CABALA CA RĂDĂCINA A TUTUROR ŞTIINŢELOR

(înapoi la pagina ARTICOLE RAV M.LAITMAN – click)

Revelarea acestei lumi și ordinea existenței sale este o știință uimitoare. Tot aşa, revelarea luminii Creatorului în lume, ca o realitate a nivelurilor și modurilor de influență, constituie de asemenea o știință minunată. Fizica, de pildă, care reprezintă un tip particular de cunoaștere, relevant într-un tip de lume anume, este ceva special în propriul domeniu și nu există nicio altă știință care să fie inclusă în ea.

Înțelepciunea Cabala este bazată pe cunoașterea universală a tuturor nivelurilor (mineral, vegetal, animal, vorbitor) și a tuturor manifestărilor lor particulare incluse în planul Forței Superioare ce guvernează, însemnând tot ceea ce corespunde scopului acesteia. Astfel, toate științele lumii sunt incluse în Înțelepciunea Cabala; le egalizează și le aduce în acord cu sine.

De exemplu, fizica, astronomia și muzica corespund exact cu ordinea lumilor și Sfirot. Toate științele sunt reglementate în concordanță cu o conexiune din Cabala și îi seamănă acesteia. Asta indică faptul că Înțelepciunea Cabala depinde de toate științele, iar ele la rândul lor depind de ea. De aici rezultă că progresul științelor depinde de integrarea acestora cu Cabala, care le cuprinde inițial pe toate.

NECESITATEA STUDIERII CABALEI

Deoarece înțelepciunea Cabala vorbește despre revelarea Lumii Superioare, nici nu mai este necesar de menționat faptul că nu există o altă știință la fel de importantă pentru existența noastră. Treptat, toată umanitatea evoluează și începe să realizeze că fără cunoașterea Forței atotcuprinzătoare care guvernează nu vom putea supraviețui.

Oamenii de ştiinţă/Cabaliștii au intenționat să creeze un sistem de dobândire care să fie potrivit vremurilor noastre, când umanitatea realizează, în sfârşit, necesitatea revelării Providenței Divine. De aceea, timp de multe secole și până în vremurile noastre, cabaliștii au dezvoltat în secret această înțelepciune. Totuși, a trebuit să fie ascunsă numai pentru o anumită perioadă de timp. Așa cum spune Cartea Zohar, „Înțelepciunea Cabala va fi revelată la sfârșitul zilelor”. Toți vom dobândi toate nivelurile celeste, esența ființelor create și comportamentul lor în lumea aceasta, care este ca o amprentare a Lumii Superioare.

Revelarea Providenței Divine nu este o acțiune de moment, ci un proces gradual de dobândire într-o perioadă considerabilă de timp. Acest proces de dobândire spirituală constă în niveluri succesive, precum treptele unei scări.

Oponenții Cabalei pot face obiecţii la studiul înţelepciunii, afirmând că este destinat doar acelora care au dobândit un anumit nivel al revelării Forței Superioare care guvernează. În acest caz, care ar putea fi obligația și necesitatea ca majoritatea oamenilor să studieze această înțelepciune?

Totuși, există acțiuni pe care oricine din această lume ar trebui să le facă pentru a-şi împlini scopul existenței. Întrucât revelarea Forței Superioare este posibilă doar în măsura echivalenței de formă cu ea, intenția de a dobândi o asemenea stare ar trebui să acompanieze studierea Cabalei. Presupunând că omul are această intenție, el poate revela Forța Superioară mult mai repede.

Întrucât, însă, omul nu posedă inițial intenția de a schimba proprietățile egoiste cu unele altruiste, pentru a dobândi măcar un nivel minim de aspirație către această echivalență, el are nevoie de un grup care să stimuleze în el o asemenea dorință (vezi articolul „Liberul Arbitru”).

Astfel, deprinderea Înțelepciunii Cabala presupune două faze:

  1. Revelarea Forței Superioare;
  2. Studierea și folosirea Forței Superioare.

Omul parcurge ambele etape studiind Înțelepciunea Cabala. De aici putem vedea diferența dintre Cabala și științele naturale. Dacă științele naturale sunt dobândite prin cele cinci simțuri înnăscute, cercetarea Înțelepciunii Cabala începe pe când încă nu simțim subiectul studiului nostru. În procesul învățării, dobândim un nou simț care marchează începutul celei de-a doua faze a dobândirii Lumii Superioare și a Forței care guvernează, și anume Cabala propriu-zisă. Prima fază este doar o pregătire, așa cum orice meşteşug din această lume necesită o pregătire preliminară.

RESPONSABILITATEA TRANSMITERII METODEI PERCEPȚIEI

În concordanță cu legea generală a naturii, orice persoană din lume va trebui, într-un final, să-şi reveleze al șaselea simț și să dobândească întregul univers în el. În baza acestui scop al creației cabaliștii sunt obligați:

  • Să-şi învețe propriul popor metoda dezvoltării celui de-al șaselea simț;
  • Să transmită această metodă întregii umanități.

Neîndeplinirea acestei misiuni este adevăratul motiv al anti-semitismului, reproşurile pe care popoarele lumii le au împotriva evreilor pentru comportamentul lor greşit, ascunderea adevărului și al binelui. De fapt, chiar evreii înșiși simt în subconștient această vină înrădăcinată.

Pe de altă parte, putem spune că după ce evreii s-au oprit conștient din dobândirea Lumii Superioare prin Cabala, s-a născut iudaismul (practicarea în masă a ritualurilor) fiind urmat ulterior de creștinism și Islam.

Tocmai pentru că evreii au păstrat doar câteva amintiri ale dobândirii strămoșilor lor, ei au înlocuit-o cu ritualuri superficiale și tradiții. Ideea însăşi a unui nivel diferit al percepției lumii a dispărut complet. Evreii nu au mai înțeles  faptul că strămoșii lor au trăit într-un nivel spiritual total diferit.

Marele cabalist Baal HaSulam descrie asta într-o parabolă despre un om, care trăiește departe de casa lui de demult uitată, până când se întâmplă să găsească o carte despre o minunată țară îndepărtată. În timp ce citește, el începe să-și amintească faptul că acel loc minunat descris în carte este tărâmul său natal.

La fel, noi toți va trebui să redescoperim senzația Lumii Superioare.

MODUL CORECT DE A PREDA CABALA

Până de curând niciunul dintre cabaliști nu au fost capabili să formuleze o metodă cu ajutorul căreia oamenii tuturor națiunilor să poată studia Cabala. Doar ultimul cabalist al secolului douăzeci, Yehuda Ashlag (Baal HaSulam), a putut revela și explica, în lucrările sale, calea către scopul creației, pe înțelesul tuturor. Această cale este numită „Calea Investigării”. Revelarea acestei căi nu este meritul lui Baal HaSulam, ci un rezultat al dezvoltării generației noastre și al pregătirii pentru corecţia completă.

Deși alte științe pot fi folosite pentru a explica mai bine noțiuni din Cabala (pentru că ele sunt incluse în înțelepciune), cel mai potrivit mod de a învăţa Cabala este acela de a dărui cunoașterea Lumii Superioare în baza relaţiilor dintre rădăcini și ramuri, cauze și efecte.

Prin urmare, Baal HaSulam este primul cabalist a cărui metodă face ca oamenii să poată înțelege toate sursele cabaliste.

DOBÂNDIREA ÎNȚELEPCIUNII CABALA

Dobândirea înțelepciunii Cabala este posibilă prin:

  1. Înțelegerea textului studiat. Este la fel cu un cercetător din lumea noastră, care ar trebui să lucreze cu mare sârguință pentru a o înțelege, deși vede totul cu proprii săi ochi.
  2. Simțirea textului. Dincolo de informație, textul conține o proprietate anume, care face ca toți cei care îl studiază să intre treptat în senzația Lumii Superioare, chiar fără a înțelege ceea ce este scris în el.

(înapoi la pagina ARTICOLE RAV M.LAITMAN – click)

error: Content is protected !!