NUMAI CREATORUL POATE SCHIMBA NATURA OMULUI

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Numai Creatorul poate schimba natura omului, ajutându-l astfel în confruntarea cu ParOh (Faraon)

Salariul reprezintă recompensa la care se aşteaptă omul în schimbul muncii sale. În general acesta se numeşte „Plăcere”. Când spunem muncă, ne referim la efortul fizic, mental, sufletesc al corpului. Plăcerea se poate exprima şi prin onoare, sau bani, sau multe altele. În timp ce omul simte că nu i se poate împotrivi trupului şi că nu are nici un pic de putere pentru acţiuni spirituale, întrucât trupul nu vede nici o plăcere în ele, îi rămane o singură posibilitate, aceea de a cere Creatorului să-i dea puteri supranaturale, care să-l sprijine în munca sa fără recompensă, împotriva naturii şi a minţii, separat de trup, şi fără a băga în seamă argumentele raţiunii.

Pentru asta, trebuie să credem că este în puterea Creatorului să ne ajute în lupta contra naturii şi că El doar aşteaptă să fie rugat. Omul poate lua hotărarea de a se ruga Creatorului pentru a-i cere aceasta, numai după ce şi-a pierdut orice speranţă în propriile puteri. Creatorul vrea ca omul să aleagă binele şi să se îndepărteze de rău, din proprie alegere.

Dacă Creatorul ar fi fost interesat să aleagă pentru om, l-ar fi creat de la bun început cu aceleaşi calităţi ca ale Lui. Ar fi putut să creeze şi egoism şi să-l preschimbe în altruism, fără starea intermediară, amară, a suferinţelor, a ascunderii, şi a izolării de perfecţiunea supremă.

Alegerea Guvernării Creatorului, în loc de puterea lui ParOh, este alegerea individuală a omului. Forţa lui ParOh îl atrage şi-l întăreşte pe om să se concentreze numai pe distracţii şi cu răsplata pe care o promite. Omului nu-i este greu să înţeleagă principiul acţiunii egoiste şi al recompensei conţinute în ea, principiu care are parte de aprobarea generală a opiniei publice, a familiei şi a rudelor. De aceea omul, trupul său, se grăbeşte să întrebe „cine este Creatorul, de al cărui glas trebuie să ascult si ce răsplată urmează după această muncă?

De aceea are dreptate atunci când spune că el nu este capabil să acţioneze contra propriei naturi, iar omul nu trebuie deloc să pornească în contra naturii sale. Trebuie doar să creadă că numai Creatorul trebuie să-l transforme.

De la naşterea spirituală, prin Tora vei lucra, vei trece prin suferinţele iubirii, până la revelarea Luminii Creatorului.

Descoperirea luminii în om se numeşte “viaţă”. Momentul în care omul începe să-L simtă pe Creator în mod permanent, este clipa naşterii sale spirituale. Dar, contrar lumii noastre, în care omul doreşte în mod natural să trăiască, omul care vrea să trăiască în lumile spirituale, trebuie să-şi mărească singur dorinţa pentru viaţa spirituală. Asta potrivit cu principiul că „măsura necesităţii pentru plăcere va determina măsura  voluptăţii care va fi primită”. De aceea omul este obligat să studieze Ştiinţa Cabala, pentru revelarea Luminii, revelarea Creatorului în calităţile sale.

Dacă nu ar fi ajuns la asta, el s-ar fi chinuit, ar fi fost cuprins de amărăciune. Această stare se numeşte Chayei Ţa’ar Tihye sau “vei trăi în suferinţă”. Dar este obligat să continue munca sa, pentru a crea bazele denumite beTora Ata Amel, sau „vei munci prin Tora”. Asta, în paralel cu suferinţele din cauza ascunderii Creatorului, care se intensifică, până la momentul în care îi apare în faţă Creatorul. Aceste chinuri, se numesc suferinţe „din iubire”, sau Yisurey Ahava, şi ele sunt demne de invidie; Creatorul i se revelează acelui Mekubal, al cărui sac al duferinţelor este plin.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!