
  157. Adam (omul) se roagă pentru a obţine dorinţa de a se ruga– (text)
  158. Învelişul material, “al doilea trup” şi “corpul material”– (text)
  159. Senzaţia cea mai “întunecată” ce-l poate inunda pe om – “iluminarea Malhut” (Hearat Mahut)– (text)
  160. Profeţia prevestirea viitorului, neagă Providenţa Divină, guvernarea Creatorului– (text)
  161. Tora şi limbajul cotidian; Cabala şi limbajul senzaţiilor sau limbajul Sfirot– (text)
  162. Folosirea egoismului în mod controlat, prin doze mici, asociate cu altruism– (text)
  163. Suferinţele prin care trec cei care studiază Ştiinţa Cabala– (text)
  164. Mişcarea vieţii – contracţie şi expansiune; de la restrângere (Ţimţum) la împlinire (Milui)– (text)
  165. Întreaga Creaţie se împarte în 2 concepte: Lumină şi Vas– (text)
  166. Cu fiecare dorinţă nouă, se naşte un om nou, o nouă reîncarnare– (text)
  167. Adevărul altruismului, acoperit sau deghizat ca egoism– (text)
  168. Nivelurile în percepţia Creatorului sunt numite Lumi şi Sfirot– (text)
  169. Numai sufletul face diferenţa între cei creaţi, între fiinţe– (text)
  170. Cabala descrie toate gradele Emanaţiei – Briya– (text)
  171. Drumul parcurs de sus în jos: “a concepe” (Ibur – impregnare)– (text)
  172. Drumul de întoarcere, de jos în sus, propria împlinire– (text)
  173. Rav-ul şi prietenii îl inspiră pe om pe calea spiritualităţii– (text)
  174. Ecranul spiritual al Avatarului – Parţuf-ul– (text)
  175. Plăcerea căreia îi suntem destinaţi, trebuie să fie altruistă– (text)
  176. De la Calea suferinţei către Calea Cabalei– (text)
  177. Manifestări exagerate ale iubirii au drept rezultat “paralizarea” dorului celui care iubeşte faţă de obiectul iubirii lui– (text)
  178. Dorinţa altruistului de a iubi şi a face bine– (text)
  179. Sentimentul de a fi inferior – cauza celei mai mari dureri– (text)
  180. Lupta obligatorie contra egoismului – Miţva, porunca şi Reşut, lupta facultative, pentru a adăuga “linia dreaptă”- (text)
  181. Expresia egoismului (Zulat) nu poate fi rectificată de cineva din afara omului– (text)
  182. Plăcerea – forţa care atrage; suferinţa – forţa care respinge– (text)
  183. Fără voia ta te naşti, fără voia ta trăieşti şi fără voia ta mori– (text)
  184. Şi încă ceva despre “Calea Cabalei” şi “Calea suferinţei”– (text)
  185. Tora “orală” este gravată iar, înscrisă în inimă, de fiecare dată– (text)
  186. Darul de a fi potrivit pentru spiritualitate– (text)
  187. Cele două cereri pe care ar trebui să le pretindă omul– (text)
  188. Lumina Spirituală– (text)
  189. Credinţa este egală cu puterea– (text)
  190. Dimensiunea graniţelor puse de om: Ecranul şi Vasul– (text)
  191. 600.000 de frânturi ale sufletului, 125 Sfirot, 5 lumi– (text)
  192. Fiecare grad spiritual, şi cel mai infim, dă senzaţia perfecţiunii– (text)
  193. Obişnuinţa devine o a doua natură– (text)
  194. Cele cinci grade secundare ale Lumilor – Parţufim– (text)
  195. Interpretarea spirituală a conceptelor de “timp” şi “loc”– (text)
  196. Linia dreaptă; Linia stângă– (text)
  197. Panim be Panim – faţă la faţă; dobândirea perfecta a Creatorului, prin “Vederea Profetului” şi prin “Auzul Profetului”– (text)
  198. Noi suntem fiinţe muritoare, iar ce ne înconjoară este etern– (text)
  199. Trecut, prezent, viitor– (text)
  200. Vindecarea sufletului depinde de credinţa omului– (text)
  201. AHP de Elion – partea inferioară a celui superior, se află în partea superioară a celui inferior – GE (Galgalta veEynaim) de Tachton– (text)
  202. Lumina care rectifică voinţa şi Lumina care umple cu plăcere– (text)
  203. Primirea unui dar, primirea milei şi primirea prin forţă– (text)
  204. Credinţa sub raţiune, în raţiune şi deasupra raţiunii– (text)
  205. Drumul liniei directe şi drumul celor trei linii– (text)
  206. “Vasul” – dorinţa de a se încânta, pe măsura “vasului” şi mărimea dorinţei– (text)
  207. Brit Mila – circumcizia spirituală a egoismului– (text)
  208. În sferele spirituale, conceptele de spaţiu şi distanţă nu au sensul obişnuit– (text)
  209. Credinţa – o forţă supranaturală– (text)
  210. Lumina care rectifică, lumina de dăruire, lumina cunoaşterii– (text)
  211. Uneori Creatorul îl readuce pe om, împotriva voinţei sale– (text)
  212. Paralelismul între dorul celui care “îmbracă” şi dorinţa celui “îmbrăcat” – echivalarea dorinţelor– (text)
  213. “Viaţă”, “pierderea cunoştinţei” şi “moarte”– (text)
  214. De la Lo Lişma la Lişma – şi către “ a primi pentru a dărui”– (text)
  215. Entităţile din lumea spirituală sunt dincolo de dobândirea noastră– (text)
  216. “Lumina Simplă” – Ohr Paşut – nu are nume– (text)
  217. Influenţa asupra începătorului a anturajului, a mediului– (text)
  218. Frica de a nu respecta legile spirituale –frica de pedeapsă; frica de Creator – respect plin de reverenţă, născută din iubire– (text)
  219. De la truda Lo Lişma până la munca Lişma– (text)
  220. Adam – Omul este Umbra Creatorului– (text)
  221. Încă ceva despre “căderea pentru înălţare”.- (text)
  222. Transcenderea de la ego către scopul Creaţiei şi Creator– (text)
  223. Yirat haBore – Frica de a se fi îndepărtat de Creator– (text)
  224. Yirat haBore precede iubirea– (text)
  225. Cunoaşterea Luminii – Tora, este opusă cunoaşterii celor numiţi Ba’aley Batim (proprietari de case)- (text)
  226. Lumina rectificării– (text)
  227. “Unicul dotat”, Yechid HaSegula– (text)
  228. Providenţa individuală (HaŞgaha Pratit); a alege şi liberul arbitru– (text)
  229. Cei patru fii şi un Înger– (text)
  230. Naţiunile şi poporul lui Israel– (text)
  231. Hester HaDarga HaRuhanit: ascunderea gradului spiritual şi camuflarea intenţiei acţiunilor– (text)
  232. A dărui pentru a dărui: A primi pentru a dărui- (text)
  233. Numai Creatorul eliberează din robia egoismului – “Îngerul rău”– (text)
  234. Chiar şi “cel mulţumit cu partea sa” simte lipsuri, până când primeşte “Lumina Creatorului”– (text)
  235. Recunoaşterea Răului – HaKarat HaRah– (text)
  236. Lumina Hochma, a înţelepciunii, poate ilumina numai în prezenţa Luminii Hasadim, a dăruirii (milei)– (text)
  237. De la a studia şi a respecta regulile, pentru propria plăcere, la a studia de dragul Creatorului, până la Avoda Lişma, în numele Lui– (text)
  238. Numai Creatorul poate schimba natura omului, ajutându-l astfel în confruntarea cu ParOh (Faraon)– (text)
  239. Metoda lui Baal Şem Tov. Metoda eticii- (text)
  240. Malhut de Ein Sof , Împărăţia Infinitului– (text)
  241. Dobândirea senzaţiei Creatorului prin desprinderea de trup– (text)
  242. Sufletul trece dintr-un trup în altul, aşa cum noi ne schimbăm hainele– (text)
  243. Ţadik beEmunato yihye: cel drept va trăi în credinţa sa– (text)
  244. “Răzbunarea Creatorului” – Victoria asupra egoismului– (text)
  245. Instinctul Răului şi “recunoaşterea răului”– (text)
  246. Linia dreaptă – lumina Hasadim, a dăruirii şi Linia Stângă – lumina Hochma, a înţelepciunii– (text)
  247. Tora poate fi poţiunea vieţii sau a morţii – Sam HaChaim o Sam HaMavet– (text)
  248. Munca pe cele trei linii– (text)
  249. De la frica în lumea aceasta, de origine închipuită, către frica plină de respect faţă de Creator (Yirat HaBore)– (text)
  250. De la altruismul pur şi echivalarea calităţilor, la acceptarea plăcerilor de dragul Creatorului– (text)
  251. Yom – ziua, sau revelarea Creatorului, Layla – noaptea sau ascunderea Creatorului– (text)
  252. Strigătul din adâncul inimii, deschiderea “porţilor lacrimilor” (Şa’arey HaDmaot) şi intrarea în “Palatul Creatorului”– (text)

(înapoi la pagina CĂRŢI MICHAEL LAITMAN – click)

error: Content is protected !!