LUMINA CREEAZĂ VASUL

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

LUMINA CREEAZĂ VASUL DE DRAGUL DE A-L UMPLE CU PLĂCERE – ASTFEL A FOST CREAT OMUL  

Cabala explică modul în care Lumina Creatorului a dat naştere dorinţei de a primi plăcere de la această lumină: prin mijlocirea vasului care să cuprindă lumina plină de voluptăţi.

Există fabula despre omul care a dobândit deodată, pe neaşteptate o comoară de bani şi de onoruri pe care nu şi le dorise, însă pierzându-le, începe să le dorească şi se umple de durere. Acest dor după plăceri cunoscute odată, se numeşte “vas”. Astfel creează lumina vasul, pentru plăcerea care urmează să îl umple, astfel a fost creat omul. Avraam L-a întrebat pe Creator:  “Cum pot să ştiu că Tu vei salva generaţiile care urmează? Cum pot afla că urmaşii mei vor preschimba egoismul în altruism prin studiul Cabalei – doar nu au nevoie de lumină dacă nu le este dor de EA?” Creatorul a răspuns că li se vor deschide ochii prin Lumina trimisă de EL ca să vegheze asupra lor, iar atunci ei vor descoperi că sunt doar nişte sclavi ai ego-ului, care este “răul”.

Omul depune eforturi pentru a dobândi legătura cu Creatorul ,doar pentru a se salva. Trupul nostru nu concepe timpul, el trăind în prezent. Aceasta este una din greutăţile întâmpinate de om în efortul său de a înfrunta dorinţele trupului şi de a le depăşi. Chiar şi 5 minute de muncă i se par trupului o veşnicie, pentru că el nu poate aprecia odihna promisă imediat după efort. Omul este egoistul perfect, de aceea el va alege să-l caute pe Creator doar fiind sigur că asta este în avantajul său. Deci pe langă recunoaşterea necesităţii ajutorului din partea Creatorului, pentru a scăpa de Rău, el va investi în aceasta legătură doar dacă va crede că-i va aduce salvarea.

Din generaţie în generaţie sunt deschise căile în faţa mai multor persoane, pentru a crea contactul cu Creatorul. Drumul Cabalei ne deschide o nouă alternativă, contrastând cu drumul suferinţei. Condiţiile studiului ei diferă de la o perioadă istorică la alta. Cu 2 mii de ani în urmă doar unele persoane doreau să-L dobândească pe Creator, iar în ultimele secole au apărut grupuri din ce în ce mai bine organizate, de studenţi dornici să studieze Cabala, ca pe vremea lui Raşbi, Şimon Bar Yochay, sau în vremea lui ARI şi a lui Ramhal. Pe timpul lui Baal Sem Tov deja studiau zeci de studenţi, iar în ziua de azi, în epoca lui Baal HaSulam, a crescut şi mai mult numărul acestora şi totodată au dispărut limitările care au interzis omului de rând să studieze Cabala. Iar reticenţa oamenilor a dispărut aproape cu totul. În viitoarele generaţii mulţimea va primi ca scop al vieţii dobândirea senzaţiei Creatorului. Dacă înainte doar unii oameni, deosebiţi, ajungeau acolo, astăzi fiecare om din lume, chiar şi fără vreo pregătire prealabilă, poate reuşi să se contopească cu Creatorul. În următoarele generaţii chiar şi copiii vor putea realiza legătura cu Creatorul, fără o pregătire deosebită, ci doar prin studiul Cabalei sub o supraveghere potrivită.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!