SCOPUL STUDIULUI ÎNŢELEPCIUNII CABALA

Scopul studierii înţelepciunii Cabala (pentru noi) este acela de a simți în întreaga lor dimensiune lumile spirituale și scopul Universului; de a experimenta senzații dincolo de puterea nașterii și a morții; de a transcende timpul; de a dobândi o stare astfel încât omul să poată trăi în toate lumile în același timp, în adeziune completă cu Forța Supremă; de a-L înțelege pe deplin pe Creator, adică de a înţelege scopul existenței omului în această lume; și toate acestea în timp ce trăim în această lume.

Studiile despre Cabala îi oferă omului răspunsuri la toate întrebările lui. El studiază toate conexiunile de tip cauză și consecință din această lume; el studiază Lumea Superioară din care totul coboară spre lumea nostră. Revelarea lumilor superioare se întâmplă în mod continuu, treptat, în interiorul omului. Omul creează înăntrul lui simţuri suplimentare, mai sensibile decât cele obișnuite, care îi permit să sesizeze forțele superioare ale Universului, acea parte care este ascunsă unui om obișnuit.

error: Content is protected !!