NECESITATEA PROFUNDĂ DE A AJUNGE LA CREATOR

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Înainte ca o sămânţă să devină plantă, ea trebuie să treacă        printr-un proces de descompunere deplină, până la dispariţia ei. Printr-un proces asemănător trece omul care creşte pe calea spirituală. Înainte ca Eu-l cel vechi să dispară, nu este posibilă dezvoltarea unei naturi reînnoite – natura spirituală. Creatorul a creat Eu-l omului din nimic – Ieş Mi Ayin. De aceea, pentru reîntoarcerea la Creator este necesară reîntoarcerea din Eu, la situaţia de a nu fi nimic – Eyin. De aceea se spune că Mesia s-a născut în ziua distrugerii Templului. De fiecare dată când omul cade în deznădejdea cea mai adâncă, el ajunge la concluzia că nimic nu are valoare, dar chiar din această stare are loc înălţarea spre următorul nivel spiritual. Acest lucru este posibil prin renunţarea, în urma disperării, la vanităţile lumii.

Sunt zece reguli în munca spirituală.

Trei dintre ele se pot învăţa de la un prunc:

  1. pruncul este fericit fără legătură cu vreun eveniment;
  2. el nu este liniştit nici o clipă;
  3. pruncul pretinde cu toate forţele ceea ce doreşte.

Şapte dintre reguli se pot învăţa de la un hoţ:

  1. hoţul lucrează noaptea;
  2. el încearcă iar să dobândească ceea ce nu a reuşit în noaptea precedentă;
  3. hoţul este solidar cu prietenii lui;
  4. hoţul se pune în primejdie pentru a dobândi ceva chiar foarte neînsemnat;
  5. hoţul nu apreciază cele furate şi le vinde pentru mărunţiş;
  6. hoţul primeşte bătaie, dar tot nu se linişteşte;
  7. hoţul vede numai avantajele afacerii lui, nefiind pregătit să se schimbe.

Şi încă ceva: fiecare lacăt are o cheie, dar dacă lacătul nu se deschide, hoţul cel priceput îl sparge. Creatorului îi plac vitejii care sunt gata să-şi zdrobească inima pentru a ajunge la El! (Le Heichal Hameleh). Doar omul care este deja înălţat până la graddele cele mai înalte, are posibilitatea să se plece, dăruindu-se cu totul Creatorului său. În procesul creşterii sale spirituale, el a înţeles cât de puţină valoare are, atât el cât şi lumea aceasta. Omul presimte şi neînsemnătatea înaintării sale spirituale ca individ, şi a dobândirii personale a Infinitului.

El Înţelege că numai de Creator are nevoie!

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!