DE LA RIDICAREA MAN … LA RIDICAREA LA DA’AT HABORE

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

De la înălţarea MAN şi căderea în urma acesteia – până la ridicarea la cunoaşterea Gândului Creatorului – Da’at HaBore

Este acceptat ca fiind un proces pozitiv sentimetul de gol şi căderea spirituală trăite de studentul începător. Aceste sentimente grele îl călesc pe omul doritor a se dedica studiului Cabalei. El are obligaţia să-şi adune forţele necesare pentru a alege, şi totodată pentru a realiza starea în care Creatorul este ascuns, anume pentru a-i oferi ocazia de a-L depăşi iar, cu puteri reînnoite, anume pentru a-l face să înţeleagă că pierderea vitalităţii studiului se datorează absenţei altruismului. De asemenea va fi nevoit să realizeze că în tot acest timp, el fiind cufundat în ego, Creatorul nu are posibilitatea de a i se revela, fiind obligat în continuare să ascundă caracterul său adevărat, altruist! Sentimentul de vid spiritual are drept înţeles faptul că omul începe să perceapă gradul superior lui. El începe să realizeze că senzaţia absenţei Creatorului îşi are originea în lipsa echivalării însuşirilor omului cu cele ale Creatorului. Realizarea acestui fapt îl conduce la a solicita ajutorul Creatorului în rectificarea ego-ului care îi înlănţuie personalitatea şi este o piedică pe calea spiritualităţii – această solicitare însemnând “a înălţa MAN”.

Drept consecinţă a ridicării MAN, Creatorul i se dezvăluie în mod parţial omului. Acest act se petrece astfel: superiorul işi „ridică AHaP”, prezentându-şi însuşirile adevărate, ascunse mai înainte sub masca ego-ului. Cu aceasta ocazie, el revelează şi plăcerile spirituale potrivite gradului dezvăluit. Această întâlnire îi arată Omului ce înseamnă senzaţia de măreţie şi de plăcere provenite din experienţa spirituală la care are dreptul doar cel care se ridică la însuşirile altruismului. Aceste acţiuni care intensifică în ochii omului însuşirile celui superior, îl ridică pe om pană la jumătatea gradului acestuia, din punct de vedere spiritual. În limbajul Cabalei – cel Superior ridică partea superioară, GE (Galgalta veEynaim) ale omului cu partea sa inferioară, AHaP ale Lui însuşi. Astfel omul dobândeşte starea spirituală denumită Katnut (micime).

Creatorul îl ridică, deci. pe om la gradul său spiritual, prin asta permiţându-i să-I aprecieze măreţia. Omul devine profund impresionat de spiritualitate, adică de altruism, de măreţia acesteia în comparaţie cu materialitatea meschină şi se simte înălţat deasupra acestei lumi. Perceperea spiritualităţii îl transformă pe om, cu sau fără voia sa, schimbandu-l din egoist în altruist.

Pentru a-l înălţa în întregime pe om la primul grad spiritual, Cel Superior, Creatorul, i se dezvăluie cu totul, sau produce starea de Gadlut (maturitate). În urma acestui fapt omul Îl percepe pe Creator ca fiind unicul conducător şi stăpânitor perfect, care guvernează peste tot. Astfel omul dobândeşte Da’at Helyion  (cunoaşterea divină) în ce priveşte Scopul Creaţiei şi Guvernanţa Lui. Abia acum, ajuns la senzaţia raţiunii Creatorului în mod total, îi devine clară fără nici o îndoială importanţa formei unice de a acţiona, aceea de a urma studiul Cabalei. Acum, când au dispărut toate îndoielile, chiar şi raţiunea îi indică acest fapt, dincolo de orice scepticism.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!