9. Care sunt în muncă cele trei lucruri ce lărgesc conştiinţa omului

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

Am auzit, Elul, August 1942

Sfântul Zohar explică ceea ce înţelepţii noştri au scris: „Trei lucruri extind conştiinţa omului. Acestea sunt: o femeie frumoasă, o locuinţă frumoasă şi Kelim (vase) frumoase“. Este spus: „O femeie frumoasă este Sfânta Șhina (Divinitate). O locuinţă frumoasă este inima omului, iar Kelim frumoase sunt organele omului“.

Până aici sunt vorbele lui.

Trebuie să explicăm faptul că Sfânta Șhina nu poate fi dezvăluită în forma ei adevărată, care este o stare de graţie şi frumuseţe, decât dacă omul are Kelim frumoase, adică organe care provin din inimă. Asta înseamnă că mai întâi omul trebuie să-şi purifice inima pentru ca ea să devină un lăcaş, anulându-şi dorinţa de a primi pentru sine şi obişnuindu-se să lucreze în aşa fel încât toate acţiunile lui să fie făcute doar pentru a dărui.

Aceasta face ca frumoasele Kelim, adică dorinţele sale, numite Kelim, să fie curăţate de primirea pentru sine. Ele vor fi purificate şi considerate vase de dăruire.

Cu toate acestea, când lăcaşul nu este frumos, Creatorul spune: „El şi cu Mine nu putem sălăşlui în acelaşi lăcaş“, deoarece trebuie să existe echivalenţă de formă între Lumină şi Kli (vas). Prin urmare, când omul ia asupra lui atât în minte, cât şi în inimă credinţa în puritate, el dobândeşte starea de „femeie frumoasă“, însemnând că Sfânta Șhina îi apare în forma graţiei şi frumuseţii, iar aceasta îi extinde mintea.

Cu alte cuvinte, prin plăcerea şi bucuria pe care le simte, Sfânta Șhina îi apare în interiorul organelor, umplând Kelim exterioare şi interioare. Aceasta se numeşte „extinderea minţii“.

Ea se dobândeşte prin invidie, poftă şi onoare, care-l scot pe om afară din lume. Referitor la Sfânta Șhina , invidia este considerată ca fiind râvnă, în acelaşi sens ca: „Râvna Domnului oştirilor“. Onoarea se referă la faptul că omul vrea să mărească gloria cerească, iar pofta înseamnă: „Tu ai auzit dorinţa celor umili“.

Înapoi la pagina SHAMATI (am auzit) – (link)

error: Content is protected !!