FIECARE GRAD SPIRITUAL … DĂ SENZAŢIA PERFECŢIUNII

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Fiecare grad spiritual, şi cel mai infim, dă senzaţia perfecţiunii

Principiul care stă la baza legii voinţelor spirituale, este astfel programat, încât nu este loc în aceste dorinţe pentru procente de dorinţe, şi nu este loc pe langă ele şi pentru alt gen de dorinţe, sau pentru vreo îndoială. De aceea, Creatorul ascultă numai dorinţe care pornesc din adâncul inimii omului. Şi chiar şi asta, pe măsura echivalenţei dintre dorinţele omului şi gradul spiritual în care se află.

Procesul prin care este produsă o astfel de dorinţă autentică, în inima omului, este lent şi cumulativ, şi are loc în subconştient. Dincolo de conştientul omului, Creatorul adună fiecare frântură de dorinţă, cerere, transformându-le într-o dorinţă mare, o mare rugăciune, iar atunci când cererea ajunge la dimensiunea necesară, Creatorul o împlineşte.

Omul care pătrunde în domeniul de acţiune al Luminii Creatorului, are imediat parte de tot, întrucât El este etern, fără a depinde de vreo condiţie sau de vreo reîncarnare. Astfel deja la nivelul spiritual inferior, cel mai de jos, este percepută pe deplin perfecţiunea şi veşnicia. Dar, omul trece şi va trece prin înălţări şi coborâri succesive, pe drumul spre reunirea cu Creatorul, şi el se află în condiţii numite „lume, an, suflet” (Olam, Şana, Nefeş). Sufletul omului încă nerectificat, are nevoie de loc şi de mişcare, adică de lume, iar suma mişcărilor sufletului este resimţită ca timp, denumit „an” (Şana).  

Gradul spiritual cel mai de jos dă deja senzaţia de perfecţiune. Această senzaţie este atât de satisfăcătoare încât, pentru a înainta spre nivelul următor este nevoie de „credinţă deasupra raţiunii”, credinţa în prezenţa gradului superior, în raport cu nivelul la care se află.

Numai prin această credinţă va putea urca la gradul spiritual următor, în care a crezut şi în a cărei existenţă şi-a hrănit credinţa, care i-a sporit treptat, cu toate că era perfect satisfăcut în a se afla la nivelul inferior acestuia.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!