OMUL ESTE UMBRA CREATORULUI

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Omul care este pătruns de dorinţa de a avansa către spiritualitate, dar încă nu a ajuns a-L percepe pe Creator, se află întro situaţie imposibilă din punct de vedere spiritual. Numai atunci când va începe să identifice în tot ce există aluziile Lui şi apelurile Lui spre a-L căuta, abia atunci se va simţi îndemnat să-şi continue drumul. Altfel nu e în stare să înainteze, cu toate că este plin de dorinţa de a-L întâlni pe Creator.

Semnalele Creatorului sunt îndreptate în mod individual către fiecare persoană, şi determină în mod conştient sau inconştient în fiecare om senzaţia unui un tablou al lumii diferit. Cel care este vigilent, sensibil la ceea ce simte, are posibilitatea să poarte un dialog cu Creatorul, pentru că „omul este umbra Creatorului”. Aşa cum umbra se deplasează în perfectă sincronizare cu mişcările omului, tot aşa mişcările interioare ale omului, sentimente, senzaţii, dorinţe, concepţia sa de viaţă, toate repetă mişcările Creatorului, dorinţele Creatorului, care sunt îndreptate către el.

Astfel, nici dorinţa de a-l percepe pe Creator nu-i aparţine lui însuşi, ci se datorează Creatorului, care ste Cel care trage sforile, determinând în om dorinţa de a porni în căutarea Lui. La început, Creatorul apelează la om cu fiecare ocazie, cauzându-i suferinţă prin crearea nevoii de a-L cunoaşte. Mai târziu, însă, El îi dă omului posibilitatea să reacţioneze de la sine, creându-se astfel o relaţie reciprocă de apropiere.

Omul care îşi cultivă dorinţa, se apropie din ce în ce mai mult până ce se contopeşte cu El, prin atribute şi prin dorinţe. Omul care face primii paşi, neînţelegând şi neavând deocamdată evoluată percepţia Creatorului, este expus pericolului de a-L abandona, neîncrezator în puterile sale de a-L dobândi, imaginându-şi că este respins. Uită că de fapt este dorit de El chiar mai mult decât Îl doreşte el, omul, pe Creator.

Omul trebuie să-şi amintească mereu că această cale către apropierea de Creator îi este deschisă întotdeauna, până ce se va fi reunit cu EL. Pentru acest scop i-a fost dată de Sus dorinţa de a-L cunoaşte!

Omul care nu crede întru totul în reunirea cu Creatorul, repetă mereu aceeaşi greşeală. Dar după multe eforturi depuse pentru a rămâne pe cale, pentru a continua să creadă că a fost adus pe acest drum de către Creator, i se va revela Creatorul în toată splendoarea lumilor sale.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!