PUNCTUL DIN INIMĂ

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Toate dorinţele omului se află în inima sa, care reacţionează la ele şi biologic. Inima este reprezentantul dorinţelor şi al esenţei omului. Schimbarea dorinţelor înseamnă transformarea personalităţii. Din clipa naşterii şi a materializării omului în această lume, el este preocupat doar de nevoile trupului care îi domină viaţa. Dar în adâncul inimii, al dorinţelor, se ascunde „punctul din inimă” (haNekuda Şe baLev), atât de adânc încât nu este simţit. Acesta reprezintă dorinţa de spiritualitate şi el aparţine Creatorului.

În măsura în care omul caută prin Cabala calea spre Creator, depunând pentru aceasta mari eforturi, punctul din inimă se umple de dorinţe bune şi pure. Drept urmare el Îl va cunoaşte pe Creator în prima stare a dobândirii spirituale, care este lumea Asiya, lumea „Făptuirii”. După ce trece prin toate gradele acestei stări, el începe să-l simtă pe Creator în lumea Yeţira, cea a „Creaţiei”. Astfel trece de la un grad la altul, până ce dobândeşte gradul suprem al cunoaşterii Creatorului în starea lumii Aţilut.

Toate senzaţiile spiritualităţii, care evoluează de la un nivel la altul, sunt percepute de om prin Punctul din inimă. Atunci când omul era sub puterea dorinţelor materiale, punctul din inimă era golit de senzaţia Creatorului, căci aceste dorinţe ocupau totul, nelăsând loc pentru nici o altă dorinţă. Tot astfel, atunci când Punctul din inimă este plin de lumina Creatorului, nu mai este loc în inima omului pentru alte dorinţe. Atunci când omul este plin de „intenţii” pure, lipsite de orice egoism, prin intermediul rugăciunii îndreptate către Creator, el se umple treptat de Lumina sau senzaţia Creatorului. În această stare, unde Lumina Creatorului umple Inima, în om nu mai este loc pentru nici o altă dorinţă, care să nu-şi aibă originea  aici. Această stare conţine numai gânduri şi dorinţe legate de Creator. Dorinţele omului aflat în această stare sunt cu conţinut unic, acela al dăruirii spirituale în creştere, omul primind această dorinţă de la starea în care se află. De aici decurge că ar fi inutil să încercăm noi înşine a ne schimba dorinţele. Este necesar ca omul să I se adreseze Creatorului, pe care să-l determine prin rugăciune să-l transforme, ştiind că toate dorinţele şi gândurile sunt rezultatul gradului în care se află, de la care primeşte. Cu alte cuvinte, dorinţele şi gândurile omului sunt direct determinate de gradul în care îl percepe pe Creator.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!