DOBÂNDIREA REALITĂŢII SPIRITUALE

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Cît ar fi de firească starea, care de fapt azi ne este necunoscută, în care am trăi de dragul Creatorului, dăruindu-ne Lui cu totul, prin dorinţe şi gânduri, fără regret; în care prin “dobândirea realităţii spirituale” i-am face pe plac şi detaşându-ne cu totul de noi înşine, am înceta să ne mai percepem doar pe noi, transferându-ne senzatimentele în afara noastră, asupra Lui, străduindu-ne să ne identificăm cu El, pentru a-I trăi dorinţele şi gândurile. Din cele de mai sus, precum explică înţelepţii, reiese clar, că în această lume ne lipseşte doar un singur lucru: anume a-L percepe pe Creator.

Astfel, omul trebuie să vadă că scopul său în aceasta lume, nu este altul decât împlinirea acestui lucru, investindu-şi în această direcţie toate puterile, întrucât numai perceperea Creatorului duce la a-l salva pe om de toate suferinţele acestei vieţi şi de moartea spirituală. Aşadar, este necesar să depunem tot efortul spre dobândirea nemuririi spiritulale, pentru a evita o nouă reîncarnare în aceasta lume. Metoda care conduce la perceperea Creatorului (apropierea, cunoaşterea, încrederea in El) se numeşte Cabala.

Perceperea Creatorului se numeşte a crede – acest cuvânt, în Cabala însemnand Lumina Superioară, care îl umple pe om, îl conectează cu Creatorul, şi îl face să devină conştient de această legătură. Aceasta reprezintă lumina credinţei sau, pur şi simplu, credinţa. Credinţa, Lumina Superioară, conferă omului conectarea cu eternitatea, cu senzaţia Creatorului, perceperea completă, clară a comunicării cu Creatorul, sentimentul absenţei oricărui pericol, senzaţia de nemurire, de măreţie şi de putere. Numai în dobândirea acestei senzaţii a Creatorului se găseşte salvarea de la suferinţă şi epuizare, în urma goanei după voluptăţi trecătoare, într-o existenţă limitată.

Scopul acestei cărţi este de a uşura drumul, parcurgerea primelor trepte spre dobândirea Divinităţii. Cel care este interesat să continue drumul spre împlinirea dorinţei de a se reuni cu Creatorul, va putea studia mai departe cu ajutorul izvoarelor autentice – Cartea Zohar (Cartea  Splendorii), cu comentariul lui „Baal HaSulam”, scrierile aşa-numitului ARI şi „Talmud Eser Sfirot” (Studiul Celor Zece Sfirot).

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!