„LUMINA SIMPLĂ” – OHR PAŞUT – NU ARE NUME

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Aceasta este Lumina care pătrunde în vas, dar înainte de a fi dobândită şi percepută de noi.

Munca cu Lumina Spirituală are două stări diferite: una în care omul doreşte Lumina, şi a doua, cea în care omul primeşte Lumina. Sunt două stări ale luminii care umple vasul omului: prima este starea care precede pătrunderea şi contactul cu senzaţiile şi dorinţele omului; a doua stare este cea de după crearea contactului cu vasul.

Înainte de a fi păntrus în vas, Lumina se numeşte Ohr Paşut, lumina  simplă, sau abstractă (cuvântul Mufşat înseamnă simplu, dar şi abstract). Asta întrucât nu depinde de caracteristicile celui care primeşte lumina. Toate obiectele vor să primească Lumina şi să se încânte cu ea.

Nu avem posibilitatea de a cerceta, a simţi, sau imagina ce este Lumina autentică, din afara noastră! De pildă, dacă spunem despre Creator că este Atotputernic, este pentru că, în acel moment, aşa îl percepem, aşa îi percepem forţele. Dar dacă nu realizăm însuşirile Lui, nu putem să-i dăm vreun nume. Numele de Creator, decurge din intuirea sa ca atare de către om, care L-a perceput astfel, în Lumina pe care a realizat-o.

Dacă omul înşiră denumirile Creatorului, adică Îi declară calităţile, fără să le realizeze în simţurile sale, acest lucru se aseamănă cu a da denumiri Luminii Simple, pe când aceasta se află încă în afara noastră, înainte de a o fi interceptat. Aceasta conduce la „minciună”, căci Lumina Simplă nu are nume.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!