2. Divinitatea în exil

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit în 1942

Sfântul Zohar spune: „El este Șochen (locuitor) şi Ea este Șhina (Divinitate)“. Trebuie să interpretăm aceste cuvinte astfel: Este ştiut faptul că despre Lumina Superioară se spune că în ea nu există nicio schimbare, după cum este scris: „Eu, Domnul, nu Mă schimb“. Toate numele şi apelativele se referă doar la Kelim (vase), care reprezintă dorinţa de a primi inclusă în Malhut – rădăcina creaţiei. De acolo ea coboară spre această lume, la creaturi.

Toate aceste discernăminte, începând cu Malhut (fiindcă este rădăcina creării lumilor până la creaturi), se numesc Șhina. Tikun (rectificarea) generală este atunci când Lumina Superioară va străluci în ele.

Lumina care luminează în Kelim este numită Șochen, iar Kelim sunt numite, în general, Șhina. Cu alte cuvinte, Lumina sălăşluieşte în Șhina. Aceasta înseamnă că Lumina este numită Șochen pentru că sălăşluieşte în Kelim; şi înseamnă că totalitatea Kelim poartă numele de Șhina

Perioada dinaintea celei în care Lumina străluceşte în ele pe deplin este numită „Timpul rectificării“. Asta înseamnă că vom face rectificări, astfel încât Lumina va străluci în ele pe deplin. Până atunci, această stare se numeşte „Divinitatea în exil“.

Asta înseamnă că încă nu există perfecţiune în Lumile Superioare. Jos, în această lume, ar trebui să existe o stare în care Lumina Superioară să fie în interiorul dorinţei de a primi. Această Tikun este considerată primire pentru dăruire.

Între timp, dorinţa de a primi este umplută cu lucruri josnice şi prosteşti, care nu formează un loc în care slava Cerului să fie revelată. Asta înseamnă că în loc ca inima să fie Tabernacol pentru Lumina Creatorului, ea devine un loc al gunoaielor şi al murdăriei. Cu alte cuvinte, josnicia acaparează întreaga inimă.

Aceasta se numeşte „Divinitatea în praf“, însemnând că este umilită până la pământ şi toţi detestă lucrurile sfinte şi nu există niciun fel de dorinţă de a o ridica din praf. În schimb, ei preferă lucrurile josnice, iar asta provoacă suferinţă în Șhina, pentru că nu-i fac un loc în inimă care să devină Tabernacol pentru Lumina Creatorului.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!