CE ESTE CABALA ?

Cabala este o metodă prin care orice persoană poate dobândi un nivel mai înalt al realității, indiferent de rasă, sex sau naționalitate. Nu are legătură cu nicio religie, misticism, astrologie, magie, filozofie și alte concepții și interpretări greșite. Cabala este o metodă empirică de dezvăluire a Forței Superioare, și anume a calității dăruirii și iubirii, în timp ce trăim în această lume.

Descoperită acum aproape 6.000 de ani de Adam HaRișon, de-a lungul generațiilor, Cabala s-a dezvoltat într-o înțelepciune practică pentru a fi studiată de un public larg. Deține cunoștințele despre structura și funcționalitatea Forței Superioare, precum și influența Sa asupra noastră, și ne învață prin surse autentice (cum ar fi, de pildă, cartea Zohar) cum să dezvoltăm un simț de percepere a acestei forțe și să dobândim în sfârșit revelarea Creatorului, adică a legii atotcuprinzătoare a naturii.

Rav Yehuda Ashlag (Baal HaSulam) defineşte Cabala, în articolul său „Esenţa înţelepciunii Cabala”, în felul următor:

„Această înţelepciune nu este nici mai mult, nici mai puţin decât o succesiune de rădăcini, care pătrund în jos conform principiului cauză-şi-efect, după reguli fixe şi determinate, care se îmbină într-un singur scop preamărit, descris ca fiind «revelarea în lumea noastră a Sfinţeniei Lui în faţa creaturilor Sale».”

error: Content is protected !!