PRIMUL GRAD SPIRITUAL DOBÂNDIT PE DEPLIN

STAREA DE GADLUT

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Ca urmare a simţirii raţiunii Emanatorului, se creează în om contradicţia dintre credinţă şi cunoaştere, dintre linia dreaptă şi cea stângă. În situaţia de micime, omul posedă vase ale dăruirii, adică însuşiri altruiste. De asemenea, este pătruns de dorinţa de a merge pe calea credinţei în măreţia Creatoruluii, calea credinţei, sau a liniei drepte. Însă acum, când posedă „cunoaşterea Gândului Creatorului” s-ar parea că nu mai e nevoie să investească eforturi în a crede. Pregătirea omului pentru a renunţa la „cunoaşterea” „raţiunii Creatorului”, pentru a acţiona cu ochii închişi prin „credinţa deasupra raţiunii”, Îl determină pe Creator să i se reveleze în şi mai mare măsură. Cu toate acestea, pentru a-l ajuta să menţină echilibrul între cele două linii, Creatorul micşorează din măsura descoperirii sale, revelare a guvernării supreme, a luminii înţelepciunii, a măreţiei Sale. Cunoaşterea Gândului Creatorului se micşorează, şi linia stângă se echilibrează faţă de linia dreaptă a credinţei naive.

Astfel se naşte echilibrul între credinţă şi cunoaştere – linia de mijloc. Cu ajutorul acestui echilibru ajunge omul la realizarea Credinţei mai presus de ştiinţă. În această stare omul există ca entitate spirituală. Caracteristicile spirituale obţinute în starea de micime, Katnut, trăsăturile altruiste sunt adăugate acum acestei părţi, cea a raţiunii, a revelaţiei, a liniei din stânga. De aceea omul se poate folosi de măsura credinţei, linia dreaptă, în timp ce el înaintează pe drumul ”credinţei mai presus de raţiune”, adică linia de mijloc. Omul aflat în această stare, a ajuns desigur la gradul cel dintâi al scării spirituale, gradul de „senior”, Gadlut, starea de adult. Prin aceasta omul atinge primul grad în deplinătatea lui, cea mai de jos treaptă a scării spirituale. Aceasta este calea pe care poate înainta un om pe scara gradelor în spiritualitate. Avansarea se efectuează prin relevarea părţii inferioare a gradului superior lui, cel de deasupra, care se află înăuntrul său, şi prin echivalarea trăsăturilor sale cu aceasta. Omul care a ales calea avansării spirituale, urcă de la un  grad la altul, până la gradul cel mai înalt – ceea ce constituie Scopului Creaţiei – unificarea totală cu Creatorul.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!