LUMINA HASADIM … LUMINA HOCHMA

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Linia dreaptă – lumina Hasadim, a dăruirii şi Linia Stângă – lumina Hochma, a înţelepciunii

Kav yemin – linia dreaptă, sau Hafeţ Hesed, este un grad spiritual de “micime” sau Katnut. Omul aflat în această stare de micime, nu are nevoie de Lumina Rectificării, întrucât nu simte că ar avea răul în el, nu este conştient de egoismul din el. Dacă nu are nevoie să se rectifice, nici de linia stângă nu are nevoie, aceasta constând din autoanaliză şi spirit critic. Aflat pe Linia Stângă, omul se cercetează pe sine, ce anume doreşte de la el însuşi şi, totodată, de la Creator, (Bore); clarifică în sine dacă înţelege ce înseamnă Tora, şi dacă se apropie de Scopul Creaţiei. După ce i se clarifică adevărata sa stare, el este obligat să o includă în Linia Dreaptă a sa, adică se bucură de ceea ce are, mulţumindu-se de starea dobândită, ca şi cum ar avea tot ceea ce îşi dorea.

Linia Stângă îl face să sufere pe om ca rezultat al unei lipse (Machsor), şi îl îndeamnă pe om să se întoarcă spre Creator, spre a-I cere ajutorul. În Linia Dreaptă, stare în care omul nu mai doreşte nimic pentru sine, există doar Lumina Hasadim, adică plăcerea prin echivalarea calităţilor spirituale. Aceasta nu este încă starea ideală – (Muşlam), pentru că nu conţine Da’at – cunoaşterea totală a Creatorului (haSagat haBore). Linia Stângă în sine, nici ea nu conţine perfecţiunea, pentru că lumina Hohma nu poate ilumina decât în prezenţa echivalenţei de formă spirituale a Luminii cu cea a vasului. Echivalenţa de formă are drept rezultat Lumina Dăruirii, aflată pe linia dreaptă; dorinţa de a primi ceva nu se află în linia dreaptă, aşadar nu se poate înainta spiritual; dorinţele toate sunt aglomerate în linia stângă, dar prin egoism nu se poate realiza scopul dorit. Rezultă că trebuiesc asociate ambele calităţi (linii) şi atunci Ohr Hohma, adică plăcerile liniei stângi se vor îmbrăca în Ohr Hasadim, cele ale altruismului, de pe linia dreaptă.

Mai multe despre munca în Linia Dreaptă şi Linia Stângă: chiar şi omul aflat în egoismul său poate găsi loc pentru munca în linia dreaptă şi linia stângă. Acest om nu este stăpân peste dorinţele sale, ci dorinţele îi dictează ideile şi comportamentul. El nu poate fi satisfăcut prin lumina Hasadim, lumina echivalării dintre el şi Creator. De asemenea, el nu se poate reumple deocamdată cu Ohr Hohma – lumina înţelepciunii, lumina Cunoaşterii Supreme: HaSaga Elyona. Singurul lucru care îi stă în putere este acela de a chema in ajutor „lumile, sferele şi vasele”.

În această stare, numai studiul Cabalei poate dezvolta în om dorinţa de a se apropia de Creator, prin studiul lumilor spirituale şi a activităţii lor. În timpul studiului omul este umplut cu voinţele entităţilor spirituale despre care învaţă atrăgând asupra sa abundenţa influenţei lor, deşi nu percepe această influenţă, fiind lipsit de percepţia spirituală. Dar, forţele spirituale acţionează asupra omului cu condiţia ca acesta să dorească să se apropie de Spiritualitate, prin crearea asemănării calităţilor lor. Doar cu această condiţie atrage omul asupra sa Lumina Înconjurătoare care îl ridică.

Mulţi încearcă să studieze Cabala fără îndrumarea atât de necesară. Aceştia pot acumula informaţii şi pot discuta cu eleganţă despre cele citite, dar nu ajung la perceperea prin simţuri a esenţei celor studiate. În general, cunoştinţele celor care studiază pentru a şti, sunt mult mai mari decât ale celor interesaţi să dobândească spiritualitatea.

Dar numai cei care se ridică la gradele spirituale, oricât ar fi acestea de mici, îşi îndeplinesc menirea în lumea aceasta, prin însuşi efortul muncii depuse. Dimpotrivă cunoştinţele şi memorizarea acelora care învaţă de dragul de a şti, le întăresc egoismul şi măresc şi mai mult distanţa de scopul adevărat.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!