SURSE CABALISTICE

Ştiinţa Cabalei este unică prin modul în care vorbeşte despre tine şi despre mine, despre noi toţi. Nu are de-a face cu nimic abstract, ci doar cu felul în care suntem creaţi şi în care funcţionăm la nivele mai înalte ale existenţei.

Multe cărţi cabalistice au fost scrise despre asta, începând cu Patriarhul Abraham care a scris, cu mii de ani în urmă, o carte numită Sefer Yeţira (Cartea Creaţiei). Următoarea lucrare importantă este Cartea Zohar, scrisă în secolul doi al erei noastre. Cărţii Zohar îi urmează scrierile lui Ari, un foarte cunoscut cabalist al secolului 16. Secolul douăzeci a văzut apariţia lucrărilor cabalistului Yehuda Ashlag.

Textele lui Ashlag se potrivesc cel mai bine generaţiei noastre. Acestea, ca şi alte surse cabalistice, descriu structura lumilor superioare, cum descind ele, şi cum a luat fiinţă universul nostru, cu tot ceea ce cuprinde el.

Cartea lui Yehuda Ashlag, Talmud Eser Sefirot (Studiul celor Zece Sefirot) este destinată studiului ajutator cu întrebări, răspunsuri, materiale pentru recapitulare şi explicaţii. Aceasta este, dacă doriţi, fizica lumilor superioare care descrie legile şi forţele care guvernează universul pe tărâmul spiritual.

Acest material, transformă gradat studenţii deoarece, când cercetează cum să experimenteze lumea spirituala, omul se adaptează pe sine la legile spirituale descrise în carte.

Ştiinţa Cabalei nu are de-a face cu viaţa din această lume, în schimb, studiind acest sistem, noi redobândim nivelul pe care l-am avut înainte să coborâm. În timpul acestei ascensiuni, studiul Cabalei construieşte în interiorul studentului, un sistem egal cu sistemul spiritual.

Pentru a fi asigurat beneficiul spiritual al textului, noi, la Bnei Baruch, studiem doar sursele autentice (originalele fiind în ebraică şi apoi traduse în alte limbi), focalizându-ne pe acelea care au fost scrise în scopul urmăririi progresului spiritual al studentului. Aceste surse sunt:

* Cartea Zohar

* Scrierile lui Ari

* Scrierile lui Rabbi Yehuda Ashlag

In cea mai mare parte, ne concentrăm pe scrierile lui Rabbi Yehuda Ashlag, deoarece textele lui sunt cele mai potrivite generaţiei noastre.

error: Content is protected !!