NEMURITORII ÎNVĂŢĂTORI AI CABALEI

inapoi la CUPRINS link

De-a lungul anilor, mulţi cabalişti au scris cărţi minunate şi profunde. Am vrea să ne concentrăm asupra a patru cabalişti importanţi şi asupra cărţilor lor. Aceşti oameni şi-au scris cărţile special pentru a ajuta începătorii să devină familiarizaţi cu Cabala. Excepţie face Rabbi Akiva, care nu a lăsat nici o carte ca moştenire. În schimb, ne-a dăruit concepţii atât de convingătoare încât continuă să ne influenţeze şi astăzi.

Rabbi Akiva este inspiraţia şi modelul pentru toţi cabaliştii din timpul său – primul şi al doilea secol. După Rabbi Akiva, a fost Rabbi Shimon Bar-Yohai (Rashbi), care ne-a lăsat Cartea Zohar. Apoi, 14 secole mai târziu, a venit Rabbi Isaac Luria (Sfântul Ari) a cărui moştenire este “Arborele Vieţii”; ultimul a fost Rabbi Ashlag (Baal HaSulam) a cărui “ Studiu al celor 10 Sefirot” reprezintă cartea fără de care nici un student cabalist nu poate
atinge spiritualitatea.

Aceşti mari cabalişti au adaptat textele lor fiecărei generaţii în care au trăit. Aşadar, limbajul variază astfel încât să se potrivească nivelului de percepţie a contemporanilor lor. Mesajul este însă acelaşi – motto-ul Rabinului Akiva “iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi”. Acest mesaj ne conduce înapoi la mesajul lui Avraam care spune că numai prin unitate şi conectare vom învinge egoismul, îl vom atinge pe Creator şi vom afla o viaţă de fericire materială şi spirituală.

Haideţi să explorăm acum poveştile personale ale acestor piloni ai spiritualităţii.

inapoi la CUPRINS link

error: Content is protected !!