CEI CARE SE AFLĂ PE ACEEAŞI TREAPTĂ SPIRITUALĂ

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Cei care se află pe aceeaşi treaptă spirituală, comunică între ei

Calea spirituală a omului, începând cu etapa iniţială şi până la reuniunea cu Creatorul, prin echivalarea însuşirilor, cuprinde cinci trepte sau grade. Fiecare treaptă se împarte la rândul ei în cinci grade.

În total sunt 125 de trepte. Fiecare grad din cele 125, induce omului, care se află pe treapta respective, o anumită capacitate de „a influenţa” (haŞpa’a), însemnând capacitatea de a dărui. Toţi cei aflaţi pe aceeaşi treaptă, au aceeaşi capacitate de a dărui (LehaŞpa’a). Adică senzorii spirituali ai tuturor celor aflaţi pe o anumită treaptă spirituală, sunt identici.

Exact din aceasta cauză, cei care studiază cărţile de Cabala, vor înţelege cele citite doar în măsura în care vor fi dobândit treapta despre care scrie înţeleptul (Mekubal), autorul cărţii. Numai echivalarea dintre senzaţiile şi capacitatea de a dărui (haŞpa’a) a celor doi, permite înţelegerea celor citite. Din lumile şi sferele spirituale, provine sentimentul prezenţei Creatorului. De asemenea şi plăcerea spirituală, şi iluminarea provin din reunirea cu Creatorul şi din înţelegerea dorinţelor Sale şi a legilor Guvernării Sale. Obţinem sentimentul apropierii de Creator pe măsura creşterii spirituale. Astfel pe fiecare nouă treaptă realizăm şi înţelegem Cabala într-o nouă lumină.

Pentru cei care pătrund numai nivelul lumii acesteia (haOlam haZeh), cartea Torei reprezintă numai o carte de legi şi descrieri istorice, înfăţişând comportarea oamenilor în lumea noastră (haOlam Şelanu). Cu cât înaintează mai mult pe calea spirituală, cu atât li se dezvăluie mai complex tabloul acţionării Creatorului. Aceste acţiuni se află în spatele fiecărui obiect, a numelor obiectelor şi a acţiunilor obiectelor din lumea aceasta. Astfel devine Cartea Torei în totalitate o Carte de Cabala.

De fapt, există doi parteneri în Crearea Lumii: Creatorul şi Omul. Toate scenele care i se deschid omului sub chipul acestei lumi sau a lumilor spirituale, nu sunt decat proporţiile diferite de revelare a Creatorului care se ivesc în calea omului în căutarea Divinităţii. Lumea poate fi descrisă prin trei parametri, care sunt sub controlul Creatorului: Lume (Olam), An (Şanah), Suflet (Nefeş).

Lumea” (Olam) – tot universul neînsufleţit, reprezentat de dorinţele la nivelul de Domem, adică mineral (neînsufleţit).

Anul” (Şanah) – este timpul, adică secvenţa în care se succed evenimentele pe principiul „cauză-şi-consecinţă”. Acestea i se întâmplă omului ca individ şi Lumii în general, cuprinzând chiar evenimentele petrecute de-a lungul istoriei umanităţii.

Sufletul” (Nefeş) – constituie totalitatea vietăţilor (nivelul animal) în care este inclus şi omul.

„Izvorul vieţii” (Makor Kiyum), este programul care determină succesiunea de evenimente din viaţa fiecăruia dintre noi, precum şi a omenirii. Este programarea Guvernării întregii Creaţii, purtând-o spre un Final hotărat de la bun început.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!