“ÎNVIEREA MORŢILOR”

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Dobândirea gradului lumii Aţilut se numeşte „învierea morţilor” (Thiat haMetim). Acest nume provine din faptul că în acest grad omul sublimează şi reanimează, „înviind”, dorinţele anterioare, grosiere, impure, egoiste, care au fost „îngropate”, adică puse      de-o parte, fiind nefolosite.

Înainte de a ajunge la lumea Aţilut, omul trece prin două traiectorii, el schimbă iar şi iar dorinţele sale, din impure (Tmeim) în sublime, el le preschimbă, dar nu le rectifică încă. O dată cu intrarea în lumea Aţilut, el poate să preia aceste dorinţe părăsite deja, pentru a le rectifica, astfel înălţându-se tot mai mult.

Deci acest proces denumit Thiat haMetim (înviere) se referă doar la dorinţe care sunt din nou folosite, spre a fi rectificate, si nicidecum nu este vorba de trupurile materiale, organice. Fără suflete, trupurile, nu au nimic. Ele sunt descompuse după ce sunt părăsite de suflete, şi atât.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!