CELE 5 GRADE SECUNDARE ALE LUMILOR – PARŢUFIM

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

În starea de decădere spirituală, omul trebuie să creadă în ce s-a scris: ”Israel, care au fost exilaţi, Aura Creatorului se află cu Ei”. Pe când sunt în starea de a fi rătăcit calea, în disperare şi neajutoraţi, pierzâd atracţia şi farmecul spiritualităţii, ei sunt obligaţi să nu uite de unde vin aceste sentimente, provenite din exilul spiritual – Galut – şi să nu le atribuie celor din lumea înconjurătoare. Ei sunt obligaţi să creadă că şi Creatorul, fiind în senzaţiile omului, şi El se află acum, împreună cu omul, în „exil” – Galut. Din acest motiv, Creatorul nu este simţit acum.

Lumina care îşi are originea (rădăcina) în Creator, trece prin patru faze sau disernăminte (Bhinot, cu singularul Bhina), până la crearea Egoismului. Numai ultimul discernământ, numit Malhut (împărăţia), reprezintă Creatura, întrucât numai ea îşi percepe propriile dorinţe, egoiste, de a se încânta cu Lumina Creatorului. Primele patru Bhinot (numerotate de la zero la trei) reprezintă calităţile Luminii în sine. Prin intermediul acestora Lumina ne procreează. Prima fază (zero), Bhina Şoreş este calitatea cea mai înaltă, este dorinţa Luminii de a oferi plăcere viitoarei Creaturi, iar noi o sesizăm ca însuşire proprie Creatorului.Creatura egoistă, faza a cincea a dezvoltării (Bhina Dalet), vrea să se împotrivească naturii proprii, egoiste, şi să devină egală cu prima fază a Luminii Creatorului şi încearcă să realizeze acest lucru fără succes deplin.

Egoismul, care reuşeşte să reziste într-o parte a sa, şi e capabil de a se echivala prin activitatea sa cu prima fază, este denumit Lumea “Omului Primordial” (Olam Adam Kadmon). Egoismul, atunci când devine echivalent cu cea de-a doua fază, se numeşte Olam haAţilut. Egoismul, în acea parte a lui Malhut care nu este capabilă să se echilibreze cu prima şi a doua fază, ci doar cu a treia, se numeşte Lumea „Procreaţiei” (Olam haBriya). Partea din Egoism, care nu se poate împotrivi si ieşi, pentru a se echivala cu prima, a doua sau a treia fază (Bhina), dar se poate asemăna cu cea de-a patra fază a dezvoltării Luminii, se numeşte „Lumea Creaţiei” (Olam haYeţira). Acea parte rămasă, care nu are putere să se ridice la niciunul dintre gradele anterioare, poate rezista în mod pasiv egoismului, prin a se abţine de la a primi Plăcerea. Această acţiune este total opusă esenţei proprii a lui Malhut, şi această parte se numeşte “Lumea Înfăptuirii” (Olam haAsiya).

Fiecare Lume se împarte în cinci grade secundare, denumite Parţufim sau avatare (feţe): Keter (Coroana), Hohma (Înţelepciunea), Bina (Înţelegerea), Zeir Anpin (Faţă mică) şi Malhut (Regatul, Împărăţia). Zeir Anpin este alcătuit din 6 numere sau Sfirot, denumite: Hesed (Dăruirea), Gvura (Eroismul), Tiferet (Gloria), Neţah (Veşnicia), Hod (Măreţia) şi Yesod (Temelia). În urma creării celor cinci Lumi, a fost creată Lumea Noastră, haOlam Şelanu, lumea corporală, inferioară Lumii Asiya, iar în lumea noastră a fost  procreat Adam (omul). În om a fost introdusă o cantitate nu prea mare de egoism, trăsătura celei de a cincea Bhina. În timpul ascensiunii pe treptele spirituale, partea de ego aflată în om, şi de asemenea acele părţi din Lumi, de care omul s-a folosit pe parcursul urcuşului, devin toate echivalente cu prima fază, şi anume, cu calitatea Creatorului – Thunat haBore. Atunci când faza a cincea, în totalitatea ei, va dobândi perfecta asemănare cu faza întâi, toate Sfirot vor fi dobândit împlinirea Scopului Creaţiei, care este „Sfârşitul Rectificării” – Gmar haTikun.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!