EXERSAREA PRIN LUMINA ALBĂ ŞI LUMINA ROŞIE

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Exersarea prin lumina albă şi lumina roşie duce la îndulcirea Binelui, la înţelegere

Exersarea sufletului, Neşama, prin linia de mijloc de fapt începe de pe linia dreaptă. Lumina albă sau Loven de Aba (albeţea tatălui) reprezintă lumina înţelepciunii, şi ea intră prin 320 de scântei (Niţuţim) şi atunci Malhut (împărăţia) se retrage şi coboară la locul ei, întrucât are loc Ţimţum Alef (prima restricţionare); astfel este exprimarea prin limbajul Cabalei. Cu alte cuvinte, ca urmare a faptului că Lumina Înţelepciunii (Ohr Hohma) determină retragerea şi coborârea ego-ului, omul devine conştient de josnicia muncii menite doar pentru autosatisfacere. Însă, în acest stadiu, el nu este încă în stare să se dedice altora, adică să-şi schimbe egoismul prin altruism. Pentru această transformare este necesară munca pe „linia stângă” – lumina roşie – roşul de Ima (mama) – care atribuie omului puteri şi dorinţe altruiste. Organele de simţ spirituale, se potrivesc cu cele din trupul material – vederea, auzul, simţul olfactiv, gustul şi în fine simţul tactil. Organele de simţ acţionează împreună, în paralel, pentru atingerea unor scopuri, care depind de alegerea noastră.

Când lumina albă, cea a înţelepciunii, acţionează asupra omului, ea oferă omului recunoaşterea lipsei de sens şi a vanităţii egoismului şi a efortului egoist depus prin munca celor cinci simţuri. Nu are nici un rost străduinţa pentru împlinirea pasiunilor ego-ului. Fără dorinţa de a se încânta, care împulsionează cele cinci organe de simţ spre a acţiona, trupul rămane fără mişcare, ca în acel stadiu care precede înţelegerea spiritualităţii – egal cu altruismul, egal cu sublimul. Pentru ca însuşirea altruismului să sporească şi să-l îndemne pe om să acţioneze, e nevoie de un adaos de spiritualitate. Această însuşire se numeşte Lumina roşie, sau linia stângă, sau Malhut (împărăţia) îndulcită prin Bina (mama), care contribuie la întărirea dorinţei de a acţiona în favoarea altruismului.

Omul care primeşte puterea de a avansa pe drumul altruismului spiritual, începe să contopească cele două linii, linia dreaptă cu linia stângă, şi primeşte, cu ajutorul noilor dorinţe, Lumina Creatorului – linia de mijloc. Prin linia de mjloc omul se reuneşte cu Creatorul, şi trăieşte deliciul sublim, voluptatea perceperii perfecţiunii. Omul care se lasă purtat spre acceptarea forţei credinţei, sau aşa cum se numeşte în Cabala, altruism, îndulcire prin Bina, sau dăruire ascunsă (Hasadim Mehusim), sau Katnut (micime), sau credinţă deasupra raţiunii, acest om este gata pentru a primi raţiunea Celui Superior, sau dăruire revelată, Hasadim Megulim. Asta înseamnă să acţioneze pe linia de mijloc, de dragul plăcerii de a se reuni cu Creatorul.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!