YOM – ZIUA, SAU REVELAREA CREATORULUI

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

Yom – ziua, sau revelarea Creatorului, Layla – noaptea sau ascunderea Creatorului

Dualitatea „Întuneric – Lumină” din lumea noastră îşi are originea, adică rădăcina spirituală, în secvenţa Lumină – Întuneric sau Zi – Noapte, din spiritualitate, unde acestea reprezintă senzaţia existenţei sau inexistenţei Creatorului, adică prezenţa sau lipsa senzaţiei Supravegherii de către Creator.

Atunci când omul pretinde ceva de la Creator şi imediat primeşte ceea ce a dorit, el se află în starea de Lumină sau Zi; iar atunci când are îndoieli, el nu-L percepe pe Creator şi guvernarea divină, aflându-se în Întuneric sau Noapte. Hester haBore, ascunderea Creatorului, produce idei negative, îndoieli, adică senzaţia de întuneric, sau de noapte.

Aspiraţia omului nu trebuie să fie cunoaşterea Creatorului şi a faptelor sale, care este una egoistă. Aspiraţia autentică este aceea de a dori să ceară ajutorul Creatorului să-i dea puterea să meargă pe drumul împotrivirii dorinţelor egoiste, minţii şi trupului, deci să primească de la Creator o forţă mai mare a Credinţei, care să depăşească forţele egoiste; să primească forţa uriaşă a credinţei, care să-i dea conştienţa totală a Guvernării absolute şi bune, a Creatorului, şi a atotputerniciei Lui asupra întregului univers, a întregii Creaţii.

Omul trebuie să prefere în prima etapă nu să-L perceapă în mod clar pe Creator şi Guvernarea Sa, ci să-şi întărească credinţa, să meargă prin „credinţă deasupra raţiunii”. Aspiraţia sa trebuie să fie aceea de a merge pe drumul împotriva trupului şi a minţii, doar prin forţele credinţei.

Omul este nevoit să ceară forţe pentru a crede, de parcă ar fi dobândit Creatorul şi Supravegherea Lui. Starea de eliberare de dorinţele trupului, se numeşte Lumină sau Zi. Omul aflat în Lumină sau Zi, nu se teme să primească plăcere, are libertatea de a aţiona fără influenţa dorinţelor trupului, fiind eliberat de lanţurile trupului şi raţiunii.

Atunci când omul dobândeşte o nouă natură, deci atunci cand este capabil de acţiuni fără legătură cu dorinţele trupului, Creatorul îi dăruieşte voluptatea Luminii Lui .

(înapoi la Cartea URMEAZĂ-ŢI INIMA – click)

error: Content is protected !!