TOTUL ESTE CONDUS DE SUS

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Totul este condus de Sus – Creatorul este cauza a tot ce este

Creatorul ne conduce potrivit cu planul său. Conform acestui program toţi oamenii, fără excepţie vor trebui să ajungă, în viaţa prezentă sau viitoare, la scopul final al emanaţiei, Matarat haBriya. Pe drumul spre desăvârşirea acestui scop, oamenii dobândesc prin însuşirile lor pe cele ale Creatorului, în mod treptat. Numai prin asemănarea totală cu Creatorul şi prin contopirea cu El, i se deschid omului ochii, astfel încât să vadă tabloul universului, în mod autentic. Acest tablou Îl conţine doar pe Creator singur, prezent în toate, în om şi în tot ce îl înconjoară.

În spatele a tot ce face şi gândeşte omul, se află întotdeauna dorinţele care au fost la origine. Mintea nu este decât un instrument pentru a-l ajuta să-şi împlinească dorinţele. Sursa acestor dorinţe este Creatorul, şi numai El are puterea de a i le schimba. Dependenţa noastră de Creator, în toate stările, este un fapt. Ca şi faptul că numai el ne poate ameliora situaţia, el singur este cauza a tot ce ni se întâmplă, a tot ce ni s-a întâmplat, şi a tot ce ni se va întâmpla.

Din clipa în care vom realiza acest lucru, vom avea nevoie să fim în legătură cu El, şi vom porni în călătoria pe calea spirituală. Procesul acesta porneşte de la neacceptarea Creatorului, şi se încheie prin perfecta contopire cu El. Atunci când omul simte nevoia bruscă de a se apropia de Creator, aceasta înseamnă că este atras de Creator pentru că Acesta i-a insuflat această dorinţă.

Pe o altă cale, omul îşi dezvoltă el însuşi dorinţa de a se apropia de Creator. Acest lucru are loc atunci când, în urma unei decăderi a dorinţelor, sau a unei pierderi din punct de vedere economic sau social, omul îşi revine acceptând că în spatele acestora se află Creatorul. În acceptarea Providenţei Divine ca fapt, el resimte dependenţa de „sursă”. În aceste momente omul îşi dă seama că numai El îi poate veni în ajutor, altfel este pierdut.

Toate capriciile destinului, sunt trimise special de Creator, pentru a trezi în om o dorinţă ardentă înspre Creatorul său, care să-l ridice.

Toate au scopul de a-l convinge pe om cât de multă nevoie are de Creator şi de legătura cu El. Prin această înţelegere, se intensifică dorinţa omului pentru această legătură, şi în măsura în care îşi doreşte acest lucru, este apropiat de Creator. Schimbările destinului său sunt menite să-l scuture pe om din adormirea sa spirituală, provenită din satisfacerea necesităţilor materiale, pentru a-l promova, înspre scopul Creaţiei, Matarat haBriya. Creatorul îl scutură pe om trezindu-l din somn prin intermediul suferinţelor materiale şi spirituale, care îl ating în domeniile diverse ale vieţii sale, familie, prieteni, locul de muncă, etc.

Prin esenţa creării noastre, noi ne simţim bine prin experienţe care îşi au originea în apropierea de Creator, pe când experienţele negative, care ne provoacă suferinţă, provin din îndepărtarea de El. Din acest motiv omul a fost creat dependent de sănătate, familie şi societate. Buna sa dispoziţie depinde cu totul de dragostea semenilor şi de respectul pe care aceştia i-l poartă. Omul a fost creat atât de fragil, pentru a i se oferi posibilitatea de a-şi atinge prin greutăţi cele necesare. Ca să iasă în căutarea căilor de a evada din situaţii dificile, până ce va înţelege că totul depinde numai de Creator.

Iar atunci, dacă va găsi forţele şi răbdarea necesară, va câştiga dreptul de a începe să asocieze tot ce i se întamplă, voinţei Creatorului. De aici înainte, va înceta să mai atribuie aceste stări unor cauze de tot felul, neavând legătură cu El ci, de exemplu, cu fapte şi idei din trecutul său. Deci, Omul va înţelege că doar Creatorul este cauza a tot ce se întâmplă în lumea întreagă, nu el însuşi, şi nimeni altul, ci doar singur Creatorul.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!