YIRAT HABORE PRECEDE IUBIREA

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Frica plină de respect, reverenţa faţă de Creator, trebuie să existe înainte de apariţia iubirii pentru Creator: pentru ca omul să poată îndeplini ceea ce se pretinde de la el, prin iubire, din plăcerea ce se află în faptele spirituale; pentru ca plăcerile dobândite să provoace în om sentimentul de iubire.

Aşa cum în lumea noastră, ceea ce ne face plăcere, este îndrăgit de noi. Atunci când ceva ne produce suferinţă, noi urâm acel lucru. Primul lucru pe care omul trebuie   să-l realizeze este Yirat haBore. 

Daca omul nu respectă legile spirituale prin iubire şi plăcere, ci prin teamă plină de respect, înseamnă că nu realizează bucuria conţinută în respectarea legilor. Acest om respectă legile din frică de a fi pedepsit.

Trupul consimte acestui mod de a acţiona fără împotrivire pentru că se teme de pedeapsă. Pe de altă parte, trupul întreabă mereu pentru ce anume trebuie să muncească,  astfel găsind omului noi pricini de a-şi mări teama, şi de a-şi adânci credinţa în Sachar veOneş – plată şi răsplată. Astfel i se întăreşte şi credinţa în Guvernarea Creatorului, iar atunci când acest sentiment sporeşte, omul are parte de prezenţa permanentă, constantă, a senzaţiei Creatorului.

După ce omul începe să simtă prezenţa Creatorului, deci atunci când şi-a însuşit credinţa în Creator, el este capabil să implinească dorinţele Creatorului, din iubire. În plus, omul începe să guste plăcere din activităţile sale.

Dacă i s-ar fi dat ocazia să muncească fără frică, ci doar din sentimentul de iubire, adică din trăirea plăcerii aflate în respectarea legilor spirituale, omul nu ar fi avut nevoie de  credinţa în Creator. Dacă omul ar găsi plăcere de la început prin fapte de dragul Creatorului, toţi s-ar repezi să acţioneze astfel, de dragul plăcerilor imense pe care le-ar regăsi în Lumina Creatorului.

Astfel, omul nu ar ajunge niciodată la egalitate cu însuşirile altruiste ale Creatorului, şi niciodată nu ar ajunge la apropierea şi contopirea cu Creatorul.

Din motivul de mai sus, plăcerea provenită din activitatea îndreptată spre bucuria Creatorului este, in aparenţă, ascunsă. Aceste plăceri vor fi revelate doar celor care dobândesc credinţa constantă în Creator.

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!