PANIM BE PANIM – FAŢĂ-LA-FAŢĂ

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Panim be Panim – faţă la faţă; dobândirea perfecta a Creatorului, prin “Vederea Profetului” şi prin “Auzul Profetului”

Multă cerneală au vărsat filozofii încercând să-L definească pe Creator, pe Cel intangibil. Iudaismul autentic, ca ştiinţă, atestă posibilitatea cunoaşterii Creatorului prin intermediul făptuirilor Sale. „Din faptele Tale Te-am cunoscut”. Această definiţie se referă la o cunoaştere relativă, prin noi, şi nu o cunoaştere absolută, independentă de percepţia noastră subiectivă. Cum explicăm atuni conceptul de „Infinit”, sau „Intangibil”? Noi pornim de la presupunerea că putem cunoaşte obiectul cercetării, care este „cunoaşterea şi dobândirea Creatorului”, numai prin simţurile şi raţiunea noastră. Rezultatele cercetării trebuie să fie accesibile fiecăruia. Deci informaţia trebuie să fie realistă şi palpabilă prin simţurile noastre. Este o diferenţă esenţială între cunoaşterea entităţilor spirituale inclusiv a Creatorului, şi cunoaşterea obiectelor  materiale din această lume. Graniţa se află în limitările percepţiei senzoriale.

Contactul cel mai apropiat dintre simţuri, este pipăitul. Acesta permite contactul direct şi nemijlocit, cu obiectul cercetat. Cu obiectul care emite sunete, contactul nostru este nu direct, ci prin intermediul unui agent – aerul care se mişcă şi care transmite informaţia de la limita exterioară a obiectului cercetat.

Organele de simţ spirituale care ne servesc pentru a-L percepe pe Creator, acţionează pe un principiu asemănător: Senzaţia contactului cu graniţa exterioară a entităţii spirituale, asemănătoare pipăitului, se numeşte „Viziunea Profetului”. Contactul indirect, prin intermediul unei a treia entităţi, care atinge limita exterioară a entităţii cercetate, precum auzul în lumea noastră, se numeşte „Auzul Profetului”. Viziunea Profetului conferă o cunoaştere solidă şi permanentă, aşa cum, în lumea noastră, un obiect poate fi cunoscut pe deplin văzându-l. În Viziunea Profetului, în lumile spirituale, precum în cazul vederii unui obiect în lumea noastră, are loc un contact direct cu Lumina provenită din însuşi Creatorul.

„Auzul Profetului” adică senzaţia vocii Creatorului, este definit de cabalişti, ca intangibil, spre deosebire de viziunea profetului. Ca şi în cazul auzului undelor sonore, cabaliştii au capacitatea de a auzi semnale de la entităţile spirituale, care sunt intermediarii, având contact cu Creatorul. Aceste semnale sunt interceptate în conştient ca sunete, precum lumina în „viziunea profetului” este interceptată în conştient ca viziune a luminii.

Un Mekubal, care a avut parte de cunoaşterea profetică a Creatorului, a dobândit această cunoaştere prin vederea şi auzul său biologic, fizic. Recunoaşterea celor ce le-a văzut cu ochii săi îi dă o înţelegere totală. Conştient de cele auzite prin propriile sale urechi, îi este clar că cele auzite nu pot fi dobândite. Cu toate acestea, chiar numai prin auz, ca şi în cazul nostru, e posibilă întâlnirea semnificativă cu însuşirile entităţii ce trebuie dobândită. De pildă, un orb din naştere este capabil de o intensă cunoaştere a celor din jurul său şi a calităţilor acestora doar prin auz.

De fapt, pentru a ajunge la împlinirea spirituală este îndeajuns auzul, pentru că în informaţia astfel dobândită de auzul profetic  sunt incluse o serie întreagă de informaţii privind toate celelalte însuşiri ascunse. Dobândirea deplină a Creatorului se bazează pe perceperea Lui prin intermediul cunoaşterii profetice totale, compusă atât din viziunea profetică cât şi din auzul profetic. Dobândirea  deplină a Creatorului, prin auzul şi prin văzul spiritual, face posibil contactul vizual şi vocal, perfect, sau Panim El Panim – „Faţă la faţă”.  

Procesul dobândirii spirituale a Providenţei, sau Supravegherii Divine (haŞgaha), are loc prin două antagonisme: ascunderea forţelor Creatorului, şi revelarea gradului Lui, în măsura în care creaturile reuşesc să-l perceapă prin calităţile lor rectificate. De aici numele de Ma’aţil, dat Emanatorului, însemnând cel care Umbreşte (de la cuvântul  umbra, dar şi ţel), iar numele Bore este compus din cuvintele „vino şi vezi”: Bo u Re’eh. Aceste cuvinte, sunt la originea numelor Lumilor Aţilut şi Briya.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!