ELIBERAREA DE EGOISM

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

DE DRAGUL ÎMPLINIRII SCOPULUI CREAŢIEI – CONTOPIREA CU CREATORUL

Plăcerea primită de un Mekubal nu este una obişnuită, ci este o senzaţie infinită, atât în timp cât şi în intensitate, fiind la un nivel supraomenesc. Un Mekubal se contopeşte cu Creatorul în iubire eternă, absolută. Această contopire este însuşi scopul creerii lumii, iniţiată prin desprinderea de către Creator a unei părticele din EL.

Contopirea cu Creatorul este posibilă doar după îndeplinirea următoarelor etape: suferinţă în lumea aceasta, renunţarea la plăceri, renunţarea permanentă la plăceri  prin alegere liberă şi în final, etapa rectificării intenţiei (Kavana) oricăror dorinţe şi gânduri, în direcţia către Creator. După asta se deschide în faţa omului calea spre o nouă viaţă, plină de voluptăţi spirituale şi de odihnă eternă, precum a fost „programul” primordial al Creaţiei (în ebraică, Machşevet HaBriya).

Forţa spirituală numită Lumina Cabalei (în ebraică, Maor haKabala), poate să-l ajute pe om să se debaraseze de egoism, sursa durerilor. Această forţă are efect asupra acelora ce nu pot trăi fără spiritualitate, care studiază având încredere că în acest fel îşi vor împlini scopul vieţii, ieşind din strânsoarea egoismului către libertate.

Aceste persoane vor găsi în studiul Cabalei sprijinul necesar şi recomandările ce trebuie urmate pentru a scăpa din colivia interesului personal. Lupta neîncetată de a învinge egoismul nu e scutită de suferinţă, dar este şi mai amar pentru cei ce continuă viaţa ca mai înainte. Lumina Cabalei (Maor haKabala), îi conferă omului în căutare forţa spirituală necesară pentru a voi şi a ieşi din Ego-ul său, simţindu-se prin aceasta cu adevărat liber.

Pentru cei care nu simt viaţa spirituală ca pe o necesitate vitală, „lumina Cabalei” devine întuneric, şi cu cât vor studia mai cu sârg, cu atat vor deveni mai egoişti, neîntrebuinţând studiul Cabalei spre scopul unic şi sacru căruia i-a fost destinat, „Scopul Creaţiei” (în ebraică, Matarat haBriya), acest scop fiind contopirea cu Creatorul.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!