TRUPUL EGOIST – CEL CREAT

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Trupul egoist – cel creat; Sufletul – Fracţiunea din Divinitate, desprină din Creator

Ştiinţa Cabalei, în totalitate, se ocupă numai de Creator şi de acţiunile Lui. Astfel, cărţile de Cabala conţin numai denumirile Creatorului – haKadoş Baruch Hu. Aşa cum denumirea de om, face aluzie la persoana în discuţie, tot aşa trebuie să ne referim la fiece cuvânt din Tora, ca la un anumit nume al Creatorului. Fiecare cuvânt descrie o anumită acţiune a Sa, şi descrie starea care ne este trimisă nouă în momentul respectiv. În Tora ne povesteşte despre oameni, ca făcând parte din Creator. Această fracţiune a fost desprinsă din El şi îndepărtată prin imprimarea în aceasta a însuşirii egoismului; de aceea sufletul omului este compus din două fracţiuni opuse: prima, este fracţiunea Divină, unică, specifică individului. Aceasta tânjeşte după senzaţia Creatorului, şi îl împinge pe om să pornească pe calea căutării împlinirii spirituale, care să-l satisfacă, după ce nu mai găseşte împlinire în ocupaţiile obişnuite.

Fracţiunea cealaltă a sufletului, este reprezentată de natura noastră egoistă, care a fost înadins creată în noi. Natura egoistă ne conduce spre dorinţa de a şti totul, a controla totul, a vedea rezultate în urma eforturilor noastre, deci a vedea în totul, o parte a Eu-lui nostru. Partea egoistă a sufletului, este de fapt Creatura (haNivra). Acesta este unicul lucru creat, iar partea altruistă a sufletului aparţine Creatorului. Creatorul a luat dorinţa sa, şi i-a adăugat egoismul, separând-o astfel de Sine. Această parte separată de el a primit numele de suflet, Neşama, sau cel creat ca să existe în mod independent (haNivra – creatura). Această fracţiune, este denumită cea creată – Nivra, pentru că ea conţine ceva nou, care nu a fost mai înainte, egoismul. Egoismul nu face parte din Creator.

Cabala vorbeşte numai despre suflete, a căror construcţie include partea divină, provenită de la Creator, şi egoismul, nou creat. Deci nu este vorba de corpuri materiale, a căror soartă este aceea de a dispare, descompunându-se.

Noi ne percepem sub formă de corpuri pentru că nu suntem conştienţi de suflet, nesimţindu-l. Însă pe măsură ce începem să ne percepem sufletul, se reduce treptat intensitatea sesizării trupului fizic, a dorinţelor şi a durerilor acestuia. Acest fapt se datorează intensificării prezenţei sufletului – Neşama. Cei ce cresc spiritual şi în continuare, ajung să nu simtă aproape de loc dorinţe fizice, fiind atenţi numai la ceea ce le „spune” sufletul, Neşama – scăpărarea divinităţii. Trupul reprezintă, la aceste persoane, totalitatea dorinţelor sufletului lor, noua esenţă. De acum, omul este din ce în ce mai puţin conştient de trup, pe ale cărui dorinţe se poate spune că nu le mai sesizează.

Ştiinţa Cabala nu discută despre corpul fizic, carne şi oase, ci se ocupă de afinităţile spirituale. Sufletul aspiră pe de o parte la reunirea cu Creatorul, rădăcina sa, iar pe de altă parte la împlinirea dorinţei de a se încânta el însuşi prin cunoaşterea Lumilor spirituale. Fiecare dintre cele două dorinţe sunt denumite corp – Guf. Primul, corpul spiritual, constituit de dorinţele altruiste, doriţele caracteristice lumii spirituale, Creatorului; al doilea – corpul biologic, trupul egoist al lumii acesteia, egoismul fiind caracteristic doar acestei lumi. Ştiinţa Cabala tratează numai şi numai natura sufletului, pe care îl analizează din toate punctele de vedere, în diversele stări ale sale; ea descrie modalitatea prin care dorinţele noastre sunt transformate de Creator, şi calea prin care noi avem acces la metamorfoza dorinţelor, sau mai precis, cum să apelăm la Creator pentru ca El să le transforme, întrucât noi singuri nu avem puterea să realizăm acest lucru.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!