PROVIDENŢA INDIVIDUALĂ (HAŞGAHA PRATIT)

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Providenţa individuală (HaŞgaha Pratit); a alege şi liberul arbitru

Cel care este începător în studiul Cabalei, este înclinat să se întrebe „cine este responsabil pentru alegerile pe care le face omul în viaţă?” Este oare omul cel care face cu adevărat alegerile, sau este Creatorul cel care i le dictează? Sau, cu alte cuvinte – cine alege? Omul îl alege pe Creator, sau Creatorul îl alege pe om? Pe de o parte omul trebuie   să-şi spună că a fost anume el ales de Creator, haŞgaha pratit, Providenţa personală, şi trebuie să fie recunoscător pentru a fi fost ales, având acum posibilitatea să acţioneze de dragul Creatorului. Dar mai departe, omul trebuie să-şi pună noi întrebări: de ce tocmai el a fost cel ales, oferindu-i-se oportunitatea? De ce trebuie să se ocupe de Cabala? Care este scopul? Şi unde îl vor conduce toate acestea?

Răspunsul constă în concluzia că el a fost ales pentru a efectua o activitate de dragul Creatorului, că însăşi munca de dragul Lui este şi răsplata, iar îndepărtarea de aceasta constituie ea însăşi  pedeapsa. De asemenea este important să înţeleagă că în cele din urmă depinde de propria alegere dacă va urma sau nu acest drum, pe care a ales să păşească. Dacă a ales să urmeze acest drum, omul trebuie să fie gata să-I ceară Creatorului să-i dea intenţia de a-I aduce încântare prin activitatea lui.

Omul determină măsura în care este rău un anumit obiect, după cum acel obiect îl împiedică să se încânte.

Noi distingem între fenomene şi concepţii în funcţie de senzaţiile pe care le resimţim, şi le definim potrivit cu reacţiile simţurilor noastre. De aceea atunci când un om defineşte o anumită acţiune sau un obiect, el îşi exprimă o senzaţie.

Omul defineşte dacă un obiect este rău, în funcţie de măsura în care îl deranjează în a se încânta. Omul defineşte răul, care îl sustrage de la respectarea legilor spirituale, în funcţie de importanţa pe care o acordă acestor legi. Din acest motiv, dacă omul doreşte să dobândească „ura faţă de rău” (Sinat haRa) el este obligat să accentueze importanţa Ştiinţei Cabala, şi importanţa Creatorului, în gândirea lui. O dată cu apariţia iubirii faţă de Creator, va simţi ură faţă de egoism.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!