VIRTUŢILE OMULUI CARE A AJUNS LA NIVELUL SUPREM

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Omul care a ajuns să dobândească pe deplin nivelul voluptăţii supreme, este dotat cu capacitatea de a observa interiorul sufletului (Neşama) a acelora care încă nu au evoluat pană la înălţimea acestui nivel. El poate să întrevadă următorul nivel al celui aflat într-un grad inferior gradului său. Această capacitate se referă atât la indivizi cât şi la societate în totalitatea ei. Această putere se datorează faptului că Creatorul îi dezvăluie celui ajuns la nivelul superior, scopul Emanaţiei. De asemenea îi arată comportarea Sa faţă de fiecare creatură în fiece moment, şi faptul că toate sferele au fost create doar de dragul şi întru satisfacţia omului. Omul aflat la nivelul cel mai înalt descoperă in totalitate intenţiile şi faptele Creatorului faţă de creaturile Lui, ceeace îl determină să simtă iubire infinită faţă de Creator. Iar pentru că sentimentele amândurora sunt identice, ei se contopesc şi devin o unitate integrală, prin aceasta împlinind Scopul Creaţiei. Cele trei stări anterioare ale cunoaşterii guvernării spirituale supreme, sunt doar o pregătire pentru această a patra stare.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!