CREDINTŢ – O FORTĂ SUPRANATURALĂ

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Prin însăşi natura sa, omul are forţa să execute doar ceea ce simte şi înţelege el: prin “cunoaştere” (Da’at).

Prin credinţă în Forţa Superioară, omul poate realiza şi fapte care sunt mai presus de înţelegerea sa. Credinţa este deasupra naturii, nedepinzând de propriul interes al egoismului.

Reîntoarcerea (Tşuva) prin fapte, şi reîntoarcerea prin intenţie, prin gând.

Este scris: ”în locul în care se află cei care «se reîntorc», nu se află cei «drepţi»”. Atâta timp cât studiază el omul se numeşte Ţadik Gamur – Drept Desăvârşit. Atunci când omul nu este în stare să studieze, el se numeşte Raşa – Păcătos. Dar cand învinge greutăţile şi se reîntoarce la studiul Cabalei, se numeşte „cel reîntors” – Baal Tşuva. Ţelul drumului străbătut este acela de a împlini Scopul Creaţiei – Matarat haBriya, iar fiecare stare nouă de reîntoarcere, este superioară stării precedente în care a fost Ţadik.

Există două feluri de reîntoarcere: prin fapte şi prin gânduri. Omul care nu a respectat regulile, iar acum încearcă să le urmeze, se reîntoarce prin fapte; cel care adaugă faptelor şi intenţiile, este cel care se reîntoarce prin gânduri. Este vorba de intenţiile altruiste, gânduri care nu sunt vizibile din afară, dar faptele sunt vizibile şi celorlalţi. Aceste două feluri de muncă spirituală reprezintă munca deschisă, vizibilă – BeGaluy, şi munca ascunsă, nevăzută – Nistar.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!