DRUMUL DE ÎNTOARCERE, DE JOS ÎN SUS, ÎMPLINIRE

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Odată cu naşterea, omul spiritual, se află la nivelul cel mai îndepărtat de Creator. Din clipa naşterii sale spirituale, omul începe treptat să parcurgă treptele apropierii de Creator; drumul de jos în sus se numeşte „cunoaşterea de sine” şi „înălţare”. Gradele înălţării spirituale se dobândesc conform cu legile spirituale aşa cum bebeluşul se dezvoltă în lumea noastră după legile naturii corporale. Toate gradele evoluţiei de jos în sus sunt echivalente cu nivelurile parcurse de la Creator, de sus în jos. În urma acestei echivalenţe, omului îi este posibilă înţelegerea căii parcurse de sus în jos, după ce a urcat toate gradele de jos în sus. Astfel el va înţelege şi starea sa de dinainte de a se fi născut. Gradul superior dă naştere celui de sub el şi aşa mai departe, până în această lume, şi până la naşterea în lumea noastră, într-un anumit moment, ca un individ într-una dintre reîncarnări. Această reîncarnare îl obligă pe om să crescă spiritual, întorcându-se la gradul superior . 

Cu cât înaintează mai mult spiritual, cu atât descoperă în sine mai multe lipsuri, însuşiri negative. Omul care progresează este obligat să depună un anumit efort, în funcţie de nivelul spiritual la care se află. El trebuie să-şi asume propriile împliniri pentru a mări importanţa scopului Creaţiei şi dobândirii acesteia. Toate aceste acte reprezintă copierea acţiunilor Creatorului. Omul nu poate inventa ceea ce nu se află în el prin natura sa, fie biologică, fie spirituală. Astfel, dezvoltarea noastră spirituală nu este decât dorinţa de a imita în mod perfect cele programate de Creator în fiinţa noastră spirituală. Toţi indivizii au fost creaţi conform unor legi pe care sunt pregătiţi perfect să le respecte.

Când noul născut creşte, el începe să se împiedice de greutăţi, care îl constrâng să depună eforturi pentru a le învinge. Cu cât trece prin mai multe încercări, cu atât devin aparente în el mai multe caracteristici negative. Tot astfel, în lumea spirituală, cu cât înaintăm, cu atât ne sunt relevate din ce în ce mai multe caracteristici negative ale propriei naturi.

Pe parcursul căii spirituale ascendente, de jos în sus, omul învaţă şi îşi cunoaşte caracteristicile sale, precum au evoluat de sus în jos. Toate cele de mai sus le face Creatorul în mod special pentru a-l conduce pe Nivra – cel creat, la conştiinţa condiţiei sale, plină de suferinţe neîntrerupte; la recunoaşterea faptului că va dobândi fericirea numai iubindu-şi semenii în exact aceeaşi măsură în care se iubeşte pe sine însuşi; abia atunci va dobândi echivalarea cu legea spirituală, aceea de “a dărui” HaŞpa’a, care este Creatorul, HaBore.

Imperfecţiunile prin care a creat Creatorul, aparent, Universul, reprezintă tocmai acel Loc unde omul este invitat să rectifice modul în care se raportează faţă de întreaga Creaţie. Această rectificare presupune dobândirea iubirii faţă de toţi şi tot ce ne înconjoară, faţă de tot ce se află, aparent, în afara noastră. Intensitatea acestei iubiri, îndreptată în afară sinelui, trebuie să echivaleze cu intensitatea iubirii faţă de sine. Potrivit cu gradul său spiritual, care respectă şi gradul de sus în jos, el are datoria să se echivaleze în mod perfect cu Creatorul său, gradul superior celui propriu, unde i-a fost originea pe calea de sus în jos.

Astfel înaintează nivel cu nivel spre scopul creaţiei (Matarat haBriya) şi spre fericirea infinită.

Acest demers ne-a fost destinat nouă, iar greutăţile întâmpinate pe drum sunt cu totul pe măsura capacităţilor noastre. Creatorul nu are de gând, în nici un caz, să renunţe la proiectul său, întrucât acesta a fost creat de dragul nostru. Acest program este destinat să reverse asupra noastră toate plăcerile pe care le are El, să dobândim gradul său. Înţelegerea întregului sistem, are loc prin studiul desfăşurării spirituale de sus în jos, paralel cu înaintarea treptată a omului de jos în sus.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!