LUMINA HOCHMA, A ÎNŢELEPCIUNII

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Lumina Hochma, a înţelepciunii, poate ilumina numai în prezenţa Luminii Hasadim, a dăruirii (milei)

În stările spirituale, mintea, adică înţelepciunea omului, este echivalentă cu Lumina Hohma, a înţelepciunii. Inima (Lev), care conţine dorinţele şi senzaţiile, este echivalentă cu lumina Hasadim, a Dăruirii. Atunci când inima omului este gata de a cunoaşte, doar atunci poate raţiunea să o ţină sub control. Cu alte cuvinte Ohr Hohma, lumina înţelepciunii, poate ilumina doar în prezenţa lui Ohr Hasadim, lumina dăruirii. În absenţa ei, Ohr Hohma nu luminează şi atunci este “noapte”. Însă, în lumea noastră, mintea omului este înlănţuită de ego, şi nu poate stăpani niciodată inima,  originea dorinţelor. Inima este adevăratul stăpân al omului, iar raţiunea nu are niciodată destule pretexte, justificări, obiecţii, contra stăpânului său.

De exemplu, un om care este interesat să fure, se adresează raţiunii pentru a se sfătui relativ la modul în care să înfăptuiască acţiunea furtului. Mintea va executa dorinţele inimii. Tot astfel, dacă omul doreşte să facă un bine, aceeaşi raţiune îi va servi, precum şi restul organelor trupului. Din acest motiv, unicul mijloc de rectificare, este acela de sublimare, de purificare a inimii de dorinţele egoiste.

Acceptarea plăcerilor, de dragul Creatorului, constituie primire prin dăruire.Creatorul îi demonstrează omului în mod intenţionat, că doreşte să-i dăruiască plăcere, pentru a-l elibera de ruşinea inerentă primitorului. Aşa se formează în om sentimentul că, prin acceptarea plăcerilor de dragul Lui, omul îi dăruieşte de fapt Creatorului plăcerea, deci nu este el cel care primeşte.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!