DICŢIONAR – Litera Y

A B C D E G H I K L M N O P R S Ş T Ţ U V Y Z

Ya’akovיעקבIacov
YahasיחסAbordare / Atitudine
Yahid u Meyuhadיחיד ומיוחדUnic
Yarhei Iburירחי עיבורLunile de sarcină
YarhinירכיןCoapse
YaşarישרDirect / Drept
YatirיתירAdiţional / Suplimentar
YehidaיחידהYehida
YekiţaיקיצהTrezire
Yemei Kedemימי קדםVremuri străvechi
YenikaיניקהSursa de subzistenţă / Sucţiune / Aspiraţie
Yereh/Yarhinירך/ירכיןCoapsă / Coapse
YeridahירידהCoborâre / Declin
YESH (Israel Saba)יש”ס (ישראל סבא)
Yeş mi Ainיש מאיןExistenţă din absenţă
Yeşh mi Yeşיש מישExistenţă din existenţă
YESHSUTישראל סבא ותבונה (ישסו”ת)Israel Saba ve Tvuna (Israel Bunicul şi înţelepciunea)
Yesod (ot)יסוד (ות)Temelie / Element de bază
YeţerיצרDorinţă / Voinţă
Yeţer ha Raיצר הרעÎnclinaţia rea
Yeţer ha Tovיצר הטובÎnclinaţia bună
YeţiraיצירהCreaţie
YHי”הYod Hey
YHVיה”וYod Hey Vav
YisraelישראלIsrael
Yod (in)י’A 10-a literă ebraică (val. num.: 10)
Yoma de Kulhu Yomeiיומא דכלהו יומיO zi care este toate zilele
YosefיוסףIosif
YoşerיושרRectitudine
YoţerיוצרCreând
YruşalaimירושליםIerusalim
YudinיודיןPluralul pentru Yod
error: Content is protected !!