ŢADIK VE RA LO, “CEI DREPŢI SUFERĂ”

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Omul preocupat de lumea înconjurătoare, inclusiv tot universul, va fi capabil să înţeleagă starea Emanaţiei într-un mod mai apropiat de adevăr. Dacă există un Creator care supraveghează tot ceea ce vedem şi simţim, precum atestă înţelepţii, şi care comunică neîncetat cu EL, în mod direct, atunci nimic nu este mai firesc decât să dorim şi noi o astfel de comunicare strânsă şi permanentă. Dar cu cât ne vom strădui mai mult în a-L simţi pe Creator ca pricină a tot ceea ce ni se întâmplă, cu atât ne vom regăsi mai dezamăgiţi. Noi avem nevoie de un semn de la Creator, care stă ascuns. Noi avem nevoie de un fundament pe  care să ne sprijinim, altfel ni se pare că strigăm degeaba, unidirecţional, către un vid, în care plutim fără ancoră.

Oare de ce am fost făuriţi fără capacitatea de a-L simţi pe cel ce ne-a zămislit? Oare de ce se ascunde El din faţa noastră? De ce chiar atunci când Îl implorăm, când Îl conjurăm să ne vină în ajutor, El se preface a fi indiferent, dar acţionează din spatele  cortinei, deghizat în Natura şi Lumea ce ne înconjoară? Dacă EL ar fi vrut să ne rectifice, ar fi făcut-o de mult, pe ascuns ori pe faţă. Dacă ni s-ar arăta L-am vedea şi L-am aprecia prin simţurile şi mintea de care dispunem azi şi cu care am fost creeaţi. Dacă ar apare înaintea noastră, am şti care ne este rolul în lumea creeată anume pentru noi. Când apare în noi dorul de a-L cunoşte pe Creatorul (Făcătorul) lumii, acest dor apare şi dispare precum nişte valuri: oare de ce tot mereu ne ia înapoi darul? Si de ce adaugă suferinţe şi greutăţi celor ce aleargă să-L descopere ?

Într-adevăr, Creatorul respinge, iar şi iar, încercările omului de a I se apropia, iar suferinţa întâmpinată de acesta durează uneori ani de zile! Rugăminţile repetate încontinuu de către om nu duc la un răspuns, în ciuda faptului că-L denumim pe Creator “milos” şi “iertător”, ci de multe ori, dimpotrivă, rugăminţile celor aflaţi în căutarea comunicării cu EL sunt luate în seamă mai puţin decat cele ale oamenilor de rând. Noi oamenii avem capacitatea să ne schimbăm viaţa, şi ne-a fost dat liberul arbitru, posibilitatea de a alege. Însă cu toate acestea ne lipseşte ştiinţa necesară pentru a putea depăşi suferinţele existenţei şi ale dezvoltării noastre spirituale.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!