PREFAŢĂ

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Această carte se bazează pe scrierile lui RAV MICHAEL LAITMAN. Lucrurile scrise de el, într-o perioadă furtunoasă a vieţii sale, au fost stranse cu multă dragoste şi băgare de seamă de către studenţii săi.

Cartea alcătuită din aceste scrieri îşi împlineşte scopul căreia i-a fost destinată de către Rav Laitman ridicând voalul ce acoperă misterul conţinut, de atâtea mii de ani, în gândirea străvechiului sistem de idei cabalist.

Frazele care urmează nu reproduc exact cele spuse în timpul conferinţelor şi prelegerilor sale, dar sunt aici întrunite în rezumat multe dintre ideile şi comentariile sale ce se constituie într-un text unic, un adevărat manual de studiu al Înţelepciunii Cabala.

Trebuie să accentuăm faptul că un text de Cabala autentic, este scris de un înţelept (mekubal) în momente de înălţare spirituală, într-un limbaj specific lor, iar textul este redat exact în forma în care a fost scris. Limbajul acestor cărţi, limbajul Cabalei, este de neînţeles pentru fostceleăţă de BAAL HA-SULAM sau omul treptelor

 cunoştinţa supremă, în care percepe revelarea Luminii pe calea spiritualităţineiniţiaţi, ele fiind destinate doar cabaliştilor. Cartea de faţă este scrisă pentru toţi cei care doresc să se familiarizeze cu Înţelepciunea Cabala şi să cunoască mai îndeaproape elementele teoretice şi metoda ei practică destinată avansării spirituale a oricărei persoane care doreşte acest lucru. Cartea este scrisă într-o limbă fluentă şi uşoară, fiind destinată publicului larg, celor pasionaţi de ştiinţă, acelora dintre noi aflaţi în căutare…

Yacov Ziv – Editor

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!