CREATORUL, UN OCEAN DE LUMINĂ

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Creatorul, un ocean de Lumină, îl conţine pe Om, îl înconjoară, de jur împrejur şi, de aici, denumirea Sa de loc (Macom)

Omului aflat în profundă cădere spirituală, i se pare că Creatorul    s-ar ascunde de el, şi credinţa sa în Guvernarea Divină e aproape de dispariţie. Însă, omul acesta trebuie să înţeleagă că nu este vorba de ascundere propriu zisă din partea Creatorului, ci el însuşi, omul, este aşteptat să-şi adune toate puterile spre a-şi reînnoi apropierea de Creator. Creatorul se numeşte “loc” pentru că omul trebuie să pătrundă în El cu toată fiinţa, pentru ca El să-l conţină pe om, încercuindu-l cu totul, fiindu-i reşedinţă.

Noi ne aflăm încontinuu în oceanul de Lumină al Creatorului, dar avem datoria să o sesizăm, devenind conştienţi de existenţa ei.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!