DE LA EGO CĂTRE SCOPUL CREAŢIEI ŞI CREATOR

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Transcenderea de la ego către scopul Creaţiei şi Creator

De obicei omul este preocupat doar de el însuşi, fie în suferinţe fie în plăcere. Dar dacă i se face dor de spiritualitate, trebuie să-şi transfere propriile interese spre lucrurile aflate în afara lui, deci înspre universul plin de Creator. E nevoie să trăiască pentru Creator şi dorinţele Lui, să lege tot ce se întâmplă de Creator şi de Scopul Creaţiei; trebuie să i se dăruiască cu totul Creatorului, astfel încât numai învelişul trupului să rămană în cadrul corporalităţii, iar sentimentele interioare, esenţa sa omenească, Eu-l său, tot ceea ce denumim suflet, să treacă din trup în afara lui. Atunci va simţi forţa binefăcătoare, pătrunzând întregul univers, toată Creaţia.

Acest sentiment se aseamănă cu „Credinţa deasupra raţiunii”, pentru că omul încearcă să transpună tot ceea ce simte în lăuntru, spre exteriorul corpului său. Când omul ajunge să câştige credinţa în Creator, în ciuda deranjamentelor trimise tot de Creator, omului îi sporeşte credinţa şi începe să primească Lumina Creatorului.

Prin „producerea umbrei”, se poate efectua munca pe linia stângă, fără forţele derutante ale „cojilor de stânga”; a combina linia dreaptă cu linia stângă, prin linia de mijloc spre a descoperi pe Creator.

Întreaga Creaţie este bazată pe activitatea reciprocă a două forţe opuse: egoismul, sau voinţa de a se încânta, şi altruismul, sau dorinţa de a dărui. Traiectoria rectificării trece prin transformarea forţelor egoiste în forţe altruiste. Aceasta se realizează prin împreunarea celor două forţe, tot mereu, în doze mici, fragmentate, de egoism asociate cu dorinţe altruiste, astfel rectificate.

Metoda aceasta de rectificare a naturii noastre se numeşte “metoda celor trei linii”: linia dreaptă, Hesed, sau dăruirea, sau Avraam, sau „linia albă”, întrucât nu are în ea nici o lipsă; după absorbirea liniei drepte, omul absoarbe o mare parte din linia stângă, sau eroismul, Gvura, sau bărbăţia. Linia stângă se mai numeşte „linia roşie”, deoarece ea conţine egoismul, interzis să fie folosit în acţiunile spirituale, pentru a se evita căderea sub jugul său.

Este periculoasă stăpânirea forţelor (dorinţelor) impure, care se mai numesc şi coji (haKlipot) de stânga sau ale lui Isaac, sau ale lui Esau. Dominaţia lor este periculoasa, pentru că ele vor să acapareze pentru ele Lumina Înţelepciunii – Ohr Hohma. Ele vor să-L perceapă pe Creator, şi să se încânte cu această senzaţie pentru sine.

A renunţa la oportunitatea de a-L cunoaşte pe Creator prin „credinţă deasupra raţiunii”, renunţare care este dorinţa de a primi pentru ego, renunţarea la Guvernarea Lui, la plăcerea provenită de la Lumina Lui, şi în schimb, alegerea de a păşi pe calea dorinţelor supranaturale de a şti, a percepe şi a primi recompensă pentru orice, această renunţare conduce la încetarea sprijinului din partea forţelor care împiedică cojile de stânga să acţioneze. Cu alte cuvinte, omul care a renunţat la autoîncântare, se poate folosi de linia stângă.

Această decizie reprezintă „crearea umbrei„ întrucât omul renunţă la Lumină, el separându-se de Lumina Creatorului. În această stare, omul are posibilitatea de a lua o parte din dorinţele sale de pe stânga, şi de a le asocia cu dorinţele de pe dreapta. Această asociere de forţe se numeşte linia de mijloc sau Israel. Tocmai în această linie va fi revelat Creatorul.

După acest proces, toate acţiunile descrise mai sus, sunt repetate succesiv la nivelurile următoare, superioare, până la Gmar Tikun – Sfârşitul Rectificării.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!