LUMINA REFLECTATĂ, LUMINA INTERIOARĂ, LUMINA ÎNCONJURĂTOARE

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Celui care aspiră către dezvoltarea spirituală îi este necesară o gândire independentă şi originală, prin care să se elibereze de prejudecăţile şi stereotipurile în care a trăit toată viaţa. Însăşi hotărârea de a acţiona conştient şi nu automat, îl transcende pe omul care a hotărât în acest mod curajos, către dinamica evoluţiei spirituale. Pentru a pătrunde acest proces este indispensabilă senzaţia de moarte spirituală în viaţa noastră cotidiană, iar pentru a începe acest proces este absolut necesară rugăciunea.

Precum sâmburele în pămant e dezintegrat înainte ca planta să încolţească, tot astfel explodează creşterea spirituală din senzaţia de mort viu, sesizat de omul setos de spiritualitate.

Pentru a ajunge la fructificare, pământul uscat al concepţiilor precedente, trebuie să fie arat şi prelucrat, astfel dăruind bucurie, mulţumire celui care a început un drum nou de gândire originală, cu ondulările ei spirituale.

Înălţarea spirituală se efectuează prin împotrivirea la egoism, iar omul, aspirând la acest scop, îşi reevaluează motivaţiile şi ambiţiile. Plăcerile pe care le consideră ca fiind apreciate de Creator, şi le permite, iar pe cele contrare, le elimină.

În limba Cabalei, se spune că „forţa dorinţei fiind ecranul raţiunii”, el socoteşte cantitatea de plăcere pe care este posibil să o primim, astfel încât să facem plăcere Creatorului, în măsura exactă a iubirii noastre faţă de El, adică a Luminii Reflectate.

Cantitatea de plăcere pe care hotăreşte omul să o primească, se numeşte Lumină Interioară. Iar diferenţa de lumină pe care nu o primeşte pentru a nu-l întrista pe Creator, se numeşte Lumină Înconjurătoare – dacă ar fi primit-o,  ar fi făcut-o fără a ţine cont de Creator, ci pentru a se mulţumi doar pe sine”.

În acest fel toate faptele omului sunt definite prin dorinţa aprigă de a-i produce mulţumire Creatorului său, şi nu prin dorinţa de a se apropia de EL, sau de a fi îndepărtat de el, acestea din urmă fiind şi ele dorinţe egoiste.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!