MALHUT

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Malhut, de la starea de Olam Ein Sof, la starea de ŢimŢum

De la Ţimţum la starea denumită Maşiah (Mesia) şi la „Sfârşitul rectificării” sau Gmar Tikun.

Existenţa, prezenţa exclusivă şi absolută a Creatorului în toate cele existente, este un fapt fără dubiu. Pentru a înţelege acest lucru trebuie să ajungem la gradul cel mai înalt dobândit de cabalisti. Până atunci, omul se va putea simţi numai pe el însuşi. Cabala împarte Creaţia (haBriya) în patru diviziuni unde în prima parte, deasupra tuturora se află Creatorul (haBore). A doua este Prima Creatură (haNivra haRişon), mai apoi urmează locul Creaturilor (haBriyot). În ultima parte este situată plăcerea supremă pe care doreşte Creatorul să o ofere Creaturilor sale. Tot ce se petrece şi se realizează se desfăşoară într-o ordine care ţine de cauză-şi-consecinţă şi nu este îngrădit de limitele timpului, precum suntem obişnuiţi să ne gândim.

Creatorul doreşte să procreeze creatura (Nivra), pentru a-i închina toate plăcerile de care dispune. Pentru acest scop, Creatorul  (haBore), îl înzestrează cu dorinţa de se încânta: Raţon leHenot. Această Raţon, precum este de aşteptat, doreşte exact aceleaşi plăceri pe care haBore este doritor să i le ofere. Creatura este deci capabilă să trăiască plăceri supreme, absolut satisfăcătoare pentru că ea primeşte exact ceea ce doreşte, fiind echipată cu mijloacele potrivite pentru a cuprinde aceste voluptăţi.

Prima Creatură se numeşte Malhut (împărăţia). Starea în care Malhut are parte de plăcere infinită, se numeşte Olam Eyn Sof (lumea infinutului), întrucât Malhut primeşte plăceri fără limită din partea Luminii Creatorului, care o umple în totalitate. Dar odată cu plăcerea, ajunge la Malhut percepţia Creatorului şi a dorinţei acestuia de a o încânta, iar atunci Malhut va dori şi ea să fie precum Creatorul. În urma acestei dorinţe, de a-i fi similară Creatorului, Malhut hotărăşte să respingă lumina, adică plăcerea. Acest fenomen se numeşte Ţimţum, restricţionare. În faza următoare, Malhut va accepta să  primească lumina de dragul Creatorului, care doreşte acest lucru. Astfel, Malhut devine asemenea Creatorului, primind plăcere doar de dragul Lui, pentru a-i dărui Lui, în loc de a primi plăcerea pentru sine însuşi. 

Malhut cea rectificată, se împarte în elemente denumite Neşamot (suflete). Fiecare suflet işi execută propria rectificare în mod individual. Doze mici din Malhut, golite de Lumina Creatorului se găsesc în condiţia denumită haOlam Şelanu (lumea noastră). Aceste suflete părăsesc „dorinţa de a se încânta”, treaptă cu treaptă, şi obţin dorinţa de a dărui plăcere. Această nouă dorinţă constituie forţa care ajută sufletul să iasă din dorinţele egoiste. Iar această forţă se numeşte Maşiah (Mesia), sau cel care trage de noi înafară Moşeh.

Gradele rectificării spirituale treptate, se numesc lumile spirituale. „Sferele” (Sfirot) sunt nivelurile interioare în care se impart aceste grade. Gmar haTikun (sfârşitul rectificării), este reîntoarcerea la starea originară, de dinainte de Ţimţum (restricţionare), în care noi nu ne mai delectăm de dragul nostru, ci de dragul Creatorului.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!