DICŢIONAR- Litera B

A B C D E G H I K L M N O P R S Ş T Ţ U V Y Z

Ba’al ha baitבעה”ב (בעל הבית)Gazda
Ba’alei Kabinבעלי קביןÎn cârje
BaitביתCasă / Sală
BasarבשרCarne
BavelבבלBabilon
BDK HYHבד”ק חי”הBet, Dalet, Kof, Het, Yod, Hey (pron: Badak Haya)
BeבÎn
BehorבכורPrimul născut
Be’erבארBine
BhemaבהמהAnimal (se referă de obicei la un animal domestic)
BhinaבחינהAspect/Discernământ/Fază/Proprietate
BhiraבחירהAlegere
Beit ha Mikdaşבית המקדש (ביהמ”ק)Templul
Beit Kibulבית קבולRecipient
BeitaביתאAcasă / Cămin
Beki’aבקיעהFisiune
Ben Horinבן חוריןLiber
BriaבריאהCreaţie
BerurבירורSortare/Observare/Examinare
BetביתA doua literă a alfabetului ebraic (Val. num.: 2)
Bet, 2ב’B, 2
Bet-Alefבית-אלףDoi – Unu
BetenבטןAbdomen
BeţiurבציורColorat precum…
Bia Kadma’aביאה קדמאהPrimul contact sexual
BinaבינהInteligenţă
BiraביראPuţ / Fântână
BişulבישולA găti
BitulביטולAnulare
BituşביטושLovitură
BlitaבליטהProtuberanţă
BohuבוהוGol (în spaţiu)
BoletבולטProeminenţă
BONב”ןNumele unui Partzuf
BoreבוראCreatorul
BritבריתCircumcizie
Brit Rovaברית רובעUn  pact de sfert
BrudimברודיםCărunt
BuţinaבוצינאLumânare
Buţina de Kardinutaבוצינא דקרדנותאLumânarea întunericului
BYAבי”עBria, Yeţira, Asyia
error: Content is protected !!